Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Terese Zachrisson

Forskare

Institutionen för historiska
studier
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J649
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Terese Zachrisson

Jag disputerade 2017 med avhandlingen Mellan fromhet och vidskepelse: Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige, där jag undersökte religiös kultur och förhållningssätt till förreformatoriska kyrkoföremål och sakrala punkter i landskapet under 1600- och 1700-talen.

För närvarande arbetar jag i projektet Kartläggning av religion i vardagen: Medeltida helgonkulter i Sverige och Finland, finansierat av Vetenskapsrådet. Inom detta femåriga projekt kommer vi i samarbete med Statens historiska museer och Riksantikvarieämbetet att bygga en omfattande databas över både materiella och skriftliga spår av den medeltida helgonkulten.

Mina vetenskapliga intressen rör sig i första hand kring medeltidens och den tidigmoderna tidens religions-, social- och kulturhistoria.