Göteborgs universitet
Bild

Publikationer

Institutionens forskare publicerar som regel sina forskningsrön i böcker eller i facktidskrifter. Resultat redovisas också i samband med internationella forskarkonferenser. Samtliga sådana publikationer kommer att redovisas i institutionens GUP-bibliografi. För den som söker publikationer i fulltext finns GUPEA. Det är databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet.

GUP - Göteborgs Universitets Publikationer - är en databas som innehåller referenser till material som publicerats av personer anställda vid eller anknutna till institutionen.

Bibliografin uppdateras kontinuerligt och förteckningen för innevarande år kan därför vara ofullständig.

Publicerat före 2009

Tyvärr kan du inte få fram en samlad lista över publikationer från vår institution för tiden före 2009. Institutionen är ett resultat av ett samgående av flera institutioner och du måste söka på de tidigare institutionerna.

Publicerat 2009 och framåt

En databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet.

GUPEA - Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv

Publicerat före 2009

Föra hitta publikationer från tidigare år får du söka på ett annat sätt. Tyvärr kan du inte få fram en samlad lista över publikationer från vår institution. Institutionen är ett resultat av ett samgående av flera institutioner och du måste söka på de tidigare institutionerna.

 • Vol 3. Gustafsson, Anders & Karlsson, Håkan (red): Glyfer och arkeologiska rum - en vänbok till Jarl Nordbladh. Gothenburg 1999. ISBN 91-85952-21-4. SEK200.
 • Vol 2. Jensen, Ola W, Karlsson, Håkan & Vijups, Armands (red): Inside Latvian archaeology. Gothenburg 1999. ISBN 91-85952-80X. SEK100.
 • Vol 1. Jörgensen, Lise B & Rinaldo, Christina (red): Textiles in European Archaeology. Report from the 6th NESAT Symposium, 7-11th May 1996 in Borås. Gothenburg 1998. ISBN 91-85952-74-5. SEK150.

ISSN 02 82 - 6860

Vissa senare titlar kan laddas ner från Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv (GUPEA).

