Bild
Foto: Gunnar Almevik and Jonathan Westin
Länkstig

Masterprogram i kulturvård

Program
N2KUV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A18A
Ansökan öppnar 15 mars 2023

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A18A

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

På masterprogrammet i kulturvård skärper du din förmåga att självständigt identifiera och bearbeta komplexa problemställningar inom kulturvårdsområdets olika inriktningar. Med avstamp i frågor om hållbarhet tränas du i att dokumentera, göra bedömningar, tolka och bevara kulturarv. Programmet förbereder dig för yrkeslivet och lägger grunden för fortsatta studier på forskarnivå. Utbildningen är internationell och ges på engelska.

Om utbildningen

Masterprogrammet i kulturvård ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i kulturvårdens teori och praktik. Du lär du dig att självständigt identifiera och bearbeta komplexa problemställningar inom kulturvårdsområdets olika inriktningar och du tränas i att dokumentera, göra bedömningar, tolka och bevara kulturarv.

I programmet studerar du aktuella kulturarvsprojekt och fördjupar dig inom kulturlandskap och hållbar samhällsutveckling, kulturarv i relation till landsbygdsutveckling och återanvändning av industrimiljöer. Du får lära dig om hur historiska förutsättningar fungerar som resurser i strävan mot en uthållig samhällsutveckling. Du undersöker förutsättningar för långsiktigt bevarande, nedbrytningsprocesser och konservering och etik och naturvetenskapliga analysmetoder av material och nedbrytning. I programmet ingår det även att du lär dig om hantverksprocedurer i byggnadsvård, park och bebyggelse samt skötselmetoder för historiska trädgårdar.

Internationellt program med många samarbeten 

Genom programmets internationella samarbeten och internationella lärare och medstudenter får du möjlighet att bygga upp ditt internationella nätverk. Institutionen har nära samarbeten med offentliga institutioner och privata aktörer inom kulturarvsområdet, bland andra Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Riksantikvarieämbetet och en rad olika museer. Genom Erasmus-avtal finns det även möjlighet att ansöka om utbytesstudier.

Information om utbildningens upplägg och kurser (på engelska)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen. Inriktningen av studierna på grundläggande nivå, för den sökande, ska omfatta sådana kunskapsområden som studerar kulturarvets innehåll, organisation eller uppbyggnad, eller som studerar olika tillämpande perspektiv på kulturarvet i en samhällelig kontext, eller som studerar förutsättningarna för hur kulturarvet kan tolkas och konstrueras. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande IELTS eller TOEFL.

Urval

Högskolepoäng inom kulturvård.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en Filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård. Programmet förbereder dig för yrkeslivet och lägger grunden för fortsatta studier på forskarnivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges på engelska och bygger på föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök och platsspecifika undersökningar.

Masterprogrammet inleds med en termin gemensamma kurser som ger en fördjupning i kulturvårdens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, historiska förutsättningar och roll i samhället, liksom undersökningsmetoder av relevans för det kulturvårdande fältet. Under den andra terminen och det andra året får du möjlighet att skräddarsy din masterexamen genom att kombinera olika individuella fördjupnings- och breddningskurser. Masterprogrammet avslutas genom att du genomför ett examensarbete på antingen 30 eller 60 högskolepoäng. 

Studier utomlands

Du har möjlighet att ansöka om utbytesstudier under utbildningen.