Länkstig

Martin Öhman

Studievägledare

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Öhman

Forskning

Jag disputerade 2011 med en avhandlingen som undersöker politisk ekonomi och unionsproblematiken i det tidiga USA mot bakgrund av den instabilitet som präglade den atlantiska världen under det sena 1700- och tidiga 1800-talet. Politisk ekonomi var i viktiga avseenden en föregångare till modern nationalekonomi och IR-teori. I mitt arbete, som spänner från den amerikanska revolutionen till mitten av 1820-talet, studerar jag hur olika regionala och ekonomiska grupper såg på sin position och sina utsikter inom unionen och det internationella handelssystemet. Avhandlingen visar även hur politiskt ekonomi utvecklades till ett klart avgränsat forskningsfält och hur ny kunskap om ekonomiska realiteter formade konflikter kring federalism och ekonomisk policy.

I artiklar har jag även tittat på ekonomen och handelsmannen Tench Coxes vision för amerikansk territoriell och industriell expansion, sambanden mellan Missourikrisen 1819-21 och den internationella lågkonjunkturen efter Napoleonkrigen samt det ökande intresset för statistiskt material i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Den sistnämnda artikeln är tänkt som en inledande studie till en bok om ekonomerna och publicisterna Mathew och Henry Carey. Vid sidan av mina akademiska arbeten har jag även publicerat ett flertal artiklar (främst om amerikansk historia) i populärvetenskapliga publikationer.