Göteborgs universitet

Om oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Institutionen.

Personal

Ledning 

Henrik Janson (prefekt)

Anders Gustafsson (proprefekt)

Lise-Lotte Walter (administrativ chef)

Lars Nyström (viceprefekt för grund och avancerad utbildning)

Lars Hermansson (viceprefekt för forskarutbildning)

Maria Sjöberg (viceprefekt för forskning)

Lena Larsson Lovén (viceprefekt för samverkan)

Christian Isendahl (viceprefekt för Internationalisering)

Kristian Kristiansen (kulturarvsansvarig)

Administration

Lise-Lotte Walter (administrativ chef)

Johanna Hagbranth (personalhandläggare)

Jennie Fälth (ekonom)

Helene Lundén (ekonomiadministratör)

Michelle Bok (ekonomiadministratör)

Johnny Karlsson (inköpsansvarig)

Linda Johansson (utbildningsadministratör)

Thomas Ekholm (utbildningsadministratör)

Annika Pihl (forskarutbildningshandläggare)

Adam von Schéele (biblioteksansvarig)

Rich Potter (forskningsingenjör)

Kommunikatör

Cecilia Sjöberg 

Studierektorer

Katarina Streiffert Eikeland (arkeologi)

Kristian Göransson (antikens kultur och samhällsliv)

Maria Cavallin Aijmer (historia) Tjänstledig 2023-2024

Martin Öhman (historia)

Ulrika Lagerlöf Nilsson (lärarutbildningen)

Programkoordinatorer

Maria Persson (kulturarvsstudier) 

Erik Hallberg (lärarutbildningen)

Tony Axelsson (arkeologi)

OBS! Tony Axelsson är tjänstledig från båda koordinatorsuppdragen under 2023. Då går Anders Gustafsson in som koordinator för Arkeologprogrammet och Arkeologisk praktik och teori magister/masterprogrammet. 

Studievägledare

Terese Zachrisson

Martin Öhman Tjänstledig 2023-2024