Bild
En stor gul stenbyggnad med många fönster
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Våra lokaler i Mariestad

Studenter som läser bygghantverksprogrammet och trädgårdens och landskapsvårdens hantverk vid Institutionen för kulturvård har sin undervisning i Mariestad. I byggnaden ligger också Hantverkslaboratoriet som hör till institutionen.

Undervisningssalar, bibliotek, kafé, datasal, grupprum och kårlokaler hittar du i huvudbyggnaden på Magasinsgatan 4. Här finns också kontor för lärare, forskare och administrativ personal. Tvärsöver gårdsplanen finns skolans snickeri.

Biblioteket

I Mariestad har institutionen ett eget bibliotek med en bibliotekarie som finns till hands vid informationssökning. Biblioteket har viktig hantverkslitteratur och referensexemplar av kurslitteratur. I anslutning till biblioteket ligger en tyst läsesal och en datasal.

Läs mer om biblioteket i Mariestad

Trädgårdsmästeriet

På södra sidan ån Tidan ligger institutionens trädgårdsmästeri och visningsträdgård. Här finns undervisningslokaler, växthus, komposter och odlingsytor där du som student på programmet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk får öva trädgårdshantverket i odling och skötsel. Vid trädgårdsmästeriet finns förråd och ett lokalt klonarkiv för kulturväxter som ingår i den Nationella genbanken. Som student sköter och förökar du och dina medstudenter regionalt insamlade perenner, humle, lök- och köksväxter i klonarkivet.

Murgården

Murgården, som ligger på samma sida av ån som trädgårdsmästeriet, innehåller tre mursalar. Här övar du som bygghantverksstudent på murning, valvslagning och putsning. Det finns rökkanaler där funktionen i olika spisar kan prövas, en undervisningssal samt ett mindre laboratorium.

Byggården

Bygghantverksprogrammet bedriver delar av undervisningen på universitetets byggård. Här finns stora ytor under tak, virkesförråd och sågverk. 

Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk och en plattform för hantverkare att dokumentera och utveckla kunskap i hantverk. Hantverkslaboratoriet är en del av Institutionen för kulturvård.

Läs mer om Hantverkslaboratoriet

Universitetsparken

Universitetsparken, som invigdes 2014, drivs som ett samarbeta mellan Göteborgs universitet och Mariestads kommun. Parken innehåller bland annat en picknickpark, äppellund samt skolans trädgårdsmästeri. I parken bedrivs utbildning och forskning samtidigt som den skapar en vacker plats för alla Mariestadsbor, studenter och besökare.

Andra verksamheter i huset

I huset finns flera andra verksamheter bland annat Dacapo Mariestad som är Mariestads kommuns YH-utbildning. 

Dacapo – vad är vad?

År 1997 startade Dacapo Hantverksskola i Mariestad och från starten fram till 2003 drevs skolan som en kvalificerad yrkesutbildning. År 2004 tog Institutionen för kulturvård över Dacapos verksamhet och utbildningarna inom bygghantverk, trädgård och landskapsvård blev universitetsutbildningar. Programmen ges numera under tre år och resulterar i en akademisk examen.

Trots att det är runt två decennier sedan institutionen övertog Dacapos utbildningar har det gamla namnet hängt kvar och har fortsatt att leva i en annan form - sedan 2014 driver Mariestads kommun sin YH-verksamhet under namnet Dacapo Mariestad. Dagens Dacapo anordnar också hantverksutbildningar, bland annat inom fönsterhantverk och förädlingsodling men ger också en produktionsteknikerutbildning och en tandsköterskeutbildning. Institutionen för kulturvård och Dacapo Mariestad delar lokaler i Mariestad.