 • No 54: UHNÉR, Claes: Makt och samhälle: politisk ekonomi under bronsåldern i Karpaterbäckenet. ISBN 978-91-85245-45-3. Göteborg 2010.
 • No 53: AXELSSON, Tony: Landskap. Visuella & rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum. ISBN 978- 91-85245-44-5. Göteborg 2010.
 • No 52: ARTURSSON, Magnus: Bebyggelse och samhällsstruktur. Södra och
  mellersta Skandinavien under senneolitikum och bronsålder 2300-500 f.Kr. English summary. ISBN 978-91-85245-39-9. Göteborg 2008.
  Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar 73.
  Riksantikvarieämbetets förlag. ISBN 978-91-85245-39-9
 • No 51: Synnestvedt, Anita: Fornlämningsplatsen - Kärleksaffär eller trist historia. ISBN 978-91-85245-38-3, Göteborg 2008, SEK 250:- GUPEA
 • No 50: Mühlenbock, Christian: Fragments from a mountain society – Tradition, innovation and interaction at Archaic Monte Polizzo, Sicily ISBN 978-91-85245-37-2, Göteborg 2008, SEK 150:-
 • No 49: Ling, Johan: Elevated Rock art. Towards a maritime understanding of rock art in northern Bohuslän, Sweden. ISBN 978-91-85245-34-8. Göteborg 2007. SEK 250.
 • No 48: Ortman, Oscar: Se dösen och dö sen. – Gentagelser av Åke Fredsjö och Västsvenskt mesolitikum. ISBN 91-85245-36-4, ISSN 02 82-6860. Göteborg 2008. SEK 150:-
 • No 47: Sabatini, Serena: House urns. A European Late Bronze Age Trans-cultural Phenomenon. ISBN 978-91-85245-33-X. Göteborg 2007. SEK 150.
 • No 46: Ragnesten, Ulf: Individ och kollektiv i förromersk järnålder. ISBN 978-91-85245-32-1. Göteborg 2007. SEK 150.
 • No 45: Normark, Johan: The Roads In-Between. Causeways and Polyagentive Networks at Ichmul and Yo´okop, Cochuah Region, Mexico. ISBN 91-85245-30-5. Göteborg 2006. SEK 150.
 • No 44: Streiffert Eikeland, Katarina: Indigenous households. Transculturation of Sicily and southern Italy in the Archaic period. ISBN 91-85245-28-3. Göteborg 2006. SEK 150.
 • No 43: Petersson, Håkan: Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar. English summary. ISBN 91-85245-24-0. Göteborg 2005. SEK 150.
 • No 42: Strömberg, Bo: Gravplats – gravfält. Platser att skapa minnen vid – platser att minnas vid. Grave-place - grave-field. Places to create memories at - places to remember at. CD-disc supplement. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-23-2. SEK150.
 • No 41: Theliander, Claes: Västergötlands kristnande. Religionsskifte och gravskickets förändring 700-1200. ISBN 91-85245-22-4. Göteborg 2005. SEK 200.
 • No 40: Heimann, Curry: Förflutna rum. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. ISBN 91-85245-21-6. Coast-to-Coast-Books no 13. ISSN 1404-1251.ISBN 91-974715-2-6. Göteborg 2005. SEK150.
 • No 39: Streiffert, Jörgen: Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder. ISBN 91-85245-20-8. Göteborg 2005. SEK150.
 • No 38: Hernek, Robert: Nytt ljus på Sandarnakulturen. Om en boplats från äldre stenålder i Bohuslän. Coast-to-Coast-Books no 14. ISBN 91-85245-19-4; ISSN 1404-1251, ISBN 91-974715-3-4. Göteborg 2005. SEK150.
 • No 37: Beausang, Elisabeth: Childbirth and Mothering in Archaeology. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-17-8. SEK150.
 • No 36: Petterson, Håkan: Nationalstaten och arkeologin. 100 år av neolitisk forskningshistoria och dess relationer till samhällspolitiska förändringar. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-16 –X (med felaktigt ISBN-nr 91-85245-15-X). Disputationsupplaga.
 • No 35: Strömberg, Bo: Gravplats – gravfält. Platser att skapa minnen vid – platser att minnas vid. English summary. Göteborg 2005. ISBN 91-85245-16-X. Disputationsupplaga.
 • No 34: Häggström, Leif: Landskapsutnyttjande, bete och odling på Sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Exemplet Öggestorp. English summary. Göteborg 2005. Utgiven i samarbete med Jönköpings läns museum. ISBN 91-85692-60-3. SEK150.
 • No 33: Gansum, Terje: Hauger som konstruksjoner – Arkeologiske forventninger gjennom 200 år. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-09-7. SEK200.
 • No 32: Hinnerson-Berglund, Maria: Mobilitet och Estetik. Nuukfjorden på Grönlands västkust som människornas livsvärld för 4000 år sedan. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-13-5. SEK200.
 • No 31: Kristiansdottir, Steinunn: The Awakening of Christianity in Iceland. Discovery of Timber Church and Graveyard at Þórarinsstaðir in Seyðisfjörður. Part I and Part II. Göteborg & Reykjavik 2004. ISBN 91-85245-04-6, 91-85245-08-9. SEK150.
 • No 30 Heimann, Curry: Förflutna rum. Landskapets neolitisering i sydvästra Värmland. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-02-X. Disputationsupplaga.  EJ TRYCKT.
 • No 29: Campbell, Fiona & Ulin, Jonna: BorderLine Archaeology: a practice of contemporary archaeology – exploring aspects of creative narratives and performative cultural production.Göteborg 2004. ISBN 91-85245-01-1. SEK150.
 • No 28: Grundberg, Jonas: Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller konflikt? English summary. Göteborg 2004. ISBN 91-85952-95-8. SEK150.
 • No 27: Sjögren, Karl-Göran: “Mångfalldige uhrminnes grafvar…”. Megalitgravar och samhälle i Västsverige. Coast to Coast-books no. 9. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-91-5; ISSN 1404-1251, ISBN 91-973674-8-6. SEK200.
 • No 26: Beausang, Elisabeth: Childbirth and Mothering in Archaeology. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-87-7. Disputationsupplaga. EJ TRYCKT.
 • No 25: Fredell, Åsa: Bildbroar. Bildlig kommunikation av ideology och kosmologi under sydskandinavisk bronsålder och förromersk järnålder. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-85-0. SEK250.
 • No 24: Sjögren, Karl-Göran: ”Mångfalldige uhrminnes grafvar…”. Megalitgravar och samhälle i Västsverige. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-81-8. ISSN 1404-1251, ISBN 91-973674-8-6. Disputationsupplaga. EJ TRYCKT. GUPEA
 • No 23: Fahlander, Fredrik: The materiality of serial practice. A microarchaeology of burial. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-83-4. SEK150.
 • No 22: Pentz, Peter: From Roman Proconsularis to Islamic Ifriqiyah. Göteborg University, Department of Archaeology & The National Museum of Denmark. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-75-3 & 87-89384-86-5. SEK200.
 • No 21: Stenborg, Per: Holding back history. Issues of Resistence and Transformation in a Post-Contact Setting, Tucumán, Argentina c. A.D. 1536 – 1660. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-69-9. SEK150.
 • No 20: Nyqvist, Roger: Landskapet som ram - Hus och grav som manifest. (Bohuslän 500 f.Kr – 1500 e.Kr.). Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91- 85952-61-3. EJ TRYCKT.
 • No 19: Jensen, Ola W.: Forntid i Historien. En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen. English summary. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-63-X.
 • No 18: Gillberg, Åsa: En plats i historien. Nils Niklassons liv och arbete. English summary. Göteborg 2001, ISBN 91-85952-59-1. SEK150.
 • No 17: Gustafsson, Anders: Arkeologihistoria som historia och som arkeologi. Studier i arkeologins egenhistorier. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91-85952- 57-5. SEK150.
 • No 16: Löfving, Carl: Gothia som dansk/engelskt skattland. Ett exempel på heterarki omkring år 1000. English summary. Göteborg 2001. ISBN 91-85952-55-9. SEK150.
 • No 15: Artelius, Tore: Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats halländsk yngre järnålder. English summary. Göteborg 2000. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska Undersökningar. Skrifter 36. Riksantikvarieämbetets förlag. ISBN 91-7209-192-4. SLUT.
 • No 14: Schedin, Pernilla: Möten med Värmland - om kontakter under järnåldern. English summary. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-39-7. SEK150.
 • No 13: Nordqvist, Bengt: Coastal Adaptations in the Mesolithic. A study of coastal sites with organic remains from the Boreal and Atlantic periods in Western Sweden. Appendix: Eva-Lena Larsson. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-27-3. SEK200.
 • No 12: Bågenholm, Gösta: Arkeologi och språk i norra Östersjöområdet. En kritisk genomgång av de senaste årens försök att finna synteser mellan historisk lingvistik och arkeologi. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-98-2. SLUT.
 • No 11: Persson, Per: Neolitikums början. Undersökningar kring jordbrukets introduktion i Nordeuropa. GOTARC serie B, No 11. ISSN 02-82-6860. Kust till kust-böcker nr 1. Göteborg och Uppsala 1999. (OBS. Felaktigt och ej rättningsbart Gotarc B- samt ISBN-nr). SLUT.
 • No 10: Bengtsson, Lisbet: Prehistoric stonework in the Peruvian Andes. A case study at Ollantaytambo. Göteborg University, Department of Archaeology & Etnografiska museet, Göteborg. Göteborg 1998. GOTARC B:10. ISBN 91-85952-76-1. Etnologiska Studier 44. ISBN 91 85952 94 X. SEK150.
 • No 9: Arwill-Nordbladh, Elisabeth: Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid. Förr och nu. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-68-0. SLUT.
 • No 8: Karlsson, Håkan: Re-Thinking Archaeology. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-62-1. SEK150.
 • No 7: Schjellerup, Inge: Incas and Spaniards in the conquest of the Chachapovas. Archaeological and Ethnohistorical Research in the North-eastern Andes of Peru. University of Göteborg, Department of Archaeology & The National Museum of Denmark, Department of Ethnography. Gothenburg 1997. ISBN 91-85952-52-4. SEK150.
 • No 6: Myrdal-Runebjer, Eva: Rice and Millet. An archaeological case study of a Sri Lankan transbasin irrigation system. Gothenburg 1996. ISBN 91-85952-50-8. SEK150.
 • No 5: Johansson, Nils: Burials and Society. A Study of Social Differentiation at the Site of El Pichao, North-Western Argentina,and in Cemeteries dated to the Spanish Native Period. Gothenburg 1996. ISBN 91-85952-48-6. SLUT.
 • No 4: Einarsson, Bjarni F: The settlement of Iceland; Granastadir and the Ecological Heritage. Gothenburg 1994. ISBN 91-85952-36-2. SLUT.
 • No 3: Cornell, Per: Early Centres and the Household. A theoretical and methodological study on Latin American cases. Gothenburg 1993. ISBN 91-85952-34-6. SLUT.
 • No 2: Lindman, Gundela: Förhistoriska aggressionsstrukturer i det västsvenska landskapet. English summary. Gothenburg 1985. ISBN 91-85952-10-9. SEK150.
 • No 1: Furingsten, Agne: Samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. -Ett exempel från södra Västergötland 1500 f - 1000 e Kr. English summary. Gothenburg 1985.ISBN 91-85952-08-7. 

ISSN 0282-9479

Vissa titlar kan laddas ner från Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv (GUPEA).

 • No 74. CORNELL, Per: (Avvakta titel) Göteborg 2010. ISBN 978- 91-85245-43-7
 • No 73. Vakant
 • No 72. Vakant
 • No 71. NITENBERG, Annelie: Liljestenar och stavkorshällar. Kulturmöten och social praktik i tidig medeltid. (Early Medieval Stone Slabs. Culture Meetings and Social Practice.) (Uppsats för fil.lic.-examen). Göteborg 2009. ISBN 978-91-85245-42-9
 • No 70. FORS, Tina & GERDIN, Anna-Lena: Vittene – en
  Verkstadsplats från järnåldern. Göteborg 2009. ISBN 978-91-85245-41-0
 • No 69. MILSTREU, Gerhard & PRØHL, Henning: Documentation and Registration of Rock Art in Tanum. No. 3.
  Göteborg 2008. ISBN 978-91-85245-40-2
 • No. 68. FORS, Tina: Vittene – en hantverks-/verkstadsplats från järnålder. (Uppsats för fil.lic.-examen). Göteborg 2008. ISBN 978-91-85245-35-6
 • No. 67. Oestigaard, Terje: Political Archaeology and Holy Nationalism. Archaeological battles over the Bible and Land in Israel and Palestine from 1967-2000. ISBN 978-91-85245-31-3. Göteborg 2007. SEK100.
 • No. 65. Goldhahn, Joakim & Oestigaard, Terje: Rituelle spesialister i bronse- og jernalderen (dubbelvolym). ISBN 91-85245-27-5. Göteborg 2007. SEK200.
 • No. 64. Goldhahn, Joakim: Hällbildsstudier i norra Europa - trender och tradition under det nya millenniet. ISBN 91-85245-26-7. Västra Frölunda 2006. SEK100.
 • No. 63. Lönn, Marianne: Uppdragsarkeologi och forskning. ISBN 91-85245-25-9. Göteborg 2006. SEK100.
 • No 62. Goldhahn, Joakim: Från Sagaholm till Bredarör. Hällbildsstudier 2000-2004. ISBN 91-85245-18-6. Göteborg 2005. SEK190.
 • No 61. Fredrik Fahlander & Terje Oestigaard (red): Material Culture and other things. Post-disciplinary studies in 21 st century. ISBN 91-85245-12-7. Göteborg 2004. SEK150.
 • No 60. Goldhahn, Joakim (red): Från Worm till Welinder - sex essäer om arkeologins disciplinhistoriska praxis. ISBN 91-84245-11-9. Göteborg 2004. SEK150.
 • No 59. Goldhahn, Joakim (red): Mellan sten och järn - rapport från det 9e nordiska Bronsålderssymposiet, Göteborg 2003 - 10-09/12. ISBN 91-84245-10-0. Göteborg 2004. SEK350.
 • No 58. Andersson, Stina & Johan Wigforss: Senmesolitikum i Göteborgs- och Alingsåsområdena. ISBN 91-85245-07-0. Coast to Coast-books nr 12. Göteborg 2004. SEK150.
 • No 57. Monte Polizzo – Project Reports. Vol II. 2002 – 2003. Vol. II. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-06-2. SEK50.
 • No 56. Monte Polizzo –Project reports.Göteborg 2004. ISBN 91-85245-05-4. SEK50.
 • No 55. Hjörungdal, Tove (red): Dialog med de sega strukturerna. Om arkeologisk utbildning och genusperspektiv. . Med bidrag av Tove Hjörungdal, Susanne Axelsson, Linda Lövkvist, Pernilla Schedin, Roger Nyqvist och Ann-Charlott Hajdu-Rafis. Göteborg 2004. ISBN 91-85245-03-8. SEK100.
 • No 54. Cornell, Per & Per Stenborg (red): Local, Regional, Global. Göteborg 2004. ISBN 91-85245. SEK150. GUPEA
 • No 53. Kristian Kristiansen, Per Cornell & Linda Larsson (red): Arkeologins referensvärld: Analyser av referenskonventioner inom arkeologi och kulturminnesvård. Göteborg 2004. ISBN 91-85952- 99-0. SEK50.
 • No 52. Normark, Johan: Caught Somewhere in Time. Polyagentive archaeology in the Maya Lowlands. Uppsats för fil.lic.-examen. Göteborg 2004. ISBN 91-85952-97-4. SEK150.
 • No 51. Bengtsson, Lasse: Bilder vid vatten. Kring hällristningar i Askums sn, Bohuslän. Uppsats för fil.lic.-examen. Göteborg 2004. ISBN 91-85952-93-1. SEK150.
 • No 50. Milstreu, Gerhard & Prøhl, Henning (red): Förhistoriska Bilder som Arkeologisk Källa. Prehistoric Pictures as Archaeological Source. Tanumshede 2004. ISBN 91-85952-89-3. SLUT.
 • No 49. Lundström, Inga & Claes Theliander: Såntorp. Ett gravfält i Västergötland från förromersk järnålder till tidig medeltid. Anläggningsbeskrivningar, dokumentation och analyser. Göteborg 2004. ISBN 91-85952-79-6. SEK200.
 • No 48. Persson, Per (red): Strandlinjer och vetegationshistoria. Kvartärgeologiska undersökningar inom projektet Kust till kust, 1998-2002. Med bidrag av Per Persson, Tore Påsse, Sten Ekman och Ronnie Liljegren. Coast to coast-book no 7. Göteborg 2003. ISBN 91-85952-77-X. SEK100.
 • No 47. Bågenholm, Gösta: Ett medeltida lexikon från Island Samlade till Snorre Sturlasons yngre Edda. Pulur. Namnramsor från 1200-talet. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-73-7. SEK100.
 • No 46. Cornell, Per & Fahlander, Fredrik: Social praktik och stumma monument. Introduktion till mikroarkeologi. Göteborg 2002. ISBN 911-85952-71-0. SEK100.
 • No 45. Bramstång, Carina & Bågenholm Gösta: Gum och den medeltida sandstensindustrin på Kinnekulle. Del I. Arkeologisk undersökning av Gum, fornlämning raä 54, Källby socken, Götene kommun, Västra Götalands län. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-67-2. EJ TRYCKT.
 • No 44. Carlsson, Kristina & Rosén, Christina: Stadsbornas kärl – Keramik i västsvenska städer från 1400-tal till 1700-tal. Urbaniseringsprocesser i Västsverige – En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 2002. ISBN 01-85952-65-6. SLUT.
 • No 43. Fahlander, Fredrik: Archaeology as science fiction. A microarchaeology of the unknown. Uppsats för fil lic-examen. Göteborg 2001. ISBN 91-85952--53-2. SEK100.
 • No 42. Lundqvist, Lars: Slöinge 1992-1996. Undersökningar av en boplats från yngre järnålder. (slöinge-projektet 2). Med bidrag av Caroline Arcini, Thomas Bartholin, Johan Callmer, Pär Connelid, Roger Engelmark, Bengt Hovén, Leif Jonsson, Johan Linderholm, Maria Mannerstrand, Lennart Samuelsson, Eva Wihsén och Karin Viklund. Göteborg 2002. ISBN 91-85952-51-6. SEK100.
 • No 41. Fahlander, Fredrik, Nordbladh, Jarl & Kristiansen, Kristian (red): Texter om Arkeologisk Kulturmiljövård. Historia, praktik och identitetspolitik. Från en forskarskola med stöd från Forskningsrådsnämnden och Riksantikvarieämbetet. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-49-4. SEK100.
 • No 40. Jensen, Ola W. & Karlsson, Håkan: Archaeological Conditions. Examples of Epistemology and Ontology. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-47-8. SEK100.
 • No 39. Nilsson Schönborg, Göte: Kinesiskt importporslin i Göteborg. Uppsats för fil lic-examen. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-45-1. SEK100.
 • No 38. Campbell, Fiona & Hansson, Jonna (red): Archaeological Sensibilites. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-41-9. SLUT.
 • No 37. Streiffert, Jörgen: På gården. Rumslig organisation inom bosättningsytor och byggnader under brons- och äldre järnålder. En fallstudie av den halländska boplatsen Sannarp, Raä 3, i Årstad socken och andra boplatslämningar i Halland. Uppsats för fil lic-examen. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-37-0. SEK100.
 • No 36. Theliander, Claes: De levande, de döda och deras gravar. En arkeologisk studie av människans dödsritual. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-35-4. SEK100.
 • No 34. Persson, Per & Sjögren, Karl-Göran: Falbygdens gånggrifter. Undersökningar 1985 till 1998. Med bidrag av Torbjörn Ahlström, Karin Axelström, Lars Bägerfeldt, Robert E. M. Hedges, Jane Jansen, Jens Kjärsgård, Eva-Lena Larsson, Andrew R. Millard, Betty-Ann Munkenberg & Alistair W. Pike. Göteborg 2001. ISBN 91-85952-31-1. SEK150.
 • No 33. Grundberg, Jonas: Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Göteborg 2000. ISBN 91-85952-29-x. SEK100.
 • No 32. Jensen, Ola W & Karlsson, Håkan: Aktuell samhällsteori och arkeologi. Introduktion till processuellt och postprocessuellt tänkande. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-25-7. Se nr. 20.
 • No 31. Vretemark, Maria: Gamla Lödöse - analys av djurbensmaterial. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-23-0. SEK100.
 • No 30. Grundberg, Jonas: Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. En introduktion till Kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Uppsats för fil lic-examen. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-96-6. SEK100. GUPEA
 • No 29. Jensen, Ola W: Historiska forntider. En arkeologihistorisk studie över 1000-1600-talens ideer om forntid och antikviteter. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-92-3. SLUT.
 • No 28. Bjuggner, Lena: Varuproduktion och hantverk i Halmstad under 1300-talet -1600-talets första decennier. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-90-7. SEK100.
 • No 27. Andersson, Sofia & Schedin, Pernilla: Den Värmländska urbaniseringen. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-88-5. SEK100.
 • No 26. Rosén, Christina: Föremål och social status i Halmstad ca 1550-1750. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-86-9. SEK100.
 • No 25. Gillberg, Åsa: Arkeologiska självbilder. En arkeologihistorisk studie av levnadsteckning och biografi i svensk arkeologi under 1900-talet. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-82-2. SEK100.
 • No 24. Gillberg, Åsa & Gustafsson, Anders (red): Västsvenska arkeologihistorier. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-82-6. SEK100.
 • No 23. Grundberg, Jonas; Kristiansen, Kristian & Nordbladh, Jarl (red): En Nationell Forskarskola i Arkeologisk kulturmiljövård. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-78-8. SEK100.
 • No 22. Artelius, Tore; Englund, Eva & Ersgård, Lars (red): Kring västsvenska hus - boendets organisation och symbolik i förhistorisk och historisk tid. Göteborg 1999. ISBN 91-85952-72-9. SEK100.
 • No 21. Cornell, Per; Fahlander, Fredrik & Kristiansen, Kristian (red): Arkeologiska texter. Trendanalyser av nordisk periodika. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-70-2. SEK50.
 • No 20. Jensen, Ola & Karlsson, Håkan: Aktuell samhällsteori och arkeologi. Introduktion till processuellt och postprocessuellt tänkande. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-66-4. SEK100.
 • No 19. Carlsson, Christina: Tre kvarter i Gamla Lödöse - kronologi och funktion. Urbaniseringsprocesser i Västsverige. En utvärdering av uppdragsarkeologins möjligheter att belysa historiska processer. Göteborg 1998. ISBN 91-85952-64-8. SLUT.
 • No 18. Jensen, Ola W; Karlsson, Håkan & Vijups, Armands (red): ARKEOLOGI ÖVER GRÄNSER: Möten mellan lettisk och svensk arkeologi. Projektrapport. Göteborg 1997. ISBN 91-85952-60-5. SEK100.
 • No 17. Callmer, Johan & Rosengren, Erik (red): "GICK GRENDEL ATT SÖKA DET HÖGA HUSET..."; Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Rapport från ett seminarium i Falkenberg 16-17/11 1995. Halmstad 1997. ISBN 91-85720-28-3. SEK150.
 • No 16. Andersson, Anna-Carin m fl (red): THE KALEIDOSCOPIC PAST: Proceedings of the fifth Nordic TAG Conference, Göteborg 2-5/4 1997. Gothenburg 1998. ISBN 91-85952-56-7. SLUT.
 • No 15. Karlsson, Håkan: Being and Postprocessual Archaeological Thinking. Reflections upon Post-processual Archaologies and Anthropocentrism. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1997. ISBN 91-85952-54-0. SLUT.
 • No 14. Ragnesten, Ulf: Bruk av järn i västsvensk förhistoria. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1996. ISBN 91-85952-46-X. SEK100.
 • No 13. Moberg, Carl-Axel: Structureville. Faksimilupplaga i nytryck. SEK100.
 • No 12. Gustavsson, Anders: Arkeologins egna historier. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1996. ISBN 91-85952-42-7. SLUT.
 • No 11. Bågenholm, Gösta: Etnicitet som problem i arkeologisk forskning. Uppsats för fil. lic.-examen. Göteborg 1996.ISBN 91-85952-40-0. SLUT.
 • No 10. Nordbladh, Jarl (red): Arkeologiska liv. Om att leva arkeologiskt. Göteborg 1995. ISBN 91-85952-38-9. SEK100.
 • No 9. Bengtsson, Lisbet: Architectural Remains as Archaeology. Ideas and attempts in a Sub-Andean Context. Uppsats för fil.lic. -examen. Göteborg 1992. ISBN 91-85952-32-X. SEK100.
 • No 8. Browall, Hans, Persson, Per & Karl-Göran Sjögren (red): Västsvenska stenåldersstudier. Göteborg 1991. ISBN 91-85952-30-3. SEK100.
 • No 7. Karlsson Lönn, Marianne: Gårdarna med de äldsta namnen. En undersökning av bosättningar, bebyggelsenamn och namndöd. Uppsats för fil.lic. -examen. Göteborg 1991. ISBN 91-85952-28-1. SLUT.
 • No 6. Cornell, Per: Emergence and Growth of Centres in the Andes. Some theoretical considerations. Uppsats för fil.lic. -examen. Göteborg 1988. ISBN 91-85952-26-5. SEK100.
 • No 5. Jankavs, Peter: Samhälle - symbol - grav. Reflexioner kring ett arkeologiskt problemområde. Uppsats för fil.lic. -examen. Göteborg 1987. ISBN 91-85952-24-9. SLUT.
 • No 4. Persson, Per: Etapper i lantbrukets spridning. En rekonstruktion utifrån de tidigaste spåren i Nordvästeuropa. Uppsats för fil.lic.-examen. Göteborg 1987. ISBN 91-85952-22-2. SEK100.
 • No 3. Lindman, Gundela: Kronologi som hjälpmedel i arkeologisk forskning. Göteborg 1986. ISBN 91-85952-16-8. SEK100.
 • No 2. Bergdal Bulukin, Ewa: Stenåldersliv. En undersökning av grundskoleelevers uppfattningar om förhistorien. Göteborg 1985. ISBN 91-85952-12-5. SLUT.
 • No 1. Jankavs, Peter (red):.Projektet BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING I VÄSTSVERIGE 2500 - 500 ÅR FÖRE NUTID. Symposierapport, Göteborg oktober 1984. Göteborg 1985. ISBN 91-85952-14-1.

Vissa titlar kan laddas ner från Göteborgs Universitets Publikationer - Elektroniskt Arkiv (GUPEA).

 • No 72. Ling, Johan & Ulf Ragnesten (red), Tanumprojektet. Arkeologiska undersökningar vid hällristningar i Tossene socken, 2005-2008 – Rapport. Including English Summarizing article by Ling & Bengtsson. GUPEA
 • No 71. Fahlander, Fredrik & Hjørungdal, Tove 2008. Rapport. Delundersökning av Raä 22, Västra Porten/Smällen, Ytterby Sn. Vt & Ht 2008. GUPEA
 • No 70. Per Stenborg, Johan Ling och Liane Thuvander. GIS och 3D-teknik som redskap för visuellt och taktilt tillgängliggörande av kulturarv: Lägesrapport från projektet Digitala Tidsresor: Nya strategier inom arkeologin och kulturmiljövården? GUPEA
 • No 69. Fahlander, Fredrik & Hjørungdal, Tove 2007. Rapport. Delundersökning av Raä 22, Västra Porten/Smällen, Ytterby Sn. HT 2007. GUPEA
 • No 68. Fahlander, Fredrik & Hjørungdal, Tove 2007. Rapport. Delundersökning av Raä 22, Västra Porten/Smällen, Ytterby Sn. VT 2007. GUPEA
 • No 67. Stenborg, Per & Cornell, Per (Red) 2007. Report from the project Social innovation in Indian culture by the time of European contact. Pichao Project Reports No 4. Vetenskaplig redovisning avseende bidrag mottagna från Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning.
 • No 66. Fahlander, Fredrik & Hjørungdal, Tove 2006. Rapport. Delundersökning av Raä 22, Västra Porten/Smällen, Ytterby sn. Ht2006. GUPEA
 • No 65. Fahlander, Fredrik & Hjørungdal, Tove 2006. Rapport. Delundersökning av Raä 22, Västra Porten/Smällen, Ytterby sn. Vt2006. GUPEA
 • No 64. Fahlander, Fredrik & Ola W Jensen 2006. Rapport. Delundersökning av en aktivitetsyta från Järnålder. Raä 22 Västra Porten/Smällen, Ytterby Sn. Ht2005 GUPEA
 • No 63. Bengt Nordqvist 2006. Offerplatsen Finnestorp. Grävningsredogörelse för Offerplatsen Finnestorp 2000-2004.
 • No 62. Sjögren, Karl-Göran 2008. Fragment av ordning. Undersökning av överplöjda Megalitgravar vid Frälsegården, Gökhemns socken, Västergötland, 1999-2001. GUPEA
 • No 61. Sven-Gunnar Broström, Joakim Goldhahn & Kenneth Ihrestam 2005. En nyfunnen hällbildslokal vid Sjöstorp gård, Ödeshög socken i Östergötland.
 • No 60. Persson, Per 2005. Provundersökningar i maj 2004 på Hakerödsboplatsen, Fornl. Nr: 443, Kville socken, Bohuslän. Kust till Kust projektet.
 • No 59. Jensen Ola och Nyqvist, Roger 2005. Rapport för fältkurs VT 2005.
 • No. 58. Ihr, Anna & Mattsson, Linn 2005. Rapport. Forskningsundersökning inom fastigheten Höga 1:2.
 • No 57. Lasse Bengtsson, Anders Gustafsson & Lars Strid 2005. TANUMSPROJEKTET. Rapporter 1998-2004.
 • No 56. Fahlander, Fredrik och Karl-Göran Sjögren 2005. Rapport. Delundersökning av neolitisk boplats 2005. Karleby 194, Falköpings kommun, Västergötland. GUPEA
 • No 55. Fahlander, Fredrik och Karl-Göran Sjögren 2004. Rapport. Delundersökning av neolitisk boplats 2004. Karleby 148, Falköpings kommun, Västergötland.
 • No 54. Persson, Per 2005. Fortsatta arkeologiska undersökningar vid Olas, Värö socken Raä nr 202, i juni 2002. Kust till kust-projektet.
 • No 53. Heimann, Curry 2002. HÄSTHOLMEN – En stenåldersboplats i Flötefjorden, Stora Le. Arkeologisk undersökning år 2000 av fornlämning Raä 197, Holmedals socken, Värmland. Kust till Kust projektet.
 • No 52. Weiler, Eva 2001. Det enskilda hushållet. Röstorpsprojektet 3.
 • No 51. Mattson-Höglund, Peter 2001. Icke agrara näringar. Röstorpsprojektet 2.
 • No 50. Connelid, P, Mascher, C & Regnell, J 2001. Landskapshistoriska undersökningar. Röstorpsprojektet 1.
 • No 49. Persson, Per 2000. Olas, en gropkeramisk boplats i Halland. Rapport från en arkeologisk undersökning av Värö socken Raä nr 202, i maj 2000. Kust till Kust projektet.
 • No 48. Aulin, Anna & Gustafsson, Anders (red) 2002. Tanumprojektets rapport 2000.
 • No 47. Aulin, Anna & Gustafsson, Anders (red) 2002. Tanumprojektets rapport 1999.
 • No 46. Aulin, Anna & Gustafsson, Anders (red) 2002. Tanumprojektets rapport 1997/98. Genomförda delprojekt 1997/98.
 • No 45. Axelsson, Tony & Persson, Per 1999. Rapport. Arkeologisk undersökning 1998. Gånggriften Hjelmars rör, Raä nr 3, Falköping stad, Västergötland.
 • No 44. Axelström, K, Jansen, J, Kjärsgaard, J & Persson, P. 1998. Pollenanalyser utförda i samband med projektet Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund.
 • No 43. Häggström, Leif H. 1998. Försvunna fornlämningar. Förhistoriska monument i Bohuslänska lantmäteriakter.
 • No 42. Häggström, Leif H. 1998. Agrarhistoriska lämningar kring Brattorp. Inventering av röjningsröseområden i Bredared socken, Borås kommun, Västergötland.
 • No 41. Englund, Eva & Persson, Per. 1996. Utveckling av datorbaserat undervisningsmaterial.
 • No 40. Strinnholm, Anders, 1996. Falköping stad 3. Arkeologisk undersökning av en gånggrift.
 • No 39. Borg J., Emmanuelsson L., Hellervik K., Mellquist F., Persson K. & Sundström A. 1994a. Rapport, provundersökning av en förmodad stenåldersboplats, RAÄ nr 308, Finsbo 1:2, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 39. Bredin E., Hennius A., Häggström L., Olander K., Rastbäck S. & Wistedt K. 1994b. Rapport, fortsatt undersökning av stenåldersboplats Område A, Finsbo 1:3, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 38. Backman L., Persson K. & Sundström A. 1994. Rapport, provundersökning av en förmodad stenåldersboplats, Område K, Finsbo 1:2, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 37. Arnell S-E, Gutehall A., Hayward M., Helander C., Jönsson Å. & Lindholm M. 1994. Grävlingshögen i Finsbo. Provundersökning av en gropkeramisk boplats. Område H, Finsbo 1:2, Lyse sn, Bohuslän. Rapport från fältkurs 3240, ht 1994.
 • No 36. Borg J., Emmanuelsson L., Hellervik K., Mellquist F., Persson K. & Sundström A. 1994d. Rapport, provundersökning av en stenåldersboplats, RAÄ nr 563, Finsbo 1:2, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 35. Borg J., Emmanuelsson L., Hellervik K., Mellquist F., Persson K. & Sundström A. 1994c. Rapport, provundersökning av en förmodad stenåldersboplats, RAÄ nr 190, Hamre 3:43, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 34. Borg J., Emmanuelsson L., Hellervik K., Mellquist F., Persson K. & Sundström A. 1994b. Rapport, provundersökning av stenåldersboplats, Område I, Finsbo 1:3, Lyse sn, Bohuslän. Ladda ner som pdf (3 Mb).
 • No 33. Bredin E., Hennius A., Häggström L., Olander K., Rastbäck S. & Wistedt K. 1994a. Rapport, provundersökning av en förmodad stenåldersboplats Område J, Finsbo 1:3, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 32. Borg J., Emmanuelsson L., Hellervik K., Mellquist F., Persson K. & Sundström A. 1994a. Rapport, provundersökning av en förmodad stenåldersboplats, RAÄ nr 308, Finsbo 1:2, Lyse sn, Bohuslän.
 • No 31. Jensen Ola W. & Karlsson, Håkan 1996. En annorlunda arkeologisk kontext - upplevelser från en exkursion till Lettland 2-8/10 - 1995.
 • No 30. Axelsson, Tony & Persson, Per 1995. Rapport. Undersökning av gånggrift. Raä nr 3, Falköpings stad, Västergötland. 1995
 • No 29. Arwill-Nordbladh, Elisabeth; Sandin, Mats & Thal, Anna 1995. Ett stenhägnadskomplex i Göteborgs skärgård. Undersökning av ett fornlämningsområde på södra Styrsö.
 • No 28. Arnell, S-E m fl 1994. Lihultboplatsen vid Karlstorp i Lyse sn, Bohuslän. En senmesolitisk boplats med benmaterial. Rapport från B-fältkurs, ht 1994.
 • No 27. Grundberg, J & Anberg, S 1994. Rapport, Slottsmöllan, efterundersökning av tidigare undersökt boplatsområde, Raä 79, Halmstad stad, Halland. Rapport från B-fältkurs, vt 1994.
 • No 26. Englund, Eva & Sjögren, Karl-Göran 1994. Karleby Logården, undersökning av neolitiska boplatser i Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 25. Wattman, Lena 1993b. Rapport, Undersökning av gånggrift, Gökhem 31, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 24. Wattman, Lena 1993a. Rapport, Arkeologisk utgrävning av fornlämning RAÄ nr 111:1, Gökhems sn, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 23. Sjögren, Karl-Göran 1993. Rapport. Provundersökning av neolitisk boplats. Raä, Lerums Hage, Väne-Åsaka sn, Västergötland.
 • No 22. Englund, Eva & Sjögren, Karl-Göran 1993. Valstad 8, Gånggrift. Arkeologisk delundersökning 1986-87. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 21. Bågenholm, Gösta; Persson, Per & Sjögren, Karl-Göran 1993. Gökhem 71, Hovmansgården 1:10. Gånggrift och boplatsområde. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 20. Backman, Lars 1993g. Provundersökning av tidigare registrerad stenåldersboplats Hamre 2:12 (område B). RAÄ nr 195 Lyse sn, Bohuslän.
 • No 19. Backman, Lars 1993f. Provundersökning av trolig stenåldersboplats. Finsbo 1:3 (område C), Lyse sn, Bohuslän.
 • No 18. Backman, Lars 1993e. Provundersökning av tidigare ej registrerad stenåldersboplats. Finsbo 1:2 (område F), Lyse sn, Bohuslän.
 • No 17. Backman, Lars 1993d. Provundersökning av tidigare ej registrerad stenåldersboplats. Finsbo 1:60 (område G), Lyse sn, Bohuslän.
 • No 16. Backman, Lars 1993c. Provundersökning av tidigare registrerad stenåldersboplats. Finsbo 1:2 och Finsbo 1:7 (område E), RAÄ nr 105 Lyse sn, Bohuslän.
 • No 15. Backman, Lars 1993b. Provundersökning av tidigare registrerad stenåldersboplats. Kega 1:1 (område D), RAÄ nr 92 Lyse sn, Bohuslän.
 • No 14. Backman, Lars 1993a. Provundersökning av tidigare ej registrerad stenåldersboplats. Finsbo 1:3 (område A), vid RAÄ nr 192 Lyse sn, Bohuslän.
 • No 13. Axelsson, Tony 1993. Rapport, Undersökning av neolitisk boplats. Karleby RAÄ Nr 10 och 185, Västergötland.
 • No 12. Sjögren, Karl-Göran 1992c. Rapport, Undersökning av neolitisk boplats. Hångsdala Prästbol 20:1, Tidaholms kommun, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 11. Sjögren, Karl-Göran 1992b. Rapport, Undersökning av gånggrift, Torbjörntorp 12, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 10. Sjögren, Karl-Göran 1992a. Rapport, Undersökning av gånggrift, Gökhem 78, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 9. Rådemar, A; Sahlin, E; Wahlsröm, K-E & Waltersson, L 1992. Karleby 188, Boplats. Arkeologisk undersökning 1992.
 • No 8. Roosveltsson, Thomas 1992. Rapport, Undersökning av gånggrift, Skärv 82, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 7. Persson, Per & Westergaard, Bengt 1992. Karsefors, Halland, Laholms lfs RAÄ nr 74. Arkeologisk undersökning 1992.
 • No 6. Persson, Per 1992. Lillegården. Rapport. Undersökning av neolitisk boplats. Karleby, RAÄ Nr 10, Västergötland. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 5. Cornell Per & Sjödin, Susana (ed.) 1991. El Pichao 1990. Second report from the the project Emergence and growth of centres - a case study in the Santa Maria Valley, NW Argentina.
 • No 4. Cornell Per & Sjödin, Susana (ed.) 1990. El Pichao 1989. First report from the project Emergence and growth of centres - a case study in the Santa Maria Valley, NW Argentina.
 • No 3. Sjögren, Karl-Göran 1988. Valtorp1, Gånggrift. Arkeologisk undersökning 1987-88. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 2. Sjögren, Karl-Göran 1986. Torbjörntorp 1, Gånggrift. Arkeologisk undersökning 1986. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."
 • No 1. Heimann, Curry & Sjögren, Karl-Göran 1986. 4 gånggrifter. Arkeologiska undersökningar 1985. Rapport från projektet "Gånggrifterna i centrala Västergötland och deras bakgrund."

1996

1996:1. Rester av Djurben från Pryssgården, Östra Eneby socken, Östergötland. (Leif Jonsson)
1996:2. ”Sopor” och ”kult”. Benrester av djur från en vikingatida och en medeltida storgård i Borg socken i Östergötland. (Leif Jonsson)

1997

1997:1. Osteologisk undersökning av djurben från Skjutbanorna 1A, Hyllie socken, MHM 8531 S 06:75. (Leif Jonsson)
1997:2. Arkeozologisk identifiering av benfynd från en omlagrad ertebölleboplats - Yngsjö 5:31, Åhus socken i Kristianstads kommun, Skåne. (Leif Jonsson)
1997:3. Rapport över inledande osteologisk undersökning. Bo. Morlanda socken, fornlämning 89, Huseby Klev. (Leif Jonsson)
1997:4. Djurben från en hällkista, fornlämning 77, Hamneda socken, Småland. (Leif Jonsson)
1997:5. Översiktlig osteologisk analys av människoskelett från Morlanda kyrkogård. Schaktkontroll av Bohusläns Museum. (Leif Jonsson)

1998

1998:1. Osteologisk undersökning av vikingatida brandgravar från Visingsö, Småland. (Leif Jonsson)
1998:2. Bestämning av råvara i kammar från grav 159 i fornlämning 29 och boplatsen Brahekyrkans P-plats, Visingsö socken, Småland. (Leif Jonsson)
1998:3. Fynd av djurben från Visingsö, Brahekyrkans p-plats, Yngre Järnålder (Leif Jonsson)
1998:4. Brända ben från fornlämning 166 i Forshälla socken, Bohuslän (Leif Jonsson)
1998:5. Osteologisk ananlys – Öresundsförbindelsen Lockarp 7B, Glostorps socken, MHM 8544 (Leif Jonsson)
1998:6. Brända ben från fornlämning 20, grav 1 och 2, i Forshälla socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
1998:7. Djurben från fornlämning 310 i Forshälla socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
1998:8. Brända ben från fornlämning 592 i Svarteborg socken, Bohuslän. (Leif Jonson)
1998:9. Brända ben från fornlämning 86 i Sillbodal socken, Värmland. (Leif Jonsson)
1998:10. Brända ben från fornlämning 193 i Skrea socken, Halland. (Leif Jonsson)
1998:11. Brända ben från fornlämning 162 och 193 i Skrea socken, Halland. (Leif Jonsson)
1998:12. Skelettmaterialet från kyrkogården i kvarteret Jupiter 2:6 i Kristinehamn. (Leif Jonsson)
1998:13. Brända människoben från fornlämning 37 i Håby socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
1998:14. An archaeological find of Aldabra giant tortoise (Aldabrachelys elephantina (Dumeril and Bibron 1835)) and associated finds of sea turtle, domestic fowl and fish from Kaashidhoo, the Maldives. (Leif Jonsson)
1998:15. Djurben från Hulatorp, fornlämning 10 i Berghems socken, Västergötland. (Leif Jonsson)
1998:16. Brända ben från den mellanneolitiska boplatsen Dalkvarn 1 i Hög socken, Hälsingland.(Leif Jonsson)
1998:17. Brända ben från "Eurostop". (Leif Jonsson)
1998:18. Osteologisk analys av djurben från fornlämning 87 i Berghems socken, Västergötland. Bytomt, Vendeltid - 1500-talet, borg, 1300-talet. (Leif Jonsson)
1998:19. Osteologisk analys av ben från Vittene, fornlämning 57, Norra Björke Socken, Västergötland (Maria Vretemark)

1999

1999:1. Djur i det medeltida Jönköping. Osteologisk analys av djurben från utgrävningen i kvarteret Hammaren 1998. (Leif Jonsson)
1999:2. Brända ben från Värmunderyd, fornlämning 174 i Vetlanda socken, Småland, Jönköpings län. (Leif Jonsson)
1999:3. Älg- och bäverjägare vid Klarälvsdalen under atlantisk tid. Brända ben från den mesolitiska boplatsen vid Lidsbron, fornlämning 18 i Sunnemo socken, Värmland. (Leif Jonsson)

2000

2000:1. Brända och obrända djurben från Tröingeberg, område B, fornlämning 127:1 i Stafsinge socken, Halland. (Leif Jonsson)
2000:2. Brända djurben från fornlämning 118 i Stafsinge socken, Halland. (Leif Jonsson)
2000:3. Brända djurben från fornlämning 127:1 i Vinbergs socken, Tröingeberg 2:59, område A och C, Halland. (Leif Jonsson)
2000:4. Skalbanken vid Stare, Strömstad. En analys av skalbankens artsammansättning, bildningshistoria och datering. (Leif Jonsson)

2001

2001:1 Osteologiska analyser från förundersökningarna inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, delområdena 1-7. (Maria Vretemark)
2001:2 Osteologisk analys av brända ben från RAÄ 31, Blidsberg sn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. (Maria Vretemark)
2001:3 Naturvetenskapliga undersökningar inom projektet Kust till Kust. Rapport för Knut och Alice Wallenbergs fond. (Red. K. Kristiansen och K.-G. Sjögren)
2001:4 Osteologisk analys av djurbensmaterial från kv. Konstantinopel i Norrköping. (Maria Vretemark)
2001:5 Brända djurben från Hästholmen i Holmedal socken, fornlämning 197, Värmland. (Leif Jonsson)
2001:6 Makrofossilanalys av jordprover från Klämmestorp. (Mats Regnell)
2001:7 Makrofossilanalys av jordprover från Ågårdsberget. (Mats Regnell)
2001:8 Evidence of hard life - osteological re-evaluation of the assemblage from La Candelaria in Argentina. (Maria Vretemark)
2001:9 Utgått
2001:10 Osteologisk undersökning av skeletten från 2001 års delutgrävning av Ekshärads gamla kyrkogård, Värmland. (Leif Jonsson)
2001:11 Osteological analyses of neolithic kitchen middens on the swedish west coast. I. The Ånneröd midden, Skee parish nr 42, Bohuslän, Sweden. (Leif Jonsson)
2001:12 Osteological analysis of a juvenile cranium from Argentina (coll.nr 30.39.5a). (Maria Vretemark)

2002

2002:1 Osteologisk undersökning av skelett från Såntorp, Eggby sn, Västergötland. (Maria Vretemark)
2002:2 Osteologisk analys av ben från slutundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, delområde 4. (Maria Vretemark)
2002:3 Animal bones from the Middle Neolithic site Hakeröd, Kville parish in Bohuslän, Sweden. (Leif Jonsson)
2002:4 Osteologisk analys av neolitiska kökkenmöddingar på den svenska västkusten. Delrapport om Rörvik, Kville socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:5 Osteologisk analys av neolitiska kökkenmöddingar på den svenska västkusten. Delrapport om Dafter, Skee socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:6 Osteologisk analys av neolitiska kökkenmöddingar på den svenska västkusten. Delrapport om Ånneröd, Skee socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:7 Osteologisk analys av neolitiska kökkenmöddingar på den svenska västkusten. Delrapport om Gröninge, Tölö socken, Halland. (Leif Jonsson)
2002:8 Osteologisk analys av kökkenmödding och kulturlager på den mesolitiska boplatsen Dammen, Bro socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:9 Faunal remains from the Late Mesolithic site Karlstorp, Lyse parish, Bohuslän, western Sweden. (Leif Jonsson)
2002:10 Analys av djurben från Olas - en gropkeramisk boplats i Värö socken, Halland. (Leif Jonsson)
2002:11 Osteologisk analys av ben från slutundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, delområde 7 (MHM 12881). (Maria Vretemark)
2002:12 Osteologisk analys av ben från förundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, tilläggsområde i Lockarp (MHM 12873). (Maria Vretemark)
2002:13 Osteologisk analys av ben från slutundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, delområde 6 (MHM 12880). (Maria Vretemark)
2002:14 Osteologisk analys av ben från stalotomter och härdar i Adamvalta, Arjeplog. (Maria Vretemark)
2002:15 Makrofossilanalys, Påarp, Skåne. (Mats Regnell)
2002:16 Makrofossilanalys, Borgunda B, Västergötland. (Mats Regnell)
2002:17 Makrofossilanalys, Kv. Professorn, Växjö. (Mats Regnell)
2002:18 Makrofossilanalys, Markaryd E4 FU, Småland. (Mats Regnell)
2002:19 Makrofossilanalys, Gårdsby sn. RAÄ 188:2, Småland. (Mats Regnell)
2002:20 Faunal remains from the mesolithic site Hogdal 178, province Bohuslän on the western coast of Sweden. (Leif Jonsson)
2002:21 Osteologisk analys av djurben från fornlämning 432 i Hogdal socken i Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:22 Osteologisk analys av brända ben från Medby 1:8 i Hogdal socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:23 Osteologisk analys av brända djurben i samband med skålgropar och i skärvstenshög, fornlämning 23 i By socken, Säffle kommun, Värmland. (Leif Jonsson)
2002:24 Osteologisk analys av brända ben från Hogstorp 2:1, Skredsvik socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2002:25 Brända ben från Storforsen, fornlämning 958 i Älvsby socken, Västerbotten. (Leif Jonsson)
2002:26 Brända ben från Bodens Skjutfält, fornlämning 322 i Överluleå sn, Västerbotten. (Leif Jonsson)
2002:27 Analys av brända ben och skalrester av musslor och havstulpaner från kvarteret Svärdbäraren,
fornlämning 73 i Karlskoga socken, Värmland. (Leif Jonsson)
2002:28 Brända djurben från Fyllinge 20:436 i Snöstorp socken, Halland. (Leif Jonsson)
2002:29 Osteologisk analys av ben från slutundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, Hotelltomten (MHM 12751). (Maria Vretemark)
2002:30 Brända ben från bronsåldersgrav i Nyarp 3.1, Långaryd socken i Hylte kommun, Halland, HM 25411:3. (Leif Jonsson)

2003

2003:1. Osteologisk analys av ben från undersökning inom Citytunnelprojektet, Lockarp MK 78 (MHM 12880). (Maria Vretemark)
2003:2. Makrofossilanalyser från vraket Stora Sofia (förlist 1645), Göteborgs yttre farled. (Mats Regnell)
2003:3. Makrofossilanalyser från Ostindiefararen Götheborg. (Mats Regnell)
2003:4. Osteologisk analys av brända ben i husurnor från Skåne. (Maria Vretemark)
2003:5. Osteologisk analys av ben från undersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, delområde 3 (MHM 12877). (Maria Vretemark)
2003:6. Odontologisk analys av de stupade soldaterna vid Långfredagsslaget den 6 april 1520 i Uppsala. (Helene Borrman)
2003:7. Osteologisk analys av ben från äldre järnålder, Rosenlund 2:1 i Ljungarums socken, Småland. (Leif Jonsson)
2003:8. Makrofossilanalyser från RAÄ 75, Markaryds socken, Småland. (Mats Regnell)
2003:9. Makrofossilanalyser från Östra Torsås socken, Småland. (Mats Regnell)
2003:10. Makrofossilanalys från Bergunda 158, Småland (Mats Regnell)
2003:11. Makrofossilanalys från Hanhals 121, Kungsbacka. (Mats Regnell)
2003:12. Besiktning och utvärdering av sedimentlagerföljd vid Jordfallsmotet, Rödbo s:n, Kungälv k:n (Mats Regnell)
2003:13. Djurbenen från Kättsta 1:1, Ärentuna socken i Uppland. (Leif Jonsson)
2003:14. Brända ben av människa från fornlämning 291, anläggning 299 (F 13), järnåldersgrav i Brillinge, Vaksala socken i Uppland. (Leif Jonsson)
2003:15. Djurben från Rickomberga 21:4, fornlämning 499 i Bondkyrko socken i Uppland. Boplatsområde från äldre järnålder. (Leif Jonsson)
2003:16. Djurben från fornlämning 613 och 614 i Gamla Uppsala socken, Uppland. (Leif Jonsson)
2003:17. Djurben från boplatsområde i Sommaränge, Viksta socken i Uppland. (Leif Jonsson)
2003:18. Osteologisk analys av ben från husurnor i Småland (SHM 6473), Gotland (SHM 15705 resp 19274) och Skåne (SHM 8742). (Maria Vretemark)
2003:19. Sediment i Motala. Stratigrafisk kartering i ett bakvatten till Motala ström, invid en mesolitisk boplats. (Mats Regnell)
2003:20. Brända ben från Gråträsk, RAÄ 300 i Pite socken, Lappland. (Leif Jonsson)
2003:21. Växtrester från Öggestorp, Småland (Mats Regnell)
2003:22. Utgår
2003:23. Markrofossilanalys av prov från en blästerugn från Ulvaryd, Markaryd s:n, Småland (Mats Regnell)
2003:24. Osteologisk analys av brända människoben och sentida djurben från Lunby 8 a och b, Göteborgs kommun. (Leif Jonsson)
2003:25. Osteologisk analys av ben från järnåldersboplatserna fornlämning 76 och 78 i Bredestad socken, Småland. (Leif Jonsson)
2003:26. Osteologisk analys av ben från Sösjön i Jämtland. (Leif Jonsson)
2003:27. Osteologisk analys av ben från Krönavajje och Farrtjärnarna i Jämtland. (Leif Jonsson)
2003:28. Brända fiskben från Hellemobotn, Askásj, tuft 29, Tysfjord. (Leif Jonsson)
2003:29. En källa med Bolmört (Hyoscyamus niger L.). En exotisk växt från 1000-talets Småland. (Mats Regnell)
2003:30. Osteologisk analys av djurben från Hus 1, Monte Polizzo i Salemi, Sicilien. (Maria Vretemark)
2003:31. Växtrester från en vallgrav och ett dike i Vadstena. (Mats Regnell)
2003:32. Djurbenen från Citytunneln, område 5, palissadanläggning från Neolitikum samt gropar från Järnålder. (Leif Jonsson)
2003:33. Brända ben från den mesolitiska boplatsen RAÄ 73, kvarteret Svärdbäraren i Karlskoga socken, Värmland, Örebro län. (Leif Jonsson)
2003:34. Skördar från Skövde. Växtmakrofossilanalyser av boplatsmaterial från undersökningen ”förbifart Skultorp”, Skövde, Västra Götaland. (Mats Regnell)
2003:35. Stratigrafi i Skogaberg. Botaniska analyser av jordprov från ett överlagrat boplatslager i Skogaberg, Backa socken, Göteborgs kommun. (Mats Regnell)
2003:36. Under vatten i Vättern. Botaniska analyser av jordprov från en fornlämning i Huskvarnaviken, Ljungarums socken, Jönköpings kommun och län, Småland. (Mats Regnell)
2003:37. Djurbenen från den mellanneolitiska kökkenmöddingen vid Sandhem i Skee socken, Bohuslän. Arkeologisk undersökning 2003. (Leif Jonsson)
2003:38. Djurben från Dumpkjauratj i Arjeplog. (Maria Vretemark)
2003:39. Slaktavfall och måltidsrester på boplatsen Kristineberg Syd. (Annica Cardell)
2003:40. Lite råg i Rogberga. Botaniska analyser av jordprover från en järnåldersgård utanför Jönköping, Småland. (Mats Regnell)
2003:41. Hus eller härd i Husby?. Växtmakrofossilanalys av ett medeltida lager. (Mats Regnell)

2004

2004:1. Osteologisk analys av djurben från slutundersökningar inom Citytunnelns spårsträckningar i Malmö, Bunkeflo bytomt, delområde A och B (MHM 12749). (Leif Jonsson)
2004:2. Osteologisk analys av brända ben från Uddjaur RAÄ 144, Arjeplogs sn i Lappland. (Maria Vretemark)
2004:3. Brända ben från fornlämning 107 i Torslanda socken, Bohuslän. (Leif Jonsson)
2004:4. Brända ben från fornlämning 22 i Barnarps socken, Småland, gravfält järnålder. (Leif Jonsson)
2004:5. Brända ben från kolarkojan i Torsvik, Barnarp sn, Småland (Leif Jonsson)
2004:6. Brända ben från fornlämning 228 i Millesvik socken, Värmland (Leif Jonsson)
2004:7. Brända människoben från fornlämning 239 i Foss socken, Bohuslän (Leif Jonsson)
2004:8. Osteologisk analys av brandgrav, järnålder, från Öggestorp socken i Småland (Leif Jonsson)
2004:9. Osteologisk analys av brända ben från gravar med husurnor i samlingarna på nationalmuseet i Köpenhamn, Danmark (Maria Vretemark)
2004:10. Osteologisk analys av ben från en boplats i Höllviken, Skåne
2004:13. Djurben från Bärbyleden, lