Bild
student murar
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Bygghantverksprogrammet

Program
N1BHP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Bygghantverksprogrammet riktar sig till dig som vill bygga med traditionella hantverkstekniker, använda naturliga material och arbeta professionellt med byggnadsvård. Programmet ger dig kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Utbildningen är yrkesförberedande och ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård. Programmet ges i Mariestad.

Om utbildningen

Bygghantverksprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och du bekantar dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna i praktiska byggövningar. Under utbildningen får du bland annat lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder.

Utbildningens upplägg

Programmet läser du i Mariestad och under det första året får du en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och hur de förhåller sig till varandra. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom byggnadssnickeri och murteknik. Du lär dig om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv och får göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod i juni och början av juli.

Det andra året vidareutvecklar du dina praktiska färdigheter med valbara påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen kan du välja kurser inom hållbart bygganden och restaureringshantverk. Du introduceras i kulturvårdens historia och lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina medstudenter. Det tredje året innehåller även en fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjlighet att ansöka om utbytesstudier under höstterminen. Det tredje året avslutas med ett examensarbete och den sista terminen är klar i slutet av mars.

Läs mer om kurserna som ingår i programmet  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Arbetsprov och intervju

Arbetsprov och intervju sker på plats i Mariestad i juni.

Urval

Urvalet baseras på arbetsprov och intervju.

Praktik

I programmet gör du praktik under den andra och fjärde terminen. Du väljer själv om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands.

Efter studierna

Det finns ett stort behov av bygghantverkare med kunskap och förståelse för gamla hus och traditionellt hantverk och möjligheterna till en individuell inriktning i din framtida yrkeskarriär spänner över ett stort område. Våra tidigare studenter driver hantverksföretag som murare, timmerhantverkare, byggnadsvårdare, medan andra arbetar som konsulter eller rådgivare med specialistkompetens på kulturvård och praktisk byggnadsvård. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformen är varierad. En del kurser är upplagda som fallstudier eller projekt, medan andra bygger på föreläsningar, studieresor, exkursioner och fältarbeten. Du får arbeta självständigt med individuella uppgifter och träna din förmåga att samarbeta och lösa problem i olika gemensamma arbeten. Vissa delar av programmet består av kurser och moment som du läser tillsammans med studenter på programmet Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk som också har Mariestad som studieort. 

Bygghantverksprogrammet har förlängd terminstid vilket innebär att är vårterminerna under det första och andra året är förlängda med fem veckor. Det gör att den sista terminen på det tredje året är klar redan i slutet av mars.

Lokaler

Bibliotek och undervisningslokaler finns i centrala Mariestad. Här finns också ett café och studentföreningens lokaler. Undervisningen genomförs i verkstaden, byggården, murhuset och i föreläsningssalar.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier för höstterminen under det tredje året.