Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Katarina Streiffert Eikeland

Universitetslektor

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J606
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Studierektor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Katarina Streiffert Eikeland

Katarina Streiffert Eikeland, universitetslektor i arkeologi och studierrektor i antikens kultur och samhällsliv samt arkeologi.

Ända sedan jag påbörjade min utbildning har jag fascinerats av både den skandinaviska såväl som den mediterrana arkeologin. Då jag aldrig har kunnat göra något egentligt val mellan dessa områden har jag tillåtit mig att syssla med båda områdena. Jag har bedrivit arkeologiskt fältarbete både på Cypern och Sicilien, liksom arbetat med svensk uppdragsarkeologi för Malmö Kulturmiljö, Bohusläns museum och Kulturmiljö Halland.

Något som jag både i undervisningssammanhang liksom i min forskning betonar är det maritima perspektivet. Inkluderandet av havet är en viktig aspekt för vår förståelse av människans livsvillkor under förhistorien. En spännande utmaning som jag antagit är att belysa havets ekonomiska såväl som sociopolitiska betydelse i ett genusperspektiv genom att lyfta fram kvinnors närvaro och problematisera förekomsten av denna. Detta är något som verkligen behövs då havet i alla tider ansetts vara männens domän.