Bild
Kemistudent pipetterar i laboratoriet.
Länkstig

Kemi, kandidatprogram

Program
N1KEM
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-2G16A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kompetens inom kemins alla områden. Du lär dig hur atomer och molekyler samverkar med varandra och reagerar till nya molekyler och nya material. Du utvecklar även andra viktiga kompetenser som till exempel analytiskt tänkande, noggrannhet och kommunikation. Utbildningen är starkt knuten till aktuell forskning och har stort fokus på experimentella färdigheter. Efter studierna kan du arbeta inom exempelvis kemi-, läkemedels-, bioteknik-, kemikalie- och miljövårdsbranschen.

Om utbildningen

Med sin spetskompetens hittar kemister lösningar på morgondagens globala utmaningar inom hälsa, miljö och klimat. De använder sin kunskap om kemiska ämnen och deras reaktioner för att skapa nya läkemedel eller nya material som är återvinningsbara, miljövänliga och energisnåla. Kemi spelar alltså en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och behovet av välutbildade kemister ökar ständigt.

Kandidatprogrammet i kemi ger dig en bred kemikompetens med möjligheter till egna val under sista året av din utbildning.

År 1

Under det första året läser du ett kurspaket som ger dig grundläggande kunskap i kemins olika områden. Du kommer att kunna svara på frågor som till exempel: 

 • Hur sker spontana kemiska reaktioner?
 • Vilka ämnesklasser av kolföreningar finns och vilka mekanismer bestämmer deras reaktioner? 
 • Hur ser kemin ut för nukleinsyror, proteiner och biologiska membran?

Du läser även matematik inriktad mot envariabelanalys och analytisk geometri, och avslutar första årets studier med en grundläggande kurs i analytisk kemi.

År 2

Under det andra året läser du fördjupande kurser i 

 • organisk kemi
 • fysikalisk kemi
 • biokemi
 • oorganisk kemi.

År 3

Under det sista året kan du fördjupa och/eller bredda dina kunskaper i något av institutionens forskningsområden. Du kan också kombinera din kemiutbildning med studier i andra ämnen på universitetet och skapa en unik tvärvetenskaplig profil på arbetsmarknaden. Du läser även en kurs i statistisk analys och experimentplanering samt får en introduktion i vetenskapsteori. I slutet av din kandidatutbildning gör du ett självständigt arbete, där du kan fördjupa dig ännu mer i den del av kemin som intresserar dig mest. 

Det här läser du på kandidatprogrammet i kemi

Introduktionskurs i kemi

En bra start på dina studier är att ta introduktionskursen i kemi under de två sista veckorna i augusti. Samtidigt som du friskar upp dina gymnasiekunskaper får du då också träffa dina blivande kurskamrater, både under lektionerna och fritidsaktiviteterna.

Läs mer om Introduktionskursen i kemi (KEI010), 1,5 högskolepoäng

Dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi

Du som läser kandidatprogrammet i kemi har också möjlighet att ta ut en dubbel kandidatexamen i både kemi och molekylärbiologi med endast en extra termins studier (195 högskolepoäng). Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

Läs mer om Dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Efter din kandidatexamen kan du fortsätta dina studier på masternivå inom:

 • kemi
 • organisk kemi och läkemedelskemi
 • kemi och lärande.

Har du tagit ut en dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi, kan du även fortsätta inom molekylärbiologi.

Som utbildad kemist kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, inom läkemedelsindustrin, på livsmedelsföretag och analys- och synteslaboratorier. Inom den offentliga sektorn kan du jobba på myndigheter, till exempel Livsmedelsverket. En kompletterande lärarbehörighet i kemi är ett säkert kort för en anställning inom skolan.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Eftersom ett litet antal studenter examineras och många yrkesverksamma går i pension, förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en utbildning i nära anknytning till ledande forskning. Du fördjupar dig i det senaste inom ditt ämne, både i teori och i praktik, och utvecklar även andra viktiga kärnkompetenser som till exempel noggrannhet, samarbetsförmåga och effektiv problemlösning. 

 • Du läser en kurs i taget.
 • Undervisningen sker oftast i små grupper och du har nära kontakt med dina lärare.
 • Genom problembaserade inlärningsmetoder i form av mini-projekt utvecklar du ditt kritiska och analytiska tänkande. 
 • Muntliga och skriftliga presentationer av vetenskapligt material stärker din kommunikationsförmåga.
 • Du tillbringar en stor del av din tid i laboratoriet där du arbetar enskilt eller i par.
 • I slutet av din kandidatutbildning gör du ett självständigt arbete inom en av våra forskargrupper.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i Medicinarelängan och i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Inom kandidatprogrammet i kemi har du under ditt andra och tredje läsår möjlighet att studera utomlands i en eller två terminer. Studier vid något av våra utländska partneruniversitet kan du räkna in i ditt svenska kandidatprogram. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator (E-post: exchange@cmb.gu.se) under första terminen.

Läs mer om studier utomlands