Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Antikens kultur och samhällsliv

Antikens kultur och samhällsliv (tidigare klassisk fornkunskap och antikens historia) har funnits vid Göteborgs universitet sedan 1934 och bildar, tillsammans med ämnesområdena Historia och Arkeologi, Institutionen för historiska studier.

Den svenska antikforskningen har präglats av utgrävningar i medelhavsområdet, men under senare decennier har lagts ett tydligare fokus också vid antikhistorisk och ikonografisk forskning. I Göteborg finns en stark inriktning mot speciellt det romerska området. Disciplinerna Latin och Antikvetenskap i Lund och Göteborg samarbetar i ett forsknings- och utbildningsprojekt, FokusRom, som ger rika möjligheter för doktorander med denna intresseinriktning. Även textila och ikonografiska projekt knyter an till det romerska kulturområdet, som härmed är ett av Göteborgsinstitutionens profilområden.

Ett andra fokus i ämnet är olika forskningsprojekt inom det anatoliska området, samlade i Fokus Öst. I denna miljö erbjuds såväl arkeologisk som ikonografiskt och textbaserat studium. Det anatoliska seminariet är mångvetenskapligt sammansatt inbegripande ämnen som Antiken, Arkeologi, Latin, Sanskrit och tidiga anatoliska språk.

Grekisk brons- och järnålder är ett annat forskningsområde, där särskilt fokus är frågor kring religion, ideologi och mentalitet.

Utgrävningsverksamheten har på senaste år intensifierats och projekt pågår på Sicilien, där studenterna får sin första skolning i arkeologins praktik genom eget utgrävningsarbete, på Cypern och i Jordanien samt planeras i Etrurien i samarbete med det Svenska Institutet i Rom. Dessa utgrävningar erbjuder såväl material för den intresserade att publicera i olika periodika som större studier lämpade för avhandlingsarbete.

Genusforskning tillhör ett annan av Institutionens inriktningar. Vid sidan av ämnesspecifika forskningsprojekt om familjens betydelse under antiken i Grekland och Rom ges också ett ämnesövergripande genusseminarium där företrädare för Institutionens alla tre ämnen samverkar.

De olika verksamheterna strålar samman i det antikvetenskapliga seminariet. Här förväntas doktoranderna aktivt delta och lägga fram forskningsavsnitt och få hjälp och synpunkter på det framlagda stoffet. Både lärare och doktorander är aktiva i detta seminarium, som utgör verksamhetens sammanhållande kärna.