Göteborgs universitet
Bild
Fotring i brons som ligger på marken.
En fotring som arkeologerna bedömer vara från bronsåldern.
Foto: Mikael Agaton
Länkstig

Bronsåldersfyndet utanför Alingsås

Under våren hittades en gömma med föremål från bronsåldern. Fyndet är unikt och består av flera föremål som arkeologerna tror tillhört kvinnor med hög status som levde på bronsålder.

Här på webbsidan har vi samlat artiklar, bilder och annan information som vi har om det unika bronsåldersfyndet i dagsläget. Du hittar även kontaktuppgifter till forskare, arkeologer och presstjänst på Göteborgs universitet.

Foto: Mikael Agaton/Pressbild

Filmklipp från fyndplatsen utanför Alingsås

Filmen är hämtad ur en kommande dokumentär om bronsåldern på Sveriges västkust. I filmen uttalar sig Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och Johanna Lega, arkeolog vid Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen. I filmen ser du också arkeolog Mats Hellgren och konservator Madelene Skogbert.
Fotograf: Mikael Agaton

Navigate to video: Film: Bronsåldersfynd i Västra Götaland
Video (1:25)
Film: Bronsåldersfynd i Västra Götaland

Fakta

  • Ett depåfynd är en fyndplats för ett eller flera föremål som kan antas ha blivit medvetet nedlagda på platsen. Depåfynd av metallföremål från brons- och järnålder har tidigare mest påträffats i våtmarker. Det är mindre vanligt att de hittas i skogsmark.
  • Enligt kulturmiljölagen är ett fornfynd ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och som kan antas vara från någon tid före 1850.
  • Fornfynd som hör samman med en fornlämning tillfaller staten. Fornfynd som hittas under andra omständigheter tillfaller upphittaren. Men om fornfyndet är gjort av guld, silver, koppar eller brons eller annan legering med koppar, eller om det består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans, är upphittaren skyldig att erbjuda staten att få lösa in fornfyndet mot betalning.
  • Om du hittar ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till Länsstyrelsen eller Polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.
  • Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning eller hittelön som upphittaren får.

Fakta: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ett av fynden, en spiral med ett glasögonformat spännen, har lagts i en genomskinlig plastpåse.
På platsen hittar man runt 50 föremål från bronsåldern.
Foto: Mikael Agaton

Bronsåldersfynd väcker nya frågor

 - Den svåråtkomliga fyndplatsen högt upp i branten är intressant. Det finns inga kända boplatser eller gravar från bronsåldern i närheten – så depåfyndets placering förbryllar och väcker nya forskningsfrågor, säger professorn i arkeologi, Johan Ling, i en intervju med Vetenskapsradion/ Sveriges radio.

Lyssna på Sveriges radios webbplats.