Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram

Program
N1HTL
Grundnivå
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Mariestad
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18E
Ansökan stängd

Kort om programmet

Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk är programmet där du kan utbilda dig till trädgårdsmästare och vara med och forma framtidens hållbara gröna miljöer. Med kulturhistoriska perspektiv och ekologiska hantverksmetoder studerar du kulturvård, trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och växtkunskap.

Om utbildningen

På utbildningen lär du dig trädgårdsmästaryrket med inriktning kulturvård. Att arbeta på ett hållbart sätt med det levande gröna kulturarvet, är att förstå växtmaterialets skötsel- och ståndortskrav. Du pluggar namn på träd, buskar, perenner och vildflor för att kunna se på trädgården och landskapet med trädgårdsmästarens ögon. Alla moment har ett hållbart och ekologiskt förhållningssätt till det biologiska kulturarvet, till växter och till landskap och trädgårdsmiljöer.

Utbildningens upplägg

Programmet läser du i Mariestad och första året inleder du hösten med studier i biologi med växtkunskap, du får arbeta med skötsel i trädgård och studerar landskapets och trädgårdens historia, trädgårdsskötsel och gestaltning. Du får påbörja akademiskt skrivande och får en inblick i kulturvård och trädgårdens och landskapets olika hantverk.

Under termin två och tre lär du dig grunderna i odling, förökning, skötsel och odlingsplanering. Under sommarkursen, i juni och fram till och med första veckan i juli, är trädgårdsarbetet i full gång men vi gör också exkursioner i landskapet för att studera naturen och växter med teckning och inventeringsmetoder.

Termin fyra läser du vetenskaplig teori och metod och får en kvalificerad förståelse för kulturlandskapets skötsel. Du fortsätter med fördjupade studier i trädgårdshantverket och utvecklande skötsel där du tar del av kulturhistorisk gestaltning och olika traditionella och samtida metoder för förökning och skötsel.

Praktikkurser ges under sommaren efter termin fyra och inleder även termin fem. Institutionens kontakter med organisationer och nätverk som fokuserar på historiska parker, trädgårdar och kulturlandskap, ger dig goda ingångar till kvalificerad praktik och kontakt med yrkesfältet. Under utbildningens sista år har du möjlighet till utlandspraktik.

Inför den sista terminen inriktar du dig i fördjupningsstudier tillsammans med dina studiekamrater och under tio veckor under utbildningens sjätte och sista termin gör du ett enskilt fördjupningsarbete som leder fram till kandidatexamen i kulturvård.

Utbildningen följer växtsäsongen och naturens rytm. Därför är vårterminerna år ett och år två förlängda med fem veckor, det gör att sista terminen är klar redan i slutet av mars. 

Läs mer om programmets upplägg och om kurserna som ingår

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller totalt 15 hp praktik, uppdelade på två tillfällen. Du kan därutöver också välja att studera 15 hp utlandspraktik. 

Efter studierna

Trädgårdsmästaren har ett brett arbetsfält som omfattar skötsel, vård och förnyelse av trädgårdar. Studenter från programmet arbetar i kulturhistoriska trädgårdar eller i trädgårdsföretag med olika inriktningar. Det kan vara arbete med odling, eller skötsel och utveckling i anläggningar, i kulturreservat, hos bostadsbolag eller i Svenska kyrkans regi, ibland på säsong. Det är också vanligt att starta eget företag efter examen. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid institutionen för kulturvård i Göteborg.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

För att kunna verka som kulturvårdare i trädgård och landskap behöver du arbeta med växtmaterial i hantverket och skaffa dig praktisk skicklighet. Under växtsäsong sker undervisningen på plats i universitetets trädgårdsanläggningar i Mariestad. Ibland förlägger vi också undervisningen i andra anläggningar, eller i landskapet och du tränar då att göra självständiga och kritiska bedömningar. Ett par av kurserna läser du tillsammans med studenter på bygghantverksprogrammet som också har Mariestad som studieort.

Akademiska studier kräver självständiga initiativ och nyfikenhet. Progressionen ger dig möjlighet att utvecklas och söka kunskap för att förstå och ta ansvar för ekologiska samband och en hållbar utveckling i trädgårdar och landskap.

Lokaler

Bibliotek och undervisningslokaler finns på Trädgårdens skola i centrala Mariestad. Här finns också ett café och studentföreningen egna lokaler i bottenplan. Snickeri för bygghantverksprogrammet, måleriverkstäder för kommunal hantverkarutbildning och byggverkstäder finns i nära anslutning.

När studenter på Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk arbetar med odling och trädgårdsarbete är det i universitetets trädgårdsmästerianläggningar intill vattendraget Tidan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under programmets tredje år finns möjlighet till utomlandspraktik.