Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Kulturvård

Kulturvård handlar om vårt kulturarv och hur vi ska vårda och ta tillvara föremål, bebyggelse, hantverk, landskap och trädgårdar.

Demokrati, klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser påverkar hur vi värnar och utvecklar kulturarvet och det är inte självklart hur kulturarvet ska tas om hand och vem som ska fatta beslut om det. Utbildningarna inom ämnet kulturvård omfattar kulturarvens betydelse för människors vardag, men också kunskap om praktiska åtgärder för att utveckla och bevara de olika kulturarven.

Video (1:18)
Om ämnet