Länkstig

Katarina Streiffert Eikeland

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J606
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Katarina Streiffert Eikeland

Katarina Streiffert Eikeland, universitetslektor i arkeologi och studierektor i arkeologi.

Intresse/kompetensområde

Sambandet mellan den skandinaviska såväl som mediterrana arkeologin är inte bara fascinerande utan även en viktig utgångspunkt för att kunna tolka vår förhistoria. Parallellerna och beröringspunkterna är många och som forskande arkeolog tillåter jag mig att arbeta brett. De forskningsområden som jag arbetar med har fokus på det maritima perspektivet. Inkluderandet av havet är en viktig aspekt för vår förståelse av människans livsvillkor under förhistorien. En spännande utmaning som jag antagit är att belysa havets ekonomiska såväl som sociopolitisk betydelse, inte minst i ett försök att lyfta fram kvinnors närvaro i dessa strukturer. Löpande för jag en kritik när jag ser avsaknaden av kvinnors närvaro i den arkeologiska tolkningen där de, när man analyserar materialet, ser deras självklara representation. Bronsålderns maktstrukturer blir därmed ett av mina viktigaste forskningsområden.

Kunskapskommunikation

Mitt maritima intresse kommer väl fram på kursen Människan och havet som är en interdisciplinär kurs i arkeologi, historia och antikens kultur och samhällsliv. Till kursen utvecklade jag även antologin En maritim värld. Från stenåldern till idag (red. Katarina Streiffert Eikeland och Madelaine Miller). Den maritima symbolikens olika skiftningar och representation är en viktig aspekt att lyfta i vår förståelse för hur skeppssymboliken haft en stor betydelse för dåtidens människor, både utifrån ett ekonomiskt såväl som kosmologiskt perspektiv.

Fältarkeologi

Jag har bedrivit arkeologiskt fältarbete både på Cypern och Sicilien, liksom arbetat med svensk uppdragsarkeologi för Malmö Kulturmiljö, Bohusläns museum och Kulturmiljö Halland.