Länkstig

Lena Larsson Lovén

Professor

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J559
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lena Larsson Lovén

Presentation

Utbildad i humanistiska ämnen vid Göteborgs universitet. I mars 2002 disputerade jag i Antikens kultur och samhällsliv på avhandlingen The Imagery of Textile Making. Gender and status in the funerary iconography of textile manufacture in Roman Italy and Gaul. Det är en undersökning som baseras på motiv i romersk gravkonst relaterade till produktionen av textilier. I avhandlingen diskuteras inte i första hand själva textilproduktionen utan hur arbetet med textil hade en tydlig koppling till romerska genusstrukturer och ideologier som i sin tur präglade synen på bl.a. mäns och kvinnors arbete. Sedan 1980-talet har jag också undervisat och handlett uppsatser på olika nivåer i Antikens kultur och samhällsliv och är nu anställd som forskare vid institutionen.

Forskningsområden

Min forskning är framför allt koncentrerad på det antika romerska samhället sett ur ett genusperspektiv och med en social- och kulturhistorik inriktning. Ett av min forskningområden rör textil och f.n. arbetar jag med ett projekt kring kläders roll i det antika Rom; Dress codes in Ancient Rome. Det är en individuell forskningsuppgift men ingår även som en del i ett större EU-finansierat projekt om kläder i det romerska riket. Under hösten 2009 initierade jag tillsammans med ett par andra forskare vid institutionen det textilhistoriska seminariet som utvecklats till ett både ämnes- och fakultetesöverskridande seminarium.

Ett allmänt intresse för genusstrukturer-/ideologier i kombination med konst/ikonografi har lett till utvecklandet av ett projekt kring bildframställningar av kvinnligt arbete i den romerska provinsen Gallien liksom i ett kring familjeframställningar i grekisk och romersk gravskonst. Det senare, Family Imges–Family Values, bedrivs tillsammans med Agneta Strömberg.

Tillsammans med Strömberg startade jag i mitten av 1990-talet ett tvärvetenskapligt, ursprungligt nordiskt men numera internationellt, nätverk för forskning om genus och antiken; ARACHNE. Inom detta arrangerar vi regelbundet symposier/konferenser, senast i november 2009 i form av en interantionell konferens om familjen under antiken: Oikos-Familia. The Family in the ancient Greco-Roman society.

Projekt

Dress codes in Ancient Rome. Clothing in a socio-cultural context, delprojekt inom dressID: Clothing and identities. New perspectives on textiles in the Roman Empire

Mons Claudianus Textile Group

Family Images – Family Values

Women at work in Roman Gaul

ARACHNE – Nordic Network for Women’s History and Gender Studies in Antiquity

Ports and their peoples around the ancient Mediterranean – from east to west