Länkstig

Maria Persson

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J651
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Persson

Disputerade 2014 på avhandlingen Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria. Därefter har jag arbetat med undervisning och forskning på Institutionen för historiska studier. Mina forskningsområden är samtidsarkeologi, Modern Conflict Archaeology, Heritage studies, kulturarvsturism och publik arkeologi.

Arbetar med

Jag är programkoordinator för kandidatprogrammet Kulturarvsstudier (KAS). Jag undervisar även på PIL, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande där jag är kursansvarig för Högskolepedagogik 2 vid Humanistiska fakulteten (PIL102) och handledare på Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete (PIL103).

2020-2022 arbetar jag i forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs. Syftet med projektet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism. Projektet är finansierat av BFUF.

Jag är även koordinator för Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv.

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/kulturarvsstudier-kandidatprogram-h1kas

https://www.gu.se/forskning/kunskapsturism-som-attraktion-och-resurs

https://www.gu.se/forskning/shfa-svenskt-hallristningsforskningsarkiv

Bakgrund

2016-2017 hade jag en postdoc i kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I projektet “Neutral heritage? Materiality of World War Two in Sweden” undersökte jag hur andra världskriget manifesterades och materialiserades i det svenska landskapet, samt vad en utgångspunkt i denna materiella kultur kan ge för nya infallsvinklar och kunskap.

2018-2021 arbetade jag i projektet EU_CUL. I projektet undersöktes hur kulturarvet kan användas som resurs inom högre utbildning och universitetens möjligheter att främja kulturarvets värde för utbildning och social utveckling. Projektet finansierades genom Erasmus+ Strategic Partnership for Higher education. Besök gärna projektets hemsida: www.eucul.com

Undervisning

Jag undervisar och handleder på kurser i arkeologi och kulturarvsstudier.