Bild
Foto: Gunnar Almevik and Jonathan Westin
Länkstig

Masterprogram i kulturvård

Program
N2KUV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A18A
Ansökan stängd

Kort om programmet

På masterprogrammet i kulturvård skärper du din förmåga att identifiera och bearbeta komplexa problemställningar inom kulturvårdsområdet och får möjlighet att utforma din egen unika akademiska profil. Du undersöker hur historiska förutsättningar fungerar som resurser i strävan mot en uthållig samhällsutveckling och tränas i att dokumentera, göra bedömningar, tolka och bevara kulturarv. Utbildningen är internationell och ges på engelska.

Om utbildningen

Masterprogrammet i kulturvård ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i kulturvårdens teori och praktik. Du lär du dig att självständigt identifiera och bearbeta komplexa problemställningar inom kulturvårdsområdets olika inriktningar och du tränas i att dokumentera, göra bedömningar, tolka och bevara kulturarv.

I programmet studerar du aktuella kulturarvsprojekt och fördjupar dig inom kulturlandskap och hållbar samhällsutveckling, kulturarv i relation till landsbygdsutveckling och återanvändning av industrimiljöer. Du får lära dig om hur historiska förutsättningar fungerar som resurser i strävan mot en uthållig samhällsutveckling. I programmet ingår det även att du lär dig om hantverksprocedurer i byggnadsvård, park och bebyggelse samt skötselmetoder för historiska trädgårdar.

Internationellt program med många samarbeten 

Genom programmets internationella samarbeten och internationella lärare och medstudenter får du möjlighet att bygga upp ditt internationella nätverk. Institutionen har nära samarbeten med offentliga institutioner och privata aktörer inom kulturarvsområdet, bland andra Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Riksantikvarieämbetet och en rad olika museer. Genom Erasmus-avtal finns det även möjlighet att ansöka om utbytesstudier.

Skapa en unik akademisk profil

Utöver programmets obligatoriska kurser får du möjlighet att utforma egna individuella kurser för att på så sätt skapa en egen unik akademisk profil. I början av programmet tar du och programansvarig fram en individuell studieplan som innehåller en tidplan, dina kursval och ditt val av specialisering.  

Läs mer om kurserna som ingår i programmet (på engelska)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen. Inriktningen av studierna på grundläggande nivå, för den sökande, ska omfatta sådana kunskapsområden som studerar kulturarvets innehåll, organisation eller uppbyggnad, eller som studerar olika tillämpande perspektiv på kulturarvet i en samhällelig kontext, eller som studerar förutsättningarna för hur kulturarvet kan tolkas och konstrueras. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande IELTS eller TOEFL.

Urval

Högskolepoäng inom kulturvård.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en Filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård och lägger grunden för fortsatta studier på forskarnivå. 

Som kulturvårdare arbetar du ofta som antikvarie med fokus på den byggda miljön och kulturlandskap. Det kan arbeta med att förmedla det kulturhistoriska innehållet genom kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering eller för kulturmiljö- och byggnadsvård. Du kan också arbeta med att besluta om hur olika intressen ska balanseras i frågor om bevarande kontra exploatering. Programmet ger dig även kompetens att leda projekteringar och ansvara för att genomföra åtgärder som påverkar kulturmiljön. Våra tidigare studenter arbetar i offentlig verksamhet på kommuner, museer och länsstyrelser eller i den privata sektorn hos arkitekt- och konsultföretag. Flera av våra tidigare studenter driver egen verksamhet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges på engelska och bygger på föreläsningar, seminarier, workshops, studiebesök och platsspecifika undersökningar.

Masterprogrammet inleds med en termin gemensamma kurser som ger en fördjupning i kulturvårdens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, historiska förutsättningar och roll i samhället, liksom undersökningsmetoder av relevans för det kulturvårdande fältet. Under den andra terminen och det andra året får du möjlighet att skräddarsy din masterexamen genom att kombinera olika individuella fördjupnings- och breddningskurser. Masterprogrammet avslutas genom att du genomför ett examensarbete på antingen 30 eller 60 högskolepoäng. 

Lokaler

Undervisningen sker i huvudsak i huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

På masterprogrammet i kulturvård kan du ansöka om utbytesstudier för den andra och tredje terminen på programmet. Som utbytesstudent läser du en del av dina studier vid ett utländskt lärosäte som Göteborgs universitet har utbytesavtal med. Du betalar inte terminsavgifter och behåller ditt studiestöd från CSN, du får också möjlighet att söka stipendier för din utbytesperiod.