Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristian Göransson

Studierektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J613
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Kristian Göransson

Född 1973. Jag har min grundutbildning i antikens kultur och samhällsliv, latin och grekiska från Lunds universitet dit jag efter några års arbete inom uppdragsarkeologi och museivärlden återvände för att doktorera. 2007 försvarade jag min avhandling The Transport Amphorae from Euesperides: The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400-250 BC. Avhandlingen utgör en undersökning av handelsstrukturer och maritim handel utifrån studium av amforor från ett brittiskt-libyskt utgrävningsprojekt i Benghazi i vilket jag deltog. Efter disputationen arbetade jag sex år som intendent för de grekisk-romerska samlingarna (inklusive Cypernsamlingarna) vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Därefter var jag direktör för Svenska Institutet i Rom mellan 2013 och 2019 innan jag tillträdde tjänsten som universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Mina forskningsintressen rör framför allt den grekiska kolonisationen, särskilt i Nordafrika och på Sicilien. Under vt 2020 påbörjade jag mitt av Riksbankens Jubileumsfond finansierade forskningsprojekt om den grekiska närvaron i Cyrenaika under antiken.

Som fältarkeolog har jag deltagit i utgrävningar i olika delar av Medelhavsområdet: Rom, Sicilien, Grekland, Libyen och Jordanien. Sedan 2016 leder jag en mindre utgrävning i staden Francavilla di Sicilia på nordöstra Sicilien. Där undersöks ett område med ruiner av bebyggelse från 400-talet f.Kr. och avsikten är att sätta in platsen i ett större sammanhang och se hur den förhåller sig till den i området dominerande staden Naxos vid kusten, men också undersöka hur kontakterna med Siciliens inland såg ut. Utgrävningen är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, den arkeologiska parken i Naxos-Taormina och kommunen i Francavilla.

Urval av övriga vetenskapliga uppdrag:

Korresponderande ledamot av Deutsches Archäologisches Institut (DAI)

Ledamot av i styrelsen för forskningsstiftelsen Fondazione Famiglia Rausing vid Svenska Institutet i Rom.

Medlem i The Society for Libyan Studies vid British Academy, London.

Expertgranskare av forskningsprojekt åt FWO (Flanderns Forskningsråd), Bryssel.

Expertgranskare av forskningsprojekt åt University of Cyprus Internal Research Funding Programme, Nicosia.

Medlem i Forskarkollegiet vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Vid institutionen ansvarar jag också för Antikmuseet. Kontakta mig för information om besök i museet eller om museets samlingar.