Bild
Doktorand vid dragskåp i ett kemilabb.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kemi, masterprogram

Program
N2KEM
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A16D
Ansökan stängd

Kort om programmet

På masterprogrammet i kemi fördjupar du dina kunskaper inom de forskningsområden du är mest intresserad av: analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, organisk kemi eller atmosfärsvetenskap. Utbildningen är starkt kopplad till aktuell forskning. I slutet av dina studier gör du ett självständigt arbete på 30, 45 eller 60 högskolepoäng i en av våra framgångsrika forskargrupper. Efter utbildningen kan du arbeta på företag eller myndigheter som är inriktade på kemi, läkemedel eller hållbar utveckling. Arbetsmarknaden för kemister är god.

Om utbildningen

Masterprogrammet i kemi ger dig en djup förståelse för ämnet. Du lär dig att använda avancerade experimentella och teoretiska metoder samt vässar dina färdigheter genom att analysera de komplexa processerna på atomnivå och deras relationer. Kunskaperna är mycket användbara inom moderna tillämpningar som exempelvis:

 • syntes av nya nanomaterial
 • förbättring av funktionaliteten hos material som används i industriella processer genom att förändra materialens ytegenskaper
 • utveckling av nya analytiska verktyg för biologiska system
 • utveckling av nya modelleringsmetoder och simuleringar för komplexa system
 • utveckling och optimering av nya analysmetoder
 • design, produktion och strukturbestämning av biomolekyler.

Programinnehåll

Under det första året läser du kurser motsvarande 60 högskolepoäng. Du kan välja bland alla våra kurser och skapa ett helt unikt kemiprogram. Du kan också läsa spåret neurobiokemi, som är en tvärvetenskaplig utbildning mellan kemi, molekylärbiologi och medicin.

Läs mer om våra kurser och spår inom masterprogrammet i kemi.

Under det andra året gör du ett självständigt arbete på 30, 45 eller 60 högskolepoäng med specialisering efter eget intresse i en av våra ledande forskargrupper.

Undervisningen är på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp, varav minst 90 hp i huvudämnet kemi eller motsvarande, samt Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter din masterexamen kan du fortsätta dina studier på forskarnivå, vilket ger dig möjlighet till en karriär inom universitetet

Som färdig kemist kan du arbeta på olika typer av kemiföretag, inom läkemedelsindustrin, på livsmedelsföretag och analys- och synteslaboratorier. Inom den offentliga sektorn kan du jobba på myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket eller Rättsmedicinalverket. En kompletterande lärarbehörighet i kemi är ett säkert kort för en anställning inom skolan.

Arbetsmarknaden för kemister är god. Eftersom ett litet antal studenter examineras och många yrkesverksamma går i pension förväntas det vara brist på kemister i framtiden.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en utbildning i nära anknytning till ledande forskning. Du fördjupar dig i det senaste inom ditt ämne, både i teori och i praktik, och utvecklar även andra viktiga kärnkompetenser som till exempel noggrannhet, analytisk tänkande och kommunikation. 

 • Du läser en kurs i taget.
 • Undervisningen sker oftast i små grupper och du har nära kontakt med dina engagerade lärare.
 • Genom problembaserade inlärningsmetoder i form av mini-projekt utvecklar du ditt kritiska och analytiska tänkande.
 • Muntliga och skriftliga presentationer av vetenskapligt material kommer att stärka din kommunikationsförmåga.
 • Du tillbringar en stor del av din tid i laboratoriet där du arbetar enskilt eller i par.

Lokaler

Du läser din utbildning i Kemihuset på Campus Johanneberg, Kemigården 4. Här finns, förutom moderna föreläsningssalar och kurslaboratorier, gott om studentutrymmen där du kan sitta och plugga. Du kan också tillbringa din tid i kemistudenternas eget rum, Isobaren. Där träffas studenter som har kommit olika långt i sin utbildning för att hjälpa varandra eller bara umgås. Centralt i Kemihuset finns ett café där du kan köpa lunch och annat smått och gott. Där finns även tillgång till mikrovågsugnar för medhavd mat. Trådlöst nätverk finns självklart tillgängligt i hela huset.

Till Kemihuset tar du dig enkelt och snabbt med spårvagn eller buss från Göteborgs olika delar. Närmaste buss- och spårvagnshållplatser är Chalmers och Kapellplatsen eller busshållplats Chalmers Tvärgata.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du kan välja att göra ditt andra år helt eller delvis som utbytesstudent på något av våra partneruniversitet runt om i världen. Din tid utomlands kan du räkna in i din svenska examen. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator Marie Kannius Janson (marie.kannius@cmb.gu.se) så snart som möjligt efter programstart.

Läs mer om studier utomlands