Bild
En primitiv lada, lotak, som står på grönt gräs, foto.
– Jag försökte återskapa hantverksprocesserna genom att studera filmmaterialet och försöka överbrygga kunskapsluckorna utifrån mina egna och andras erfarenheter, säger Björn Svantesson.
Länkstig

Möt Björn - student på bygghantverksprogrammet

Björn Svantesson ville nischa sig inom restaureringsfältet efter flera år som byggnadsvårdande hantverkare. På bygghantverksprogrammet får Björn möjlighet att fördjupa sin tidigare hantverkserfarenhet med teoretiska kunskaper och fördjupa sitt intresse för restaurering.

Fakta

Namn: Björn Svantesson
Ålder: 32 år
Program: Tredje året på bygghantverksprogrammet