Hoppa till huvudinnehåll
Bild
student murar
Foto: Stefan Svensson
Länkstig

Bygghantverksprogrammet

Program
N1BHP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Om du gillar gamla hus, naturliga material, hantverk och att ställa frågor som hur och varför är bygghantverksprogrammet något för dig. Utbildningen är yrkesförberedande och ger kunskaper och färdigheter i traditionellt byggande med inriktning mot bygghantverk och kulturvård.

Om utbildningen

Under utbildningen bekantar du dig med de historiskt vanligast förekommande byggnadsteknikerna genom praktiska byggövningar och du får lära dig att göra byggnadsundersökningar med bedömning av skador och förslag på åtgärder. Du får grundläggande kunskaper om byggnadsvårdens principer och utvecklar din förståelse för bevarande utifrån kulturhistoriska och hållbara perspektiv. Vissa kurser kommer vara valbara, där du själv väjer utifrån intresse.

År 1

Det första året syftar till att ge en introduktion till hantverket, kulturvården, akademiska studier och hur de förhåller sig till varandra. Hantverkskurserna ger dig grundläggande handlag, färdigheter och förståelse för material och teknik inom byggnadssnickeri och murteknik. Du kommer att lära dig mer om bakgrunden och historien kring vårt byggda kulturarv samt göra uppmätningar och undersökningar. Det första året har en förlängd vårtermin och avslutas med en praktikperiod under juni och början av juli förlagd till företag aktiva inom branschen.

År 2

Det andra året vidareutvecklas dina praktiska färdigheter med valbara påbyggnadskurser. Under höstterminen fokuserar de praktiska momenten på bärande stomkonstruktioner och under vårterminen så kan du välja kurser inom hållbart bygganden och restaureringshantverk. Du introduceras i kulturvårdens historia och ramverk samt lär dig vetenskaplig teori och metodik. Även det andra året har en förlängd vårtermin med arbetsplatsförlagd praktik.

År 3

Det tredje året tränas du att tillämpa dina kunskaper genom att planera, projektera och utföra mindre projekt i samarbete med dina studiekamrater. Det tredje året innehåller även en fördjupningskurs där du får möjlighet att utveckla dina intresseområden och bygga individuell kompetens. Det finns även möjligheter att förlägga höstterminen utomlands. Det tredje året avslutas med ett examensarbete på 15 hp och en kandidatexamen i början av april.

Kurser och upplägg

Här hittar du mer information om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Arbetsprov och intervju

Inför intag hösten 2021 kommer arbetsprovet ersättas av digitala intervjuer. 

Urval

Urval baseras på intervju.

Praktik

Utbildningen innehåller praktik.

Efter studierna

Utbildningen strävar efter att skapa bygghantverkare som inte bara har praktisk färdighet inom det traditionella hantverket utan även har den teoretiska kompetensen och kommunikativa förmågan att på olika sätt interagera och samverka med andra yrkesgrupper inom fältet. Möjligheterna till individuell inriktning på en framtida yrkeskarriär spänner därmed över ett stort område från akademi till byggindustri.

Det finns ett stort behov av snickare och murare med kunskap och förståelse för gamla hus och traditionellt hantverk.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningsformen är varierad. En del kurser är upplagda som fallstudier eller projekt, medan andra bygger på föreläsningar, studieresor, exkursioner och fältarbeten. Du kommer att få arbeta självständigt med individuella uppgifter, men också träna din förmåga att samarbeta och lösa problem i olika gemensamma arbeten. Vissa delar av programmet består av kurser och moment som läses tillsammans med studenter på trädgårdsprogrammet. 

Lokaler

Utbildningen håller till på Trädgårdens skola i centrala Mariestad. Till lokalerna för både en verkstad, en byggård och ett murhus för undervisning. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att göra praktik utomlands.