Bild
Kemisk formel och DNA-sträng.
Foto: Pixabay
Länkstig

Dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi

En dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi ger dig ett bredare perspektiv på både kemiska reaktioner och cellulära processer. Utbildningen är unik i landet och ger dig möjlighet att forska i starka tvärvetenskapliga miljöer.

Många nya upptäckter görs i gränslandet mellan kemi och molekylärbiologi. Är du intresserad av att arbeta tvärvetenskapligt, kan du som läser kandidatprogrammet i kemi eller molekylärbiologi ta ut en dubbel kandidatexamen med endast en halv termin extra (195 högskolepoäng).

Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta dina studier på masternivå, antingen mot kemi eller mot molekylärbiologi. Du kan även komplettera din dubbelexamen med en lärarbehörighet i både kemi och biologi.

Anpassat program i kemi och molekylärbiologi

Senast under andra terminen på kandidatprogrammet i kemi eller molekylärbiologi bör du anmäla ditt intresse för en dubbel kandidatexamen. Du tar kontakt med din studievägledare som tillsammans med dig upprättar en individuell studieplan. Ett exempel på hur en individuell studieplan kan se ut, hittar du längre ner på sidan.

Under studiernas gång breddar du dina kunskaper inom biologi/molekylärbiologi respektive kemi. Du avslutar din utbildning med två kandidatarbeten, ett i kemi och ett i molekylärbiologi, för att få ut två examina:

  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet kemi och
  • Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet molekylärbiologi.

Fler möjligheter på arbetsmarknaden

På arbetsmarknaden har du som kemist eller molekylärbiolog redan goda framtidsutsikter. Med ytterligare en examen öppnar sig ännu fler möjligheter. Laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels-, bioteknik- eller livsmedelsindustrin är några exempel på områden som kräver både kemisk och molekylärbiologisk kompetens. Har du kompletterat din dubbelexamen med en lärarbehörighet, kan du undervisa i både kemi och biologi.

Vill du efter kandidatprogrammet fortsätta dina studier på masternivå, kan du göra det antingen mot kemi eller mot molekylärbiologi. Den extra halva terminen (15 högskolepoäng) du har studerat på kandidatnivån kan du ta med dig i dina masterstudier. På så sätt tjänar du tillbaka tiden.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med våra studievägledare:

Så kan studiegången för en dubbelexamen se ut

Nedan hittar du ett exempel på hur en individuell studieplan kan se ut. Notera att det finns andra möjligheter. Kontakta din studievägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Om du börjar med kandidatprogrammet i kemi

År 1

Hösttermin

Vårtermin

År 2

Hösttermin

Vårtermin

År 3

Hösttermin

Vårtermin

 

Om du börjar med kandidatprogrammet i molekylärbiologi

År 1

Hösttermin

Vårtermin

År 2

Hösttermin

Vårtermin

År 3

Hösttermin

Vårtermin