Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Student rengör en staty.
Foto: Felicia Bengtsson
Länkstig

Konservatorsprogrammet

Program
N1KVP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18B
Ansökan stängd

Kort om programmet

På konservatorsprogrammet utvecklar du både praktiska färdigheter och ett tvärvetenskapligt synsätt i bevarandet av kulturhistoriska föremål. Konservatorn arbetar både med förebyggande konserveringsmetodik av föremål, interiörer och byggnadselement och med aktivt bevarande av dessa. I denna utbildning får du grundläggande naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskaper. Arbetsfältet är internationellt och arbete finns både inom den offentliga och privata sektorn.

Om utbildningen

För att hålla kulturarvet tillgängligt för alla krävs ett omfattande och kontinuerligt konserveringsarbete. Läser du konservatorsprogrammet kan du kombinera konstnärligt intresse och handlag med naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga kunskapsfält. Du lär dig hur man undersöker, vårdar och bevarar kulturföremål, interiörer och byggnadselement. Du får både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig en successiv fördjupning genom teoretiska och tillämpande moment som varvas så att du ges kontinuerliga tillfällen att möta, diskutera och självständigt utveckla professionell praxis. Programmet bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt där naturvetenskap integreras med humanistiska/kulturvetenskapliga discipliner och är förberedande för studier på avancerad nivå.

Läs mer om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges. 

Utbildningen ger dig genom de två nivåerna tillsammans, 3 + 2 år, möjlighet till en masterexamen i enlighet med internationella riktlinjer.

Förberedande studier

För att få en bra start på dina studier rekommenderar vi starkt att du friskar upp dina kemikunskaper. Detta kan du göra genom att läsa introduktionskurs i kemi 1.5 hp. Den ges på halvfart två veckor innan programstart.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller praktik.

Efter studierna

Konservatorer arbetar med aktiv eller förebyggande konservering. Många arbetar på museer eller andra offentliga institutioner, men även inom den privata sektorn. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell. Som konservator jobbar man exempelvis på olika museum, privata konserveringsateljéer, bibliotek, inom regional eller statlig verksamhet. En del tidigare studenter har även startat egna företag.

Masterprogram i kulturvård

Efter avslutad utbildning kan du söka till masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet. Du är också behörig att fortsätta dina studier utomlands. Utbildningen ges i enlighet med riktlinjer från Ecco (European Confederation of Conservators-Restorers Organisations) och Encore (European Network for Conservation/Restoration Education)

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformen är varierad och anpassad till olika slags lärandemål. En del kurser ges i traditionell föreläsningsform och berikas med flera studiebesök, exkursioner och fältarbeten. Andra kurser är upplagda som fallstudier och hämtar sina exempel från konserveringspraxis i omvärlden. Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagda delar där du får möjlighet att bekanta dig med arbetslivets olika möjligheter. Undervisningen ges till stor del på engelska. 

Lokaler

Utbildningen ges på institutionen för kulturvård som ligger i Geovetarcentrum, vid Wavrinskysplats i Göteborg. 

Studier utomlands

Det finns möjlighet till praktik utomlands.