Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Gunnar Almevik and Jonathan Westin
Länkstig

Masterprogram i kulturvård

Program
N2KUV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A18A

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A18A
Ansökan stängd

Kort om programmet

På masterprogrammet i kulturvård skärper du din förmåga att självständigt identifiera och bearbeta komplexa problemställningar inom det kulturvårdande verksamhetsfältets olika inriktningar.

Om utbildningen

Har du en utbildningsbakgrund från något av kulturvårdens kandidatprogram, eller annan relevant bakgrund för kulturarvets materiella och immateriella aspekter, ger masterprogrammet möjligheter att fördjupa dina kunskaper i kulturvårdens teori och praktik.

Exempel på områden:

 • bebyggelsehistoriska analyser
 • kulturvård och delaktighet
 • kulturlandskap och hållbar samhällsutveckling
 • kulturarv och landsbygdsutveckling
 • återanvändning av industrimiljöer
 • nedbrytningsprocesser
 • konservering och etik
 • förutsättningar för långsiktigt bevarande
 • naturvetenskapliga analysmetoder av material och nedbrytning
 • hantverksprocedurer i byggnadsvård, park och bebyggelse
 • skötselmetoder för historiska trädgårdar.

Det är din bakgrund och ditt intresse som styr dina studier. Om vi inte kan tillgodose dina intressen, har vi ett brett samarbete med institutioner inom det kulturvårdande fältet i Europa vilket ger oss stora möjligheter att möta dina önskemål i individuellt formade studieplaner. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen. Inriktningen av studierna på grundläggande nivå, för den sökande, ska omfatta sådana kunskapsområden som studerar kulturarvets innehåll, organisation eller uppbyggnad, eller som studerar olika tillämpande perspektiv på kulturarvet i en samhällelig kontext, eller som studerar förutsättningarna för hur kulturarvet kan tolkas och konstrueras. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande IELTS eller TOEFL.

Urval

Högskolepoäng inom kulturvård.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en  Masterexamen i  kulturvård. Programmet förbereder dig för yrkeslivet och är också grundläggande för fortsatta studier på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet inleds med en termin gemensamma kurser som ger en fördjupning i kulturvårdens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, historiska förutsättningar och roll i samhället, liksom undersökningsmetoder av relevans för det kulturvårdande fältet.

Därefter får du möjlighet att skräddarsy din masterexamen genom att kombinera olika individuella fördjupnings- och breddningskurser med andra kurser som ges vid Institutionen för kulturvård. Du kan också ha möjlighet att läsa kurser vid andra institutioner i Sverige eller utomlands som du sedan kan räkna in i din masterexamen. Masterprogrammet avslutas genom att du genomför ett examensarbete på antingen 30 eller 60 högskolepoäng.

Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om undervisningen

Studier utomlands

Inom programmet finns möjlighet till utlandsstudier.