Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (1:23)
Kulturarvsstudier – för dig som är nyfiken på det förflutna och samtiden
Bild

Program

Institutionen för historiska studier erbjuder två program, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå.

Våra program

Kulturarvsstudier, kandidatprogram - 180 hp

I programmet behandlar vi kulturarvsfrågor utifrån axeln lokalt – globalt. Med avstamp i vårt eget närområde och vad det erbjuder, ställs frågor om kulturarvets betydelse i en internationell kontext. Det kan handla om materiella lämningar som fornminnen och byggnader, eller ett immateriellt arv i form av konstformer, traditioner och myter.

Du tränas i att kritiskt granska hur kulturarvet används, hur kulturarvet kommuniceras på museer och inom upplevelseindustrin, att tillämpa lagar och regelverk. Du tränas i att skriva på effektivt sätt, att göra muntliga och grafiska produktioner. Allt detta är färdigheter som efterfrågas på museer, ämbetsverk och kommunala förvaltningar.

Läs mer om programmet och sök här: Kulturarvsstudier, kandidatprogram, 180 hp

Arkeologisk praktik och teori - 120 hp

Under utbildningen lär du dig den arkeologiska kulturmiljövårdspraktikens, fältverksamhetens och uppdragsarkeologins historia och utveckling, samt de regelverk och den organisation som i dagsläget utgör ramverket för uppdragsarkeologin. Vidare lär du dig bland annat att arbeta med digital fältdokumentation och Geografiska informationssystem (GIS). Den som följer den 2-åriga studiegången mot Masterexamen genomför även ett praktikprojekt kopplad till någon extern eller intern kulturarvsverksamhet.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete där du själv väljer att fördjupa dig inom något eller några av programmets tematiska delar.

Läs mer om programmet och sök här: Arkeologisk praktik och teori, masterprogram, 120 hp