Göteborgs universitet

Hitta experten

Letar du efter en expert inom medeltidshistoria, megalitiska gravar eller antikens kultur och samhällsliv? Leta bland våra experter som är kunniga inom en rad olika forskningsområden, och som gärna i mån av tid hjälper både press och allmänhet.

Konsumtion, städer, väckelse (1750-2000)
Christer Ahlberger
Tel. 031-786 4504
christer.ahlberger@history.gu.se
 

Ämbetsmän, förvaltning, stat (1750-1900)
Maria Cavallin Aijmer
Tel. 031-786 4965
maria.cavallin@history.gu.se
 

Riksdag, opinion, Göteborg (1800-1950)
Jan Christensen
Tel. 031-786 4518
jan.christensen@history.gu.se
 

Medeltid, politisk kultur, sociala nätverk, historiebruk
Lars Hermanson
Tel. 031-786 4512
lars.hermanson@history.gu.se
 

Civilisationskritik, skönlitteratur, opinionsbildning (1800-2000)
Carl Holmberg
Tel. 031-786 4513
carl.holmberg@history.gu.se
 

Medeltid, riksbildning, kristnande
Henrik Jansson
Tel. 031-786 4511
henrik.jansson@history.gu.se
 

Befolkningsförhållanden, kriser och epidemier (1600-1900)
Daniel Larsson
Tel. 031-786 5254
daniel.larsson@history.gu.se
 

1700-talet, bönder, Närke, Dalarna, politisk kultur
Martin Linde
Tel. 031-786 4502
martin.linde@history.gu.se
 

Vikingatid, medeltid, agrara och rättsliga villkor, slaveri, riks- och statsbildning, europeisk identitet
Thomas Lindkvist
Tel. 031-786 4517
thomas.lindkvist@history.gu.se
 

Konsumtion, gårdfarihandel, materiell kultur (1750-1920)
Pia Lundqvist
Tel. 031-786 5265
pia.lundqvist@history.gu.se
 

Fattigvård, världskrigen, välfärdsstaten, ostindiska kompaniet (1750-1950)
Thomas Magnusson
Tel. 031-786 4611, 0704-92 73 75
thomas.magnusson@history.gu.se
 

Politiska förhållanden i Norden, känslor, lagar, kön (Medeltiden)
Audur Magnusdottir
Tel. 031-786 4626
audur.magnusdottir@history.gu.se
 

Religion, mentalitet, helgdagar (1450-1800)
Göran Malmstedt
Tel. 031-786 4508
goran.malmstedt@history.gu.se
 

Entreprenörer, företag, maskulinitet (1850-1950)
Tomas Nilson
Tel. 031-786 4659
tomas.nilson@history.gu.se
 

Kinaresenärer, Linné, vetenskapshistoria, reseskildringar, sjömän (1700-2000)
Kenneth Nyberg
Tel. 031-786 4509
kenneth.nyberg@history.gu.se
 

Agrara villkor, region, industrialisering (1750-2000)
Lars Nyström
Tel. 031-786 4965
lars.nystrom@history.gu.se
 

Professionalisering, sjukgymnast, medicin, maskulinitet (1850-2000)
Anders Ottosson
Tel. 031-786 6774
anders.ottosson@history.gu.se
 

Befolkningsutveckling, agrara villkor (1500-1850)
Lennart Andersson Palm
Tel. 031-786 1000 (4459)
lennart.palm@history.gu.se
 

Arbetarrörelse, syndikalism, stenindustri, idrott, lokalhistoria, Kalmar län (1700-2000)
Lennart K. Persson
Tel. 031-471960
lennart.k.persson@history.gu.se
 

Rättsliga villkor, egendomsförhållanden, militär organisation, kön (1550-1900)
Maria Sjöberg
Tel. 031-786 5257
maria.sjoberg@history.gu.se
 

Agrarhistoria, befolkningshistoria/befolkningsförhållanden, Västsvensk historia (1770-1930)
Erik Hallberg
erik.hallberg@history.gu.se
 

Medeltid, kloster, Baltikum
Wojtek Jezierski
Tel. 031-786 6774
wojtek.jezierski@gu.se
 

Kyrkohistoria, utbildnings- och professionsforskning inom kvinnliga vårdyrken (1850-1900), Litteraturhistoria
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Tel. 031-786 5262
ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se


Tillit, säkerhet/säkerhetisering, migration, politisk kultur, informationsspridning (1500-1800)
Sari Nauman
Tel. 031-786 5989
sari.nauman@gu.se

Kriminalhistoria, socialhistoria och socialpolitik, vetenskapsteori
Roddy Nilsson
roddy.nilsson@gu.se
 

Medeltida och tidigmodern religions- och kyrkohistoria, helgonkulter
Terese Zachrisson
Tel. 031-786 4912
terese.zachrisson@gu.se


USA, politik och ekonomi under 17- och 1800-tal
Martin Öhman
Tel. 031-786 3315
martin.ohman@gu.se

Maritim symbolik, maktstrukturer under bronsåldern

Katarina Streiffert Eikeland
Tel. 031-786 38 45
katarina.streiffert-eikeland@gu.se

Marin arkeologi

Staffan von Arbin kan svara på frågor om maritima fornlämningar och kulturlandskap, båtar och skepp, sjöfart, undervattensarkeologi, bevarandet av fornlämningar under vatten och vetenskapliga dykmetoder.

Staffan von Arbin, doktorand, institutionen för historiska studier, telefon: 076–319 6663, e-post: staffan.arbin@gu.se

Kulturarv, kulturarvspedagogik, samtidsarkeologi
Anita Synnestvedt
Tel. 031-786 4907
Mob. 0706-608544
anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
 

Neolitikum, megaliter, hällristningar, arkeologisk teori
Bettina Schulz Paulsson
Tel. 031-786 4517
bettina.schulz.paulsson@gu.se

Bronsålderns textilproduktion, metalhandel, ekonomi, långväga nätverk, gravritualer och samhälle i Norden och i Medelhavsområdet (c. 1600-500 f. Kr.)
Serena Sabatini
Tel. 031-786 5217
serena.sabatini@archaeology.gu.se
 

Samtidsarkeologi, kulturarvsstudier, publik arkeologi
Maria Persson
Tel. 031-786 4645
maria.persson@archaeology.gu.se
 

Neolitikum, neolitikum i Västra Götaland, implementering av markradar i arkeologiska utgrävningar
Tony Axelsson
Tel. 031-786 1880
Mob. 0730-400838
tony.axelsson@gu.se
 

Arkeologisk kulturmiljövård, samtidsarkeologi, vetenskapsteori
Anders Gustafsson
Tel. 031-786 4905
Mob. 0702-481722
anders.gustafsson@archaeology.gu.se

Begravningspraktiker, genusvetenskap, feministiska perspektiv på arkeologi, nordeuropeisk arkeologi
Tove Hjørungdal
Tel. 031-786 5266
tove.hjorungdal@archaeology.gu.se

Bronsålder, hällristningar
Christian Horn
christian.horn@gu.se
 

Agrarhistoria, lantbruksvetenskap, Maya-kultur
Christian Isendahl
Tel. 031-786 4656
christian.isendahl@gu.se

Bronsålder, hällristningar
Johan Ling
Tel. 031-786 2974
Mob. 0702-494574
johan.ling@archaeology.gu.se


Kulturarv, samtidsarkeologi, Kuba
Håkan Karlsson
Tel. 031-786 5256
hakan.karlsson@archaeology.gu.se
 

Europas förhistoria
Kristian Kristiansen
Tel. 031-786 4613
kristian.kristiansen@archaeology.gu.se
 

Kvinnor i förhistorien
Elisabeth Nordbladh
Tel. 031-786 4612
elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se
 

Stenåldern
Karl-Göran Sjögren
Tel. 031-786 5264
karl-goran.sjogren@archaeology.gu.se

Maritim symbolik, maktstrukturer under bronsåldern

Katarina Streiffert Eikeland
Tel. 031-786 38 45
katarina.streiffert-eikeland@gu.se

Östra medelhavsområdets arkeologi  (Grekland/Cypern, Levanten inkluderande Syrien, Libanon, Palestina, Jordanien, Israel och Egypten) under brons- och järnåldern, naturvetenskapliga metoder inom arkeologin
Peter M. Fischer
Tel: 0707-534317
peter@fischerarchaeology.se

Genusfrågor, barn och familj under antiken, romersk textilproduktion och klädedräkt, romerska monument
Lena Larsson-Lovén
Tel. 031-786 4659
lena.larsson@class.gu.se
 

Naturresurs- och miljöfrågor under för- och historisk tid, allt om etruskerna, hellenistisk konst, antik mytologi, religion och filosofi
Ingela Wiman
Tel: 031-786 4908
ingela.wiman@class.gu.se
 

Grekisk förhistoria, grekisk arkeologi, antikens litteratur och historia, senantiken och tidig kristendom
Helène Whittaker
Tel: 031-786 4514
helene.whittaker@gu.se
 

Allt om Rom, antika författare, romersk historieskrivning, antikens fortlevnad
Ida Östenberg
Tel. 031-786 4645
ida.ostenberg@class.gu.se
 

Grekisk och romersk arkitektur, bostadsarkitektur  och urban utveckling. Städerna Athen, Pompeji och Roms urbana historia
Henrik Boman
henrik.boman@gu.se
 

Den antika Grekiska kolonisationen,  Nordafrika under antiken, antikens ekonomi och maritima handel, Alexander den store.
Även föreståndare för Antikmuseet (länk)
Kristian Göransson
Tel. 031-786 3717
kristian.goransson@gu.se

Religion, genus och status i Romerska republiken (509 f. Kr. – 27 e.Kr.)
Lewis Webb
lewis.webb@gu.se

Romersk arkeologi, romersk senantik och bysantinskt gravskick, senantiken, kristningen av romarriket och mindre asien under antiken. 

Irene Selsvold 
irene.selsvold@gu.se

Hittar du inte experten du letar efter?

Kontakta vår kommunikatör som gärna hjälper till att ta reda på om vi har en expert som kan svara på dina frågor. Du hittar kontaktuppgifterna ovan.