Göteborgs universitet
Bild
Studenters vanligaste frågor om VFU, samt svar på dessa
Länkstig

VFU-guide för studenter

Här listas vanliga frågor som studenter har om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Frågorna är indelade i kategorierna Inför VFU, Under VFU och Efter VFU.

Allmän information

Inför VFU

Under VFU

Efter VFU