Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Persson

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J651
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Persson

Presentation Arkeolog och forskare, född 1976.

Min forskning rör sig främst inom områdena samtidsarkeologi, Modern Conflict Archaeology och Heritage studies, där jag undersöker samspelet mellan konflikter, kulturarv och materialitet. Jag arbetar även med kunskapskommunikation och publik arkeologi.

Jag disputerade vid Göteborgs universitet 2014 på en avhandling om samtidsarkeologi: Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria. Avhandlingen behandlar samtidsarkeologi som forskningsområde. Länk till avhandlingen i fulltext: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/34975

Forskning

Jag arbetar för närvarande i två forskningsprojekt:

Kunskapsturism som attraktion och resurs

2020-2022 arbetar jag i ett projekt om kunskapsturism och Science tourism. Projektet är finansierat av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och projektägare är Centrum för turism, Göteborgs universitet.

Syftet med projektet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle. Tre teman studeras i projektet: 1. Science Tourism, 2. Varumärke/koncept och 3. Kunskapsturismens förmedling och konsumtion. Jag är forskningsledare för tema 3.

Forskare från flera fakulteter ingår i projektet samt forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg. Projektet genomförs även tillsammans med externa partners: Sotenäs Symbioscentrum, Uddevalla kommun, Vitlycke museum (VG-region Förvaltningen för kulturutveckling) och Statens fastighetsverk.

Läs gärna mer om projektet här:

https://www.gu.se/forskning/kunskapsturism-som-attraktion-och-resurs

Exploring European Cultural Heritage for fostering academic teaching and social responsibility in Higher Education

Projektet är ett Erasmus+ projekt och pågår 2018-2021. Fokus för projektet är kopplingarna mellan kulturarv, högre utbildning och social empowerment, i ett internationellt jämförande perspektiv.

I projektet ingår Göteborgs universitet genom Institutionen för historiska studier och Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, samt fyra internationella partners; University of Lower Silesia, University of Malaga, The Open University of Cyprus och University of Leiden. I projektet undersöks hur kulturarvet kan användas som resurs inom högre utbildning och universitetens möjligheter att främja kulturarvets värde för utbildning och social utveckling.

Projektet är finansierat genom Erasmus+ Strategic Partnership for Higher education.

Besök gärna projektets hemsida:

www.eucul.com

I mitt post docprojekt (2016-2017) “Neutral heritage? Materiality of World War Two in Sweden” undersökte jag hur andra världskriget manifesterades och materialiserades i det svenska landskapet, samt vad en utgångspunkt i denna materiella kultur kan ge för nya infallsvinklar och ny kunskap. Studien grundar sig i tvärvetenskapliga metoder och kritiska kulturarvsperspektiv, och tar sin utgångspunkt i det teoretiska begreppet materialitet.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på kurser i arkeologi och på programmet ”Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv”.

Under 2020-2021 är jag kursansvarig för kurserna:

  • Samtidsarkeologi
  • Barn, ungdom och arkeologi
  • Arkeologisk fältkurs, inriktning publik arkeologi
  • Konfliktarkeologi
  • Kulturkommunikation - museet som exempel
  • Guidekunskapens praktik
  • Döden, graven och arkeologin
  • Introduktion till arkeologi
  • Militärhistoriska kulturarv i Västsverige