Bild
Doktorand i organisk kemi arbetar i laboratoriet.
Länkstig

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram

Program
N2KEL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A16A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi ger dig fördjupade kunskaper i syntetisk organisk kemi och läkemedelskemi. Utbildningen är starkt kopplad till aktuell forskning. Under ditt sista år gör du ett självständigt arbete i en av våra ledande forskargrupper, antingen inom organisk kemi eller inom läkemedelskemi. Efter din masterutbildning är du väl förberedd för ett jobb inom läkemedelsbranschen, kemisk industri, myndigheter eller universitet och högskolor.

Om utbildningen

Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi ger dig goda kunskaper inom området design och framställning (syntes) av substanser som kan ge specifika effekter i kroppen eller utgöra grunden för nya spännande material. Programmet omfattar också fördjupade studier av organisk-kemiska reaktioner där du bland annat lär dig mer om principer för stereoselektiv syntes och metallorganisk kemi. Genom inriktning på ditt självständiga arbete kan du profilera programmet antingen mot organisk kemi eller mot läkemedelskemi.

Programinnehåll

År 1
Under det första året läser du följande kurser (60 högskolepoäng):

Termin 1

 • Avancerad organisk kemi (KEM815)
 • Organisk kemi och läkemedelskemi (KEM825)
 • Grundläggande molekylmodellering (KEM552)

Om du redan har läst KEM815, KEM825 eller/och KEM552 finns utrymme för ett individuellt val. Många läser våra två masterkurser i biokemi:

 • Design och produktion av biomolekyler (KEM350)
 • Biomolekylers struktur och dynamik (KEM360)

Termin 2

 • Avancerad organisk syntes (KEM750)
 • Avancerad läkemedelskemi (KEM760)

Dessa kurser är obligatoriska.

År 2
Under hela det andra året gör du ett självständigt arbete i organisk kemi eller läkemedelskemi (60 högskolepoäng) i en av våra ledande forskargrupper.

Undervisningen är på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp med 90 hp inom ämnet kemi varav 22,5 hp inom organisk kemi eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

Urval

Alla som uppfyller förkunskapskraven blir kallade till intervju och intervjun används som urvalskriterium.

Efter studierna

Efter din masterexamen i organisk kemi och läkemedelskemi kan du fortsätta dina studier på forskarnivå, vilket ger dig möjlighet till en karriär inom universitetet.

Som utexaminerad organkemist eller läkemedelskemist är du väl förberedd för en karriär inom läkemedelsbranschen.

Inom den offentliga sektorn kan du jobba på myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen eller Livsmedelsverket. En kompletterande lärarbehörighet i kemi är ett säkert kort för en anställning inom skolan.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Eftersom ett litet antal studenter examineras och många yrkesverksamma går i pension förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en utbildning i nära anknytning till ledande forskning. Du fördjupar dig i det senaste inom ditt ämne, både i teori och i praktik, och utvecklar även andra viktiga kärnkompetenser som till exempel noggrannhet, analytisk tänkande och kommunikation. 

 • Du läser en kurs i taget.
 • Undervisningen sker oftast i små grupper och du har nära kontakt med dina lärare.
 • Genom problembaserade inlärningsmetoder i form av mini-projekt utvecklar du ditt kritiska och analytiska tänkande. Muntliga och skriftliga presentationer av vetenskapligt material stärker din kommunikationsförmåga.
 • Du tillbringar en stor del av din tid i laboratoriet där du arbetar enskilt eller i par. Under hela ditt andra år gör du ett självständigt arbete i en av våra ledande forskargrupper.

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i Medicinarelängan och i det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att göra ditt självständiga arbete utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator (E-post: exchange@cmb.gu.se) så snart som möjligt. 

Läs mer om studier utomlands