Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram

Program
N1HTL
Grundnivå
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G18D
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är programmet där du utbildar dig till trädgårdsmästare och är med och formar framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel, kulturlandskapets skötsel och växtkunskap. Programmet ges i Mariestad.

Om utbildningen

På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning mot kulturvård. I skötsel och färdighetsträning arbetar du med det levande gröna kulturarvet för att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Du lär dig namn på träd, buskar, perenner, ogräs och vildflor för att kunna se på trädgården och landskapet med trädgårdsmästarens ögon. Alla delar i utbildningen har ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det biologiska kulturarvet, i landskap och trädgårdsmiljöer. 

Utbildningens upplägg

Programmet läser du i Mariestad och första året inleder du hösten med studier i biologi med växtkunskap. Du arbetar med skötsel, du gräver och lägger kompost i universitetets trädgårdsanläggningar. Du studerar även landskapets och trädgårdens historia, påbörjar akademiskt skrivande och får en introduktion i ämnet kulturvård. Under utbildningen har du möjlighet att själv forma din inriktning inom branschen genom praktikkurser och fördjupningsstudier. 

Under termin två och tre lär du dig grunderna i odling, gestaltning, förökning, skötsel och odlingsplanering. Undervisningen följer odlingssäsongen olika faser och hållbarhetsperspektiv präglar kurserna. Nu får du tillämpa trädgårdsmästarens hantverk och tillsammans med dina medstudenter driver du verksamheten i universitetets trädgårdsanläggning med helgjour och skötsel av anläggningens alla växter. Du gör också exkursioner i landskapet för att studera naturmiljöer och besöker olika trädgårdsanläggningar.

Termin fyra läser du vetenskaplig teori och metod och fortsätter med fördjupade studier om landskapets skötsel. Du påbörjar fördjupade hantverksstudier där du får pröva att tillämpa kulturhistorisk gestaltning och olika traditionella och samtida metoder för förökning och skötsel. 

Programmets sista termin inleds med en praktikperiod och är inriktad mot på fördjupningsstudier där du prövar, tillämpar och utvecklar dina förvärvade kunskaper och färdigheter. Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete.

Läs mer om kurserna som ingår i programmet

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet gör du praktik under den fjärde och femte terminen. Du har även möjlighet att göra ytterligare en praktik utomlands under termin fem. Institutionen för kulturvårds kontakter med organisationer och nätverk som arbetar med historiska parker, trädgårdar och kulturlandskap ger dig goda ingångar till kvalificerad praktik och kontakt med yrkesfältet.

Efter studierna

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård, utveckling och förnyelse av trädgårdar. Trädgårdsbranschen är bred och möjligheterna till olika slags arbetsplatser är många, men ibland enbart på säsong. Tidigare studenter arbetar i kulturhistoriska trädgårdar eller i trädgårdsföretag med andra profiler som plantskole- eller försäljningsverksamhet. Det kan vara arbete med odling och skötsel i kulturreservat eller anställning i en botanisk trädgård, hos bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi. Det finns också studenter som väljer att starta eget företag. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen följer växtsäsongen på plats i trädgårdsanläggningarna i Mariestad. Ibland förlägger vi också undervisningen till andra anläggningar eller ute i landskapet. Undervisningsformerna varierar i olika kurser men bygger på föreläsningar, litteraturstudier, färdighetsträning under handledning och ibland även exkursioner och fältarbeten. Vissa kurser läser du tillsammans med studenter på bygghantverksprogrammet som också har Mariestad som studieort.

I undervisningen får du träna din förmåga att samarbeta och göra självständiga och kritiska bedömningar. Progressionen i undervisningen ger dig möjlighet att utvecklas och söka kunskap för att förstå och ta ansvar för ekologiska samband och en hållbar utveckling i trädgårdar och landskap.

Utbildningen följer växtsäsongen och naturens rytm och därför är vårterminerna under det första och andra året förlängda med fem veckor. Det gör att den sista terminen på det tredje året är klar redan i slutet av mars.

Lokaler

Bibliotek och undervisningslokaler finns i centrala Mariestad. Här finns också ett café och studentföreningens lokaler. Odling och trädgårdsarbete sker i Institutionen för kulturvårds trädgårdsanläggningar.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under programmets tredje år finns möjlighet till utomlandspraktik.