Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Demonstration
Länkstig

Politisk kommunikation

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Politisk kommunikation som forskningsfält handlar om kommunikation från och mellan politiska institutioner och aktörer, medieinstitutioner och aktörer, medborgare, och om faktorer som påverkar och effekter som följer av den politiska kommunikationen.
JMG:s forskning om politisk kommunikation tar sin utgångspunkt i hur politik kommuniceras och med vilka implikationer för makt och demokrati. Frågor ställs om hur politisk kommunikation är organiserad och formas inom sociala, diskursiva och medierade praktiker.

Vi studerar politiska makthavare och eliter såväl som medierna och hur de rapporterar om politik och medborgarnas politiska beteenden. Implikationer analyseras med fokus på avgränsade effekter samt långsiktiga förändringar.

Forskningen vid JMG har en stark empirisk orientering och genomsyras av teoretisk och metodologisk pluralism

Centrala teman i JMG:s forskning om politisk kommunikation 

  • Nyhetsbevakningen av politik och valrörelser: vem styr dagordningen, nyheternas partiskhet och kvalitet. Bland annat har medievalsundersökningarna genomförts vid JMG sedan slutet av 1970-talet.
  • Hur politiska frågor och relationer mellan makthavare och medborgare representeras i medier och journalistik, politiska samtal och politikens språk i medierna.
  • Partiernas kampanjstrategier och kampanjtekniker, politisk reklam och retorik i samtida och historiska perspektiv.
  • Olika aktörers uppfattningar om den politiska kommunikationen och journalistikens demokratiska uppdrag.
  • Människors medieanvändning och mediernas påverkan på väljarnas kunskaper, verklighetsuppfattningar och deltagande.
  • Medieeffekter på opinioner och politisk agenda.
  • Politikens medialisering. Mediernas indirekta och långsiktiga påverkan på politiska processer och demokratiska mekanismer som exempelvis politiskt ansvarsutkrävande.
  • Hur olika samhällsinstitutioner anpassar sig till medierna och mediernas logik.
  • Hur politik definieras och mediernas roll i processer av politisering och avpolitisering.
  • Medierna betydelse i politisk socialisation, ungdomars medborgarskap och samhällsengagemang.

Forskare

Monika Djerf-Pierre, professor

Mats Ekström, professor

Mathias Färdigh, fil.dr

Marie Grusell, docent

Nicklas Håkansson, docent

Bengt Johansson, professor

Tomas Odén, docent

Per Oleskog Tryggvason, doktorand

Gabriella Sandstig, fil.dr

Adam Shehata, docent

Jesper Strömbäck, professor

Malin Sveningson, professor

Nora Theorin, doktorand

Orla Vigsö, professor