Länkstig

Ulrika Lagerlöf Nilsson

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ulrika Lagerlöf Nilsson

Jag är filosofie doktor i historia, och sedan december 2017 även teologie doktor i kyrkohistoria.

I min forskning har jag bland annat ägnat mig åt att studera hur makt, profession, genus och religion samspelar, skönlitteraturens roll inom historisk forskning samt utbildnings- och professionsforskning inom kvinnliga vårdyrken under 1800-talets andra hälft och decennierna kring sekelskiftet 1900. Det biografiska perspektivet har sedan jag läste historia på B-nivå varit ett av mina huvudsakliga intresseområden. Jag har varit redaktör för böckerna Moderna historier. Skönlitteratur i det moderna samhällets framväxt, tillsammans med historikern Henric Bagerius och Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet, tillsammans med etnologen Birgitta Meurling. Mitt senaste avslutade forskningsprojekt har handlat om författaren Elisabeth Beskows (Runa) skönlitterära produktion och dess relation till den kyrkliga moderniseringsprocessen kring sekelskiftet 1900. Mitt nuvarande forskningsprojekt är knutet till AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, Sahlgrenska akademin, och handlar om synen på äldre och åldrande i ett historiskt perspektiv. Forskningen bedrivs bland annat tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademien. Inom ramen för AgeCap driver jag tillsammans med historikern Helene Castenbrandt också projektet ”Åldrande och samhälle”. Vi studerar förändring och kontinuitet i äldres livsvillkor under 1900-talet baserat på ett omfattande enkät- och intervjumaterial som samlats in via de så kallade "H70-studierna".

Jag är också en av redaktörerna för det digitala lexikonet Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (www.skbl.se) som är finansierat via infrastrukturmedel från Riksbankens Jubileumsfond.

Jag har en grundutbildning som gymnasielärare i religion och historia och har under flera år arbetat som lärare på olika kurser inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och under 2015/2016 också vid Örebro universitet.