Länkstig

Maria Persson

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J651
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Persson

Forskningsområden

Samtidsarkeologi, Modern Conflict Archaeology, Heritage studies, kulturarvsturism och publik arkeologi.

Arbetar med

Jag är programkoordinator för Kulturarvsprogrammet.

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/kulturarvsprogrammet-h1kap

Jag undervisar även på PIL, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande där jag är kursansvarig för Högskolepedagogik 2 vid Humanistiska fakulteten (PIL102) och handledare på Högskolepedagogik 3: Självständigt arbete (PIL103).

Sedan 2023 arbetar jag i Erasmus+projektet TEHIC - Towards a European Heritage Interpretation Curriculum. https://tehic.eu

Projekt

2020-2022 arbetade jag i forskningsprojektet Kunskapsturism som attraktion och resurs. Syftet med projektet var att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism. Projektet var finansierat av BFUF.

https://www.gu.se/forskning/kunskapsturism-som-attraktion-och-resurs

https://bfuf.se/projekt/kunskapsturism-som-attraktion-och-resurs/

2018-2021 arbetade jag i Erasmus+projektet EU_CUL. I projektet undersöktes hur kulturarvet kan användas som resurs inom högre utbildning och universitetens möjligheter att främja kulturarvets värde för utbildning och social utveckling. Projektet finansierades genom Erasmus+ Strategic Partnership for Higher education. Besök gärna projektets hemsida: www.eucul.com

2016-2017 hade jag en postdoc i kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. I projektet “Neutral heritage? Materiality of World War Two in Sweden” undersökte jag hur andra världskriget manifesterades och materialiserades i det svenska landskapet, samt vad en utgångspunkt i denna materiella kultur kan ge för nya infallsvinklar och kunskap.