Göteborgs universitet
Bild
Friidrott
Foto: andreas N från Pixabay
Länkstig

Vad är Riksidrottsuniversitetet Göteborg?

Riksidrottsuniversitetet vid Göteborgs universitet (RIU) är ett universitetsövergripande samarbetsprojekt som vilar på avtal mellan Göteborgs universitet och Sveriges Riksidrottsförbund. Satsningen ger elitidrottare möjlighet att kombinera idrott med högre studier. Dessutom medför samarbetet praktiknära forskning och akademisk tränarutbildning.

Aktuellt och evenemang

Praktiknära elitidrottsinriktade forskning

På Göteborgs universitet utgör elitidrott ett viktigt fokusområde för forskning och för samverkan med det omgivande samhället. Den praktiknära elitidrottsforskningen sker i samverkan med olika idrottsföreningar och specialidrottsförbund, men även med VG-regionen, RF:SISU Västra Götaland och med företag som Qualisys, Tenson och Maurten.

Utbildningar

  • Fristående kurser på grundnivå som riktar sig till tränare och aktiva, exempel på kurser:  Träningslära, Tränings- och matchanalys i lagidrotter, Idrottsnutrition, Hållbart elitidrottande: Kurser på grundnivå
  • Masterexamen i idrottsvetenskap, kombinera kurser på avancerad nivå, International Master in Sport Science: Utbildning på avancerad nivå

Riksidrottsuniversitetet finns även vid följande lärosäten: