Länkstig

Kristian Göransson

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J613
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kristian Göransson

Universitetslektor och docent i antikens kultur och samhällsliv.

Jag har min grundutbildning i antikens kultur och samhällsliv, latin och grekiska från Lunds universitet. Efter några års arbete inom uppdragsarkeologi och museivärlden återvände jag till Lund för att doktorera och 2007 försvarade jag min avhandling The Transport Amphorae from Euesperides: The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400-250 BC. Avhandlingen utgör en undersökning av handelsstrukturer och maritim handel utifrån studium av amforor från ett brittiskt-libyskt utgrävningsprojekt i Benghazi i vilket jag deltog. Efter disputationen arbetade jag 2007-2013 som intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm där jag ansvarade för de grekisk-romerska samlingarna (inklusive Cypernsamlingarna). Därefter var jag 2013-2019 direktör för Svenska Institutet i Rom innan jag tillträdde tjänsten som universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Mina forskningsintressen rör framför allt den grekiska kolonisationen, särskilt i Nordafrika och på Sicilien. Under vt 2020 påbörjade jag ett av Riksbankens Jubileumsfond finansierat forskningsprojekt om grekerna i Libyen under antiken.

Som fältarkeolog har jag deltagit i utgrävningar i olika delar av Medelhavsområdet såsom Rom, Sicilien, Grekland, Libyen och Jordanien. Sedan 2016 leder jag en utgrävning i staden Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien. Där undersöks ett område med ruiner av bebyggelse från 400-talet f.Kr. och avsikten är att sätta in platsen i ett större sammanhang och se hur den förhåller sig till den i området dominerande staden Naxos vid kusten, men också undersöka hur kontakterna med Siciliens inland såg ut. Utgrävningen är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, den arkeologiska parken i Naxos-Taormina och kommunen i Francavilla.

Vid institutionen ansvarar jag för Antikmuseet. Kontakta mig för information om besök i museet eller om museets samlingar.

Urval av övriga vetenskapliga uppdrag:

Korresponderande ledamot i Deutsches Archäologisches Institut (DAI)

Ledamot av styrelsen för Svenska Institutet i Athen.

Ledamot av styrelsen för forskningsstiftelsen Fondazione Famiglia Rausing vid Svenska Institutet i Rom.

Medlem av The British Institute for Libyan and Northern African Studies (f.d. The Society for Libyan Studies) vid British Academy, London.

Medlem i Forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Jag har även anlitats som expertgranskare gällande finansiering av forskningsprojekt åt The Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi, Georgien; FWO (Flanderns Forskningsråd), Bryssel, Belgien; University of Cyprus Internal Research Funding Programme, Nicosia, Cypern.