Bild
Student rengör en staty.
Foto: Felicia Bengtsson
Länkstig

Konservatorsprogrammet

Program
N1KVP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18B
Ansökan stängd

Kort om programmet

På konservatorsprogrammet får du grundläggande natur- och kulturvetenskapliga kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta med konservering av det fysiska kulturarvet - du lär dig hur du undersöker, vårdar och bevarar föremål, interiörer och byggnadselement. Under utbildningen utvecklar du praktiska färdigheter och ett tvärvetenskapligt synsätt i bevarandet av kulturhistoriska föremål. Arbetsmarknaden är internationell och arbete finns både inom offentlig verksamhet och den privata sektorn.

Om utbildningen

På konservatorsprogrammet kombinerar du konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält. Utbildningen varvar teori och färdighetsträning för du ska få nödvändiga kunskaper för arbete med aktiv och förebyggande konservering av det fysiska kulturarvet - du lär dig hur du undersöker, vårdar och bevarar föremål, interiörer och byggnadselement. Du fördjupar successivt dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och du får förutsättningar för att kunna utveckla professionella arbetsmetoder. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt synsätt där naturvetenskap integreras med kulturvetenskapliga discipliner. 

Konservatorsprogrammet ges i enlighet med den europeiska yrkestandarden för konservering som tagits fram av European Confederation of Conservators-Restorers Organisations (E.C.C.O.) och European Network for Conservation/Restoration Education (ENCoRE).

Som färdigutbildad konservator bidrar du i hållbarhetsarbetet när du i din yrkesroll håller kulturarvet tillgängligt och levande. Genom att vårda och bevara föremål, interiörer och byggnadselement arbetar du kontinuerligt och konkret med delmål 11.4 som handlar om att skydda världens natur- och kulturarv. 

Läs mer om kurserna som ingår i programmet 

Förberedande studier

För att få en bra start på dina studier rekommenderar vi att du friskar upp dina kemikunskaper. Detta kan du göra genom att söka universitetets introduktionskurs i kemi, 1.5 hp som ges på halvfart två veckor före programstart. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet gör du praktik under den femte terminen. Du väljer själv om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands.

Efter studierna

Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering. Många arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, men även inom den privata sektorn. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell. Som konservator jobbar man exempelvis på olika museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek, inom regional eller statlig verksamhet. En del tidigare studenter har även startat egna företag.

Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård med inriktning mot konservering vid Göteborgs universitet. Du är också behörig att fortsätta dina studier utomlands. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen varvar teori och färdighetsträning och består av föreläsningar, seminarier, labbar, konserveringsövningar och studiebesök. Du får arbeta med fallstudier och konservatorsarbete i verkliga historiska miljöer. Utbildningen innehåller en längre praktikkurs där du får möjlighet att bekanta dig med arbetslivets olika möjligheter. Undervisningen ges på svenska men inslag av engelska förekommer. 

Hållbarhet och miljöarbete i undervisningen

Under utbildningen får du en introduktion till FN:s globala mål och du får studieuppgifter för att konkret studera hållbarhet i relation till konservering. På programmet använder du olika typer av lösningsmedel, kemikalier och förbrukningsmaterial för att utföra bevarande och restaurerande åtgärder - universitetet har avtal med företag som hanterar återlämning och återvinning av kemikalier och avfall och för att bidra till miljömålen använder vi gröna lösningsmedel eller det mest miljövänliga alternativet i undervisningen. Vi har en plan för hur vi hanterar engångsartiklar och som student får du en introduktion i hur konservatorer kan arbeta hållbart med förbrukningsmaterial.

Lokaler

Undervisningen sker i huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg. 

Läs mer om lokaler