Hoppa till huvudinnehåll
Bild
<none>
Foto: Ingrid M Holmberg
Länkstig

Bebyggelseantikvariskt program

Program
N1BBA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18A

Kort om programmet

Tycker du att det är spännande med gamla byggnader, stadskvarter och historiska landskap? Vill du arbeta med frågor som handlar om bevarande och utveckling av till exempel industrimiljöer, funkiskvarter, historisk arkitektur och byggnadsvård? Då är detta programmet för dig. Det byggda kulturarvet utgör en del av vårt samhälles minne och genom att bevara och lära av det, kan vi förstå vår historia, samtid och hitta lösningar för framtiden. Utbildningen är tvärvetenskaplig och yrkesinriktad och ger dig gedigen antikvarisk kompetens.

Om utbildningen

Det bebyggelseantikvariska programmet ger teoretiska och yrkesförberedande kunskaper om kulturvårdande hantering av kulturmiljöer i städer och på landsbygd, om byggnader, landskap och kulturarvsfrågor.  Som byggnadsantikvarie bidrar du i samhällsplaneringen genom att stärka det befintliga, kulturhistoriska bebyggelsemiljöers betydelse, för en långsiktigt hållbar utveckling.

Om innehållet

Du får kunskaper i olika tiders arkitekturstilar och byggnadstekniker, om landsbygdens och stadsbebyggelsens utveckling och hur den byggda miljön hör samman med samhällsförändringarna i tid och rum. Du tränas i att undersöka byggnader och miljöer utifrån olika källmaterial och studerar olika former av bevarandestrategier och vårdinsatser. Genom praktiskt arbete tränas du i fysiska planeringsprocesser samt att reflektera över hur kulturarv skapas, definieras och används i olika sociokulturella sammanhang.

År 1

Under det första läsåret studerar du allmän kulturhistoria, arkitektur- och bebyggelsehistoria, lagstiftning och källmaterial, det vill säga grunderna för professionsfältet. Här ingår olika praktiska övningar där du undersöker, dokumenterar och analysera byggnader, bebyggelse och landskap.

År 2

Under det andra läsåret studerar du nyare tiders arkitektur och samhällsplanering. Du lär dig använda kulturvårdens teoribildning och metoder för bebyggelsehistoria och får praktiskt använda den antikvariska metodiken i en antikvarisk förundersökning och i en byggnadsundersökning med tillståndsanalyser. Dina kunskaper får även omsättas i en bebyggelsehistorisk uppsats.

År 3

Det tredje läsåret ägnas åt kulturmiljöplanering bland annat genom ett antikvariskt projektarbete tillsammans med yrkesverksamma antikvarier. Yrkesrollen diskuteras och du förbereder ditt examensarbete genom fördjupade studier i vetenskaplig teori och metod. Programmet avslutas med en praktikperiod inom kulturarvssektorn följt av ett självständigt examensarbete.

Kurser och upplägg

Här hittar du mer information om vilka kurser som ingår i programmet och när de ges.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Utbildningen innehåller 7,5 hp praktik, sista terminen år 3. 

Efter studierna

Många yrkesverksamma bebyggelseantikvarier arbetar på kommuner, museer och länsstyrelser. Arkitekt- och konsultföretag är också vanliga arbetsgivare. Det finns möjlighet att arbeta som egenföretagare. Till arbetsuppgifterna hör antikvarisk rådgivning, att ta fram kulturhistoriska kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering samt för kulturmiljö- och byggnadsvård. I möjliga arbetsuppgifter ligger också att skriva informationsmaterial, att ge råd och delta i olika planeringsprocesser, och generellt bidra till en uthållig samhällsutveckling där historiska förutsättningar ses som resurser.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är till största del teoretisk men med praktiska inslag. Det är en blandning av föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten och seminarier. Kurslitteratur och föreläsningar är i viss mån på engelska. 

Lokaler

Undervisningen sker på Geovetarcentrum vid Wavrinskysplats i Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands