Bild
Student rengör en staty.
Foto: Felicia Bengtsson
Länkstig

Konservatorsprogrammet

Program
N1KVP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18C
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

På konservatorsprogrammet utvecklar du både praktiska färdigheter och ett tvärvetenskapligt synsätt i bevarandet av kulturhistoriska föremål. Konservatorn arbetar både med förebyggande konserveringsmetodik av föremål, interiörer och byggnadselement och med aktivt bevarande av dessa. Utbildningen ger dig grundläggande naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskaper. Arbetsfältet är internationellt och arbete finns både inom den offentliga och privata sektorn.

Om utbildningen

För att hålla kulturarvet tillgängligt för alla krävs ett omfattande och kontinuerligt konserveringsarbete. Läser du konservatorsprogrammet kan du kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält. Du lär dig hur man undersöker, vårdar och bevarar kulturföremål, interiörer och byggnadselement. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.

Utbildningen ger dig en successiv fördjupning genom teoretiska och tillämpande moment som varvas så att du ges kontinuerliga tillfällen att möta, diskutera och självständigt utveckla professionell praxis. Programmet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där naturvetenskap integreras med humanistiska/kulturvetenskapliga discipliner och är förberedande för studier på avancerad nivå.

Läs mer om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges. 

Förberedande studier

För att få en bra start på dina studier rekommenderar vi att du friskar upp dina kemikunskaper. Detta kan du göra genom att läsa universitetets introduktionskurs i kemi, 1.5 hp som ges på halvfart två veckor före programstart. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet får du möjlighet att göra praktik under en del av den femte terminen. Du väljer själv om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. 

Efter studierna

Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering. Många arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, men även inom den privata sektorn. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell. Som konservator jobbar man exempelvis på olika museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek, inom regional eller statlig verksamhet. En del tidigare studenter har även startat egna företag.

Masterprogram i kulturvård 

Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering, vid Göteborgs universitet. Du är också behörig att fortsätta dina studier utomlands. Utbildningen ges i enlighet med riktlinjer från Ecco (European Confederation of Conservators-Restorers Organisations) och Encore (European Network for Conservation/Restoration Education).

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen varvar teori och färdighetsträning och består av föreläsningar, seminarier, labbar, konserveringsövningar och studiebesök. Du får arbeta med fallstudier och konservatorsarbete i verkliga historiska miljöer. Utbildningen innehåller en längre praktikkurs där du får möjlighet att bekanta dig med arbetslivets olika möjligheter. Undervisningen ges på svenska men ibland förekommer också engelska. 

Lokaler

Undervisningen sker på Geovetarcentrum vid Wavrinskysplats i Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att göra praktik utomlands under programmets femte termin.