Bild
<none>
Foto: Ingrid M Holmberg
Länkstig

Bebyggelseantikvariskt program

Program
N1BBA
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G18A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Bebyggelseantikvariskt program riktar sig till dig som tycker att det är spännande med bebyggelsefrågor och vill arbeta med hållbar förvaltning och utveckling av befintliga byggnader och landskap. Som bebyggelseantikvarie analyserar du bebyggelsens historiska lager och medverkar till klok hushållning och nyanvändning av resurser. Utbildningen är yrkesinriktad och ger dig gedigen antikvarisk kompetens.

Om utbildningen

Programmet ger teoretiska och yrkesförberedande kunskaper till dig som vill arbeta med hållbar förvaltning och utveckling av befintliga byggnader och landskap. Som bebyggelseantikvarie bidrar du till samhällsplaneringen genom att analysera bebyggelsens historiska lager och medverka till klok hushållning och nyanvändning av resurser. Under utbildningen lär du dig om olika tiders arkitekturstilar och byggnadstekniker. Du lär dig också om landsbygdens och stadsbebyggelsens utveckling och hur den byggda miljön hör samman med samhällsförändringarna i tid och rum. Du får även träna på att undersöka byggnader och miljöer utifrån olika källmaterial och studerar olika former av bevarandestrategier och vårdinsatser. Genom praktiskt arbete tränas du i fysiska planeringsprocesser samt att reflektera över hur kulturarv skapas, definieras och används i olika sociokulturella sammanhang.

Utbildningens upplägg

Under det första året får du en introduktion i ämnet kulturvård och studerar bebyggelsehistoria, kulturlandskap och metoder för undersökning, dokumentation och visualisering av kulturhistoriska miljöer, det vill säga grunderna i det antikvariska yrkesområdet.

Under det andra året fördjupar du din bebyggelsehistoriska förståelse och lär dig om byggnaders konstruktion, material och skador genom praktisk undersökning och tillståndsanalys. Du studerar och lär dig tillämpa kulturvårdens teorier och får använda antikvarisk metodik i en verklighetsnära förundersökning. Under det andra året skriver du också en bebyggelsehistorisk uppsats som grundar sig på arkivkällor och undersökningar ute i fält.

Det tredje året ägnar du åt kulturmiljöplanering, bland annat genom ett projektarbete tillsammans med yrkesverksamma antikvarier. Programmet inleds med en praktikperiod där erfarenheterna får ligga till grund för efterföljande kursers diskussioner om yrkesrollen. Du förbereder ditt examensarbete genom fördjupade studier i vetenskaplig teori och metod och avslutar dina studier med ett självständigt examensarbete.

Läs mer om kurserna som ingår i programmet

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet gör du praktik under den femte terminen. 

Efter studierna

Som bebyggelseantikvarie arbetar du med antikvarisk rådgivning, att ta fram kulturhistoriska kunskaps-, planerings- och beslutsunderlag för samhällsplanering samt för kulturmiljö- och byggnadsvård. Du kan också får arbeta med att skriva informationsmaterial och att ge råd och delta i olika planeringsprocesser. Våra tidigare studenter arbetar i offentlig verksamhet på kommuner, museer och länsstyrelser eller i den privata sektorn hos arkitekt- och konsultföretag. Flera av våra tidigare studenter driver egen verksamhet. Efter kandidatexamen kan du också läsa vidare på masterprogrammet i kulturvård vid Göteborgs universitet.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är till största delen teoretisk men innefattar även exkursioner, studiebesök och arbete i fält. På programmet har du föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten och seminarier. Kurslitteratur och föreläsningar är i viss mån på engelska. 

Lokaler

Undervisningen sker i huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg. 

Läs mer om lokaler