Länkstig

Erik Hallberg

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Erik Hallberg

Jag har forskat om det äldre agrarsamhället och befolkningshistoria under perioden 1600–2000. Särskilda teman som kan nämnas är familjebildning, skiftesrörelserna, historisk livsmedelsförsörjning och tidig-modern krishantering. Västsvensk historia är ett annat specialområde.

Min avhandling, Havrefolket (2013), behandlade nyodlarsamhället på Dalboslätten ca 1770­–1930. Böcker utöver avhandlingen är bland annat När kärnkraften kom till byn (2014), om etableringen av Ringhalsverken, och Den goda viljans bygd (2019), om Alingsåsbygdens historia på uppdrag av Alingsås kommun inför Alingsås 400-årsjubileum.

Jag har undervisat brett på institutionen, från grundkurs till avancerad nivå. Särskilt i detta sammanhang kan nämnas kurserna Miljöhistoria, Svenskt agrarsamhälle och Göteborg respektive Västsverige genom tiderna. Jag ivrar för folkbildning och har föreläst i en rad olika sammanhang utanför universitetet.