Länkstig

Terese Zachrisson

Studievägledare

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Forskare

Institutionen för historiska studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J649
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Terese Zachrisson

Min forskning kretsar kring religiösa praktiker och föreställningsvärldar under medeltid och tidigmodern tid, och jag är särskilt intresserad av företeelser som rör materialitet och rumslighet. Två konkreta exempel på fenomen jag behandlat utförligt i min forskning är traditioner och kultutövning kring offerkällor och det efterreformatoriska bruket av medeltida helgonskulpturer.

Jag disputerade 2017 med avhandlingen Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige. Sedan 2019 arbetar jag i ett digitalhistoriskt projekt finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet kartlägger och analyserar vi helgonkulter i den medeltida svenska kyrkoprovinsen och bygger onlineresursen Mapping Saints. Mer information om projektet hittar du här och i vår forskningsblogg.

Sedan 2020 undervisar jag i medeltida och tidigmodern historia vid Institutionen för historiska studier och vikarierar under 2023 som studievägledare. Telefontid onsdagar 10–12 (övriga tider bokas via e-post).