Hoppa till huvudinnehåll
Bild
student murar
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Bygghantverksprogrammet

Program
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19758
Ansökan stängd

Kort om programmet

Om du gillar gamla hus, naturliga material, hantverk och att ställa frågor som hur och varför är bygghantverksprogrammet något för dig. Utbildningen är både praktisk och teoretisk och kombinationen gör att du får en unik kompetens som är efterfrågad i samhället. Du väljer mellan inriktning trä eller mur.

Om utbildningen

Bygghantverksprogrammet ger dig praktisk och teoretisk kompetens för att arbeta med byggnadsvård eller nyproduktion med traditionella och hantverksmässiga metoder. Utbildningen växlar mellan teori och praktik och avslutas med en kandidatexamen i kulturvård med inriktning bygghantverk.

Du skaffar dig under utbildningen färdigheter som ger en bra grund för den mångsidighet som kulturvårdens komplexa uppdrag ofta kräver. Utbildningen är intensiv, med heltidsstudier i hantverksanpassade verkstäder och föreläsningssalar på universitetets campus mitt i Mariestad.

Innehåll

Under utbildningen bekantar du dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna genom praktiska byggövningar och du får lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv.

År 1

Det första året syftar till att ge en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och hur de förhåller sig till varandra. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom vald inriktning. Du kommer även att lära dig mer om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv samt göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod under juni och början av juli förlagd till företag aktiva inom branschen.

År 2

Det andra året vidareutvecklas dina praktiska färdigheter med inriktningsspecifika påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen så arbetar träinriktningen med ytterväggens uppbyggnad och funktion och murinriktningen med eldstäder. Parallellt introduceras du i kulturvårdens historia och ramverk samt lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

År 3

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina studiekamrater. Det tredje året innehåller även en praktisk och en teoretisk fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjligheter att förlägga höstterminen utomlands. Det tredje året avslutas med ett examensarbete på 15 hp och en kandidatexamen i början av april.

Läs mer om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges. 

Inriktning mur

På murarinriktningen utgår du framförallt från tegel och kalk som material och lär dig hur dessa material har och kan användas för att bygga en stor del av våra städer och offentliga byggnader. Du kommer bland annat arbeta med olika murverksförband och valvslagning, hur stommar täcks med puts och hur denna dekoreras genom profilerade listverk och med olika texturer. Du kommer även att bränna egen kalk och mura kakelugnar och eldstäder.

Inriktning trä

På träinriktningen utgår du från trä som material och lär dig hur det har och kan användas i nästan alla delar av en byggnad. De inriktningsspecifika kurserna innehåller bland annat moment och tekniker så som knuttimring, stolpverk, handhyvling av golv och fasader, avverkning och virkesberedning, fönster och dörrsnickerier. En stor del av utbildningen kommer du att spendera på skolans byggård och snickeri där du kommer att lära dig arbeta både med handverktyg och med maskiner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på arbetsprov.

Arbetsprov

Arbetsprov och intervju

Samtliga sökanden kommer att få en inbjudan till arbetsprov och intervju i Mariestad. Programmets bägge inriktningar har varsitt arbetsprov. Syftet med arbetsprovet är att ge universitetet en bild av de sökandes bakgrund, motivation och deras förutsättningar för att bli goda hantverkare.

Dagen är också ett tillfälle för dig att besöka skolan, träffa lärare och studenter samt bilda dig en tydligare uppfattning om utbildningen. Generellt sett antas flera studenter varje år som saknar tidigare erfarenheter inom hantverk, så förkunskaper är inte ett måste, låt därför inte provet hindra dig från att söka.

Urval

Urval baseras på arbetsprov och intervju. Arbetsprov och intervju sker i Mariestad, se http://conservation.gu.se/utbildning/kop/bygg/urval

Praktik

Utbildningen innehåller praktik.

Efter studierna

Utbildningen strävar efter att skapa bygghantverkare som inte bara har praktisk färdighet inom det traditionella hantverket utan även har den teoretiska kompetensen och kommunikativa förmågan att på olika sätt interagera och samverka med andra yrkesgrupper inom fältet. Möjligheterna till individuell inriktning på en framtida yrkeskarriär spänner därmed över ett stort område från akademi till byggindustri.

Det finns ett stort behov av snickare och murare med kunskap och förståelse för gamla hus och traditionellt hantverk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformen är varierad och jämnt fördelad mellan teori och praktik. En del kurser är upplagda som fallstudier eller projekt, medan andra bygger på föreläsningar, studieresor, exkursioner och fältarbeten. Du kommer att få arbeta självständigt med individuella uppgifter, men också träna din förmåga att samarbeta och lösa problem i olika gemensamma arbeten. En tredjedel av utbildningen består av kurser och moment som läses tillsammans med studenter på trädgårdsprogrammet. 

Lokaler

Utbildningen håller till på Trädgårdens skola i centrala Mariestad. Till lokalerna för både en verkstad, en byggård och ett murhus för praktiska moment. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att göra praktik utomlands.