Länkstig

Maria Sjöberg

Professor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J657
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Sjöberg

Presentation

Biografi

Jag disputerade vid Stockholms universitet i september 1993 på en avhandling som handlar om 1700-talets bergsbruk. Därefter följde några års intensiv undervisning på grundutbildningens samtliga nivåer, men med särskild tonvikt på genushistoria. Det blev också min forskningsinriktning de kommande åren, då jag även bytte arbetsplats till universitetet i Göteborg. I vid mening kretsar mina forskningar numera kring 1500- och 1600-talens könsliga villkor. Inom detta ramverk har jag studerat äktenskapliga och arvsrättsliga frågor samt den militära organisationens förändringar; beröringspunkterna är faktiskt långt fler än man skulle kunna tro….I ett samarbete med kollegor vid Språkbanken, Universitetsbiblioteket och institutionen LIR och Historiska studier var jag delaktig i att skapa ett nationellt kvinnobiografiskt lexikon där det i nuläget går att studera drygt 2 000 kvinnor som gjort väsentliga insatser för vårt samhälle, från medeltid till nutid. Se Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Forskningsprojekt

1) RJ-finansierat projekt 1994-1998: Kvinnor, arv och jord i Dalarna 1550-1750

2) VR-finansierat projekt 2004-2007: ”Hur mycket kvinnfolk får jag ta med?” (Generalmajor Knut Posse till kungen 1700). Kvinnor i fält 1500-1850.

3) RJ-finansierat infrastrukturprojekt 2016-2017: Swedish Women on line. (Svenskt Kvinnobiografiskt lexikon). Tillsammans med Lisbeth Larsson

4) RJ-finansierat infrastrukturprojekt 2019-2021: Swedish Women on line. 2.0 (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

Läromedel

Forskning och undervisning hör ihop. Läromedelsproduktion är ett prioriterat område för min del. Tillsammans med Thomas Lindkvist har jag författat en lärobok om det svenska samhället åren 800-1720 för universitets grundkursstudenter i historia.