Göteborgs universitet
Navigate to video: Antikmuseet - Möt medelhavsvärldens antika kulturer
Video (5:43)
Antikmuseet - Möt medelhavsvärldens antika kulturer
Bild

Antikmuseet

Antikmuseet vid Göteborgs universitet är en representativ samling föremål från de antika kulturerna i Medelhavsområdet.

Antikens kultur och samhällsliv

Antikmuseet tillhör Institutionen för historiska studier. Här bedrivs både forskning och utbildning inom ämnet.