Bild
Kemist vid dragskåp.
Therese Borgäng (Richardsson), Senior Scientist på AstraZeneca.
Foto: Jonas Stenström
Länkstig

Vad jobbar kemister med?

Som kemist kan du arbeta inom en mängd olika områden, både i den privata och i den offentliga sektorn. Här hittar du exempel på branscher du kan jobba i och arbetsuppgifter som kan ingå i ditt framtida jobb. Du hittar också en lista på möjliga yrkestitlar.

Arbetsmarknaden för kemister

Arbetsmarknaden för kemister är god. Idag råder det balans på arbetsmarknaden men prognosen är att det kommer att finnas liten konkurrens i framtiden.

Vilka branscher kan kemister jobba i?

Exempel på arbetsplatser inom den privata sektorn:

 • Analys- och synteslaboratorier
 • Bioteknikföretag
 • Energiföretag som jobbar med exempelvis utveckling av batterier, biobränsle eller kärnkraft
 • Gruvnäring
 • Jordbruk
 • Kemiföretag
 • Konsultföretag
 • Life science-företag
 • Livsmedelsföretag
 • Läkemedelsindustri
 • Miljö- och hållbarhetsföretag som jobbar med exempelvis återvinningsteknologi eller plastteknologi
 • Petroleum- och pappersindustri
 • Skogsindustri

Exempel på arbetsplatser inom den offentliga sektorn:

 • Laboratorier inom sjukvården
 • Statliga verk och myndigheter som till exempel Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Rättsmedicinalverket, Försvarsmakten eller Naturvårdsverket.
 • Universitet och högskolor
 • Skolor om du har gått lärarprogrammet i kemi eller om du kompletterar din utbildning med en lärarbehörighet.

Vilka arbetsuppgifter kan en kemist ha?

Som kemist kan du jobba med exempelvis:

 • Laboratorie- och forskningsarbete
 • Utveckling av läkemedel, (smarta) material och produkter
 • Kvalitets- och säkerhetsarbete
 • Projektledning
 • Verksamhetsledning
 • Handläggning och administration
 • Service, information och rådgivning
 • Utredning
 • Marknadsföring och försäljning
 • Utbildning och undervisning
 • Tillsyn

Yrkestitlar för kemister

Exempel på yrkestitlar som våra tidigare studenter har:

 • Analytisk kemist
 • Associate Principal Scientist
 • Chief Sales Officer (CSO)
 • Chief Technology Officer (CTO)
 • Engagement Manager
 • Entreprenör
 • Forskare
 • Forskaringenjör
 • Kemist
 • Laboratorieanalytiker
 • Läkemedelskemist
 • Lärare
 • Manufacturing Chemist
 • Miljökemist
 • Product Specialist
 • Research and Development Scientist
 • Sales & Product Manager Clinical Diagnostics
 • Senior Consultant
 • Senior Scientist
 • Senior Technology Specialist
 • Sjukhuskemist

Möt våra tidigare studenter i kemi

Navigate to video: Möt kemisten Therese Richardsson
Video (1:49)
Möt kemisten Therese Richardsson
Navigate to video: Möt kemisten Marcus Malmgren
Video (2:38)
Möt kemisten Marcus Malmgren

Din utbildning – startpunkten för din karriär

Skräddarsy din utbildning och skapa en unik profil på arbetsmarknaden

Vid Göteborgs universitet kan du skräddarsy din utbildning i kemi efter egna intressen och ambitioner. Du kan specialisera dig i ditt ämne eller bredda dina kunskaper genom att läsa andra naturvetenskapliga kurser och/eller läsa andra ämnen på universitetet. På så sätt skapar du en unik profil på arbetsmarknaden.

Några exempel:

 • Du kan kombinera dina kemistudier med molekylärbiologi eller neurovetenskaper och skapa en unik profil inom life science.
 • Du kan kombinera dina kemistudier med andra ämnen som kommunikation, juridik, ekonomi, ledarskap eller entreprenörskap. Med din unika tvärvetenskapliga profil kan du exempelvis jobba som vetenskapsjournalist eller med utveckling och ledning av företag.

Attraktiva kompetenser på arbetsmarknaden

Under din utbildning utvecklar du många kompetenser som är attraktiva för framtida arbetsgivare.

Några exempel:

 • Anpassningsförmåga
 • Förmåga att ta in information
 • Förmåga att kritiskt analysera och effektivt lösa problem
 • Förmåga att genomföra risk- och konsekvensanalyser
 • Förmåga att tydligt presentera och kommunicera planer och resultat
 • Förmåga att skriva vetenskapligt
 • Förmåga att arbeta i projekt, både i grupp och individuellt
 • Förmåga att samarbeta
 • Noggrannhet