Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Martin Öhman

Studievägledare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Martin Öhman

Forskning

Jag disputerade 2011 med en avhandlingen som undersöker politisk ekonomi och unionsproblematiken i det tidiga USA mot bakgrund av den instabilitet som präglade den atlantiska världen under det sena 1700- och tidiga 1800-talet. Politisk ekonomi var i viktiga avseenden en föregångare till modern nationalekonomi och IR-teori. I mitt arbete, som spänner från den amerikanska revolutionen till mitten av 1820-talet, studerar jag hur olika regionala och ekonomiska grupper såg på sin position och sina utsikter inom unionen och det internationella handelssystemet. Avhandlingen visar även hur politiskt ekonomi utvecklades till ett klart avgränsat forskningsfält och hur ny kunskap om ekonomiska realiteter formade konflikter kring federalism och ekonomisk policy.

I artiklar har jag även tittat på ekonomen och handelsmannen Tench Coxes vision för amerikansk territoriell och industriell expansion, sambanden mellan Missourikrisen 1819-21 och den internationella lågkonjunkturen efter Napoleonkrigen samt det ökande intresset för statistiskt material i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Den sistnämnda artikeln är tänkt som en inledande studie till en bok om ekonomerna och publicisterna Mathew och Henry Carey. Vid sidan av mina akademiska arbeten har jag även publicerat ett flertal artiklar (främst om amerikansk historia) i populärvetenskapliga publikationer.

Refereegranskade publikationer

“The Statistical Turn in Early American Political Economy: Mathew Carey and the Authority of Numbers,” Early American Studies 11 (Fall, 2013), 486-515

“A Convergence of Crises: The Expansion of Slavery, Geopolitical Realignment, and Economic Depression in the Post-Napoleonic World,” Diplomatic History 37 (June, 2013), 419-445

“Perfecting Independence: Tench Coxe and the Political Economy of Western Development,” Journal of the Early Republic 31 (Fall, 2011), 397-433.

Avhandling

Ambiguous Bonds of Union: American Political Economy and the Geopolitical Origins of Regional Cooperation and Conflict, 1783-1821 (Ph. D. diss., University of Virginia, 2011)

Pågående arbeten

“The Mississippi Question in Jeffersonian Political Economy”, kapitel i Johann Neem and Joanne Freeman, red., Jeffersonians in Power (granskas av University of Virginia Press)

“A Most Powerful Engine of Wealth”: Political Economy and Interest in the Early American Republic

Övriga texter

Recension av Lennart Persson, Den nya världen: utvandringen till Amerika I (Stockholm: Albert Bonniers förlag, 2014) i Populär historia, No. 6, 2014m 64-65.

Recension av Joseph Smith, The United States and Latin America: A History of American Diplomacy, 1776–2000 (New York: Routledge) i Historisk tidskrift, No. 3, 2006.

Recension av Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect: Henry Kissinger and American Foreign Policy (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004) i Historisk tidskrift, No. 3, 2005.

Recension av Nils Bjerre-Poulsen, Right Face: Organizing the American Conservative Movement, 1945-65 (Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2002) i Historisk tidskrift, No. 3, 2004.

Konferensbidrag

“’An universal alteration in the commercial relations of the universe’: U. S. Political Economy and South America, c. 1815-1825,” 36th Annual Meeting of the Society of Historians of the Early American Republic, Philadelphia, Pennsylvania, July 17-20, 2014

“The Authority of Quantitative Data in Early America,” The History of Economics Society, Brock University, Ontario, Canada, June 22-25, 2012 (paper accepterat)

“Ambiguous Bonds of Union: American Political Economy, Federal Politics, and Internal Divisions, 1783-1821,” The Library Company, Philadelphia, January 15, 2012

“Mathew Carey, the Case for Protectionism, and the Use of Statistics,” Ireland, America, and the World of Mathew Carey Conference, The McNeil Center for Early American Studies and the Library Company of Philadelphia, Philadelphia, October 27-29, 2011

“The Political Economy of the Restrictive System and the Coming of the War of 1812,” 33rd Annual Meeting of the Society of Historians of the Early American Republic, Philadelphia, Pennsylvania, July 15, 2011

“The Geopolitical Origins of the Missouri Crisis,” Transatlantic Video Seminar, University of Virginia, University of Edinburgh, and University of Glasgow, October, 2010

“American Federalism and Factional Conflict,” Jefferson Foundation Conference, University, Sweden, and the Robert H. Smith International Center for Jefferson Studies, June, 2008, Uppsala