Länkstig

Lise-Lotte Walter

Administrativ chef, inst

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Administrativ chef

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J614
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Lise-Lotte Walter

Arbetar som administrativ chef vid Institutionen för historiska studier och har ansvar för verksamhetsstödet och de administrativa rutinerna. I verksamhetsstödet ingår utbildnings- och ekonomiadministration, HR, ekonomi, kommunikation, inköp och arkivering.

Ingår även i institutionens ledningsgrupp.