Göteborgs universitet

VFU-handledare

Information för dig som planerar att ha eller redan har ett uppdrag som handledare inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En VFU-handledare är en behörig lärare/förskollärare som handleder lärarstudenter under deras VFU i en skolverksamhet.

Bli VFU-handledare

Är du en engagerad lärare som gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen? Genom att vara VFU-handledare utvecklar du dig själv och får samtidigt möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta.

Uppdraget är mycket viktigt för lärarstudentens utveckling, samtidigt som handledaren får möjlighet att utvecklas själv och bidra till framtidens lärare.

I följande film presenterar Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, behovet av nya lärare i Sverige och varför du som VFU-handledare spelar en viktig roll i den framtida lärarförsörjningen.

Navigate to video: Sverige behöver fler behöriga lärare
Video (8:00)
Sverige behöver fler behöriga lärare

VFU-guider

VFU-guide för handledare och kurslärare beskriver bland annat handledares och kurslärares roll och ansvarsområden inför, under och efter VFU. Dessutom finns stöd i handledning av VFU-studenter. I VFU-guiden för studenter listas frågor och svar på sådant studenter ofta undrar över kring VFU.

VFU-perioder

Här hittar du start- och slutdatum för VFU-kurser.

Utbildningsplaner och studiegångar

Genom länklistan intill kommer du till respektive programs sida där programmets utbildningsplan ligger. Utbildningsplanen innehåller programmets studiegång som bland annat visar när samtliga VFU-kurser genomförs under utbildningstiden.

Kursplan och litteraturlista

I sökportalen "Hitta kursplan och litteraturlista" kan du skriva in en kurskod och hitta kursplan och litteraturlista för kursen.

Bedömning och examination

Ansvaret för bedömning av studentens VFU ligger hos VFU-kursläraren och sker i samråd med VFU-handledaren. Bedömningen görs utifrån kursmålen i den aktuella VFU-kursen. En bedömningsblankett används som mall för den skriftliga bedömningen. Du får närvaro- och bedömningsblanketten via e-post från Göteborgs universitet.

Vid underkänd VFU-kurs
Examination av VFU-kurser är begränsad till två tillfällen per kurs. Om student underkänns på VFU-kurs ska beslutad handläggningsordning följas. Kursansvarig institution kallar student till ett vägledande samtal. Student som blivit underkänd vid två tillfällen kan söka dispens för ytterligare ett examinationstillfälle. 

Handläggningsordning vid underkänd VFU-kurs (PDF, 102 kB)

Ansökan om dispens för tredje examinationstillfälle på VFU (PDF, 105 kB)

Problem under VFU

Det finns rutiner som används om det uppstår samarbetsproblem på VFU-skolan eller om studenten riskerar att inte nå kursens mål. Klicka på bilden "Rutiner vid problem under VFU" här intill.