Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Kulturvård med inriktning mot konservering, masterprogram

Program
N2KVP
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A18B
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering ger dig möjlighet att specialisera dig inom konservering och fördjupa dig i analys- och dokumentationstekniker. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina metodologiska och praktiska konserveringskunskaper och utveckla ett eget kritiskt tänkande för att kunna ta välgrundade beslut om konserveringsåtgärder. Programmet ger dig kompetens att arbeta som konservator och lägger samtidigt grunden för en akademisk karriär. Utbildningen ges på engelska.

Om utbildningen

Masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering ger dig möjlighet att specialisera dig och fördjupa dig i analys- och dokumentationstekniker. Programmet erbjuder en ny inriktning varje läsår och för programstarten 2022 är temat moderna material

På programmet får du lära dig om vetenskapliga metoder för tillståndsanalys och om metoder för förebyggande konserveringsåtgärder och att göra både etiska och estetiska överväganden kring konservering utifrån konservatoryrkets etik. En viktig del av utbildningen är att du ska få möjlighet att utveckla ett eget kritiskt tänkande för att kunna ta välgrundade beslut vid val av konserveringsåtgärder, därför får du träna på att förutse och värdera konsekvenserna av olika konserveringsmetoder samt argumentera för val av lämpligt tillvägagångssätt med utgångspunkt i museiobjekt eller konstverk i offentlig miljö och dess specifika kontext.

Programmet ger dig praktiska färdigheter inom:

  • 3D-fotografering
  • videoproduktion
  • teknisk fotografering
  • röntgenfluorescens (XRF)
  • Fourier transform infraröd spektroskopi (FTIR)
  • Ramanspektroskopi
  • Svepelektronmikroskop med energidispersiv röntgenspektroskopi (SEM-EDS).

Internationell miljö med fokus på forskning och samarbeten

Masterprogrammet samverkar med yrkesverksamma specialister och forskare från hela världen. Institutionen har breda nätverk och flera viktiga samarbetspartners såsom muséer och konserveringsinstitutioner världen över, vilket ger dig goda möjligheter att skapa kontakter för framtida yrkesutövning eller forskarutbildning. Institutionen har även utbytesavtal med universitet runt om i Europa.

Information om utbildningens kurser (på engelska). 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot konservering. Student med motsvarade utbildning kan ges tillträde till programmet efter prövning. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande IELTS eller TOEFL.

Urval

Högskolepoäng inom kulturvård.

Efter studierna

Efter avslutat program kan du ansöka om en Filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering.

Programmet förbereder dig för arbete inom fältet konservering på exempelvis museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek, inom regional eller statlig verksamhet. En del tidigare studenter har även startat egna företag. Utbildningen lägger också grunden för vidare akademiska studier på forskarnivå.

Utbildningen är uppbyggt i enlighet med ENCoREs regelverk som gör att programmet är kompatibelt med andra utbildningar internationellt, vilket ger dig möjlighet att söka praktik och senare efter avslutad utbildning även anställning utomlands.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under första året läser du kurser inom huvudområdet konservering och under det andra året gör du praktik och skriver din masteruppsats.

Undervisningen ges på engelska och bygger på föreläsningar, seminarier, handledning och laborationer. Programmet genomförs i nära samverkan med nationella och internationella organisationer.