Bild
Kemilärare och elever som gör ett experiment i klassen.
Länkstig

Kemi och lärande, masterprogram

Program
N2KOL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A16C
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Kemi och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom kemi. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som kemist inom näringsliv eller offentlig sektor.

Om utbildningen

Masterprogrammet Kemi och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med fördjupningskurser inom kemi. Programmet ger dig både en naturvetenskaplig masterexamen i kemi och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Termin 1

Du inleder med en termin valfria kurser på avancerad nivå inom kemi, där du kan välja bland följande kurser: 

Period 1

 • Avancerad organisk kemi (KEM815)
 • Design och produktion av biomolekyler (KEM350).

Period 2

 • Läkemedelskemi (KEM825) och Molekylmodulering (KEM552) 
 • Kvantkemi (KEM321) eller (KED321) och Grundläggande molekylmodellering (KEM552)
 • Atmosfärskemi (KEM170)
 • Struktur och dynamik hos biomolekyler (KEM360).

Vill du läsa Läkemedelskemi (KEM825) bör du först ha läst Avancerad organisk kemi (KEM815).

Termin 2

Under den andra terminen gör du ett självständigt arbete i kemi på avancerad nivå.

Termin 3 och 4

Termin tre och fyra följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förhöjd studietakt

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt).

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl. 8:00-18:00, måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Lärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

 • Examen med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, ett ämne. Väljer du ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, blir du även behörig att undervisa i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig gymnasielärare i det ämne som du läst minst 90 högskolepoäng i.
 • Examen med inriktning mot gymnasiet, ett ämne. Med en examen mot gymnasiet blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9.

Inriktningen väljer du inför termin 3.

Behörigheter och urval

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet kemi.
Dessutom krävs engelska 6 eller motsvarande kunskaper. För internationella sökande gäller de krav som beskrivs av Universityadmissions.se under English language requirements
Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU) under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav.
För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne:
90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne:
120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Detta kommer att prövas inför termin 3 då KPU:n startar.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Utbildningen ger dig möjligheter att arbeta antingen som kemilärare eller som kemist. Behovet av båda yrkesgrupperna är stort. Idag finns det en brist på behöriga ämneslärare i kemi, såväl inom grundskolan som på gymnasiet. Arbetsmarknaden för kemister inom näringslivet eller offentlig sektor är också god.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad.

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, som normalt ingår i ett forskningsprojekt vid någon av institutionens forskargrupper. Arbetet kan även utföras på ett företag, en myndighet eller liknande. Det självständiga arbetet har vanligtvis både teoretiska och experimentella inslag, men kan också vara helt teoretiskt.