Göteborgs universitet
Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Kulturvård

Hur kan föremål, byggnader, landskap och trädgårdar värderas, skyddas och vårdas, samt hur bevaras kunskaper i slöjd och hantverk?

Kulturvård handlar om vårt kulturarv och hur vi ska vårda och ta tillvara
föremål och bebyggelse, landskap och trädgårdar. Det är inte självklart hur
kulturarvet ska tas om hand och vem som ska fatta beslut om det. Demokrati,
klimatförändringar, mångfald och konflikter om rätten till begränsade resurser
påverkar hur vi värnar och utvecklar kulturarvet. Utbildningarna inom
ämnet kulturvård omfattar kulturarvens betydelse för människors vardag,
men också kunskap om praktiska åtgärder för att utveckla och bevara de
olika kulturarven.

Video (1:18)
Om ämnet

Arbetsmarknad

Göteborgs universitet erbjuder unika och internationellt gångbara utbildningar inom kulturvård. Utbildningarna har ett starkt fokus på hållbarhet.