Länkstig

Tony Axelsson

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J612
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Tony Axelsson

Jag forskar och har forskat kring olika aspekter av det neolitiska samhället i centrala Västergötland. Andra forskningsintressen är kulturarv, publik arkeologi, arkeologi och kommunikation, materiell kultur och materialitet samt kulturmiljövård.

Den huvudsakliga delen av min undervisning är förlagd till institutionens olika arkeologiska fältmoment. Jag deltar i ett flertal forskningsprojekt, bland andra "Symbolik och lokal variation i Falbygdens neolitikum" där jag studerar användning av olika stenmaterial i gånggrifter och har kunnat visa på tidigare ej kända komplexa mönster i användningen av stenar med olika färg. I projektet "Neolithic lifeways" 2015-2018 har jag arbetat med frågeställningar kring diet, odling och ekonomi. Jag deltar också i ett projekt kring kalla krigets kulturarv.

Jag har sedan 2015 arbetat med att tillämpa markradar i olika arkeologiska kontexter. Inom ramen för det arbetet har ett stort antal markradar undersökningar utförts i Sverige samt i några fall i Norge och på Kuba.

Deltar 2020-2021 i projektet Digitala bilder för forskning och publik som leds av Fredrik Fahlander, Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla dokumentationsstrategier för hällristningar anpassade för aktuella forskningsfrågor kring bronsålderns bildbruk. Detta uppnås genom en flexibel kombination av två- och tredimensionell dokumentation i tre olika detaljnivåer som omfattar hela hällen. Den tredimensionella dokumentationen utgör även grund för utveckling av icke-invasiva publika förmedlingsverktyg.

2020-2022 kommer jag att arbeta inom projektet "Uncovering a hidden neolithic landscape. Locating neolithic monumental sites through remote sensing, geophysics, and archaeology" där vi bl.a genom storskaliga undersökningar med magnetometer och markradar hoppas lokalisera tidigare okända neolitiska lämningar på Falbygden i centrala Västergötland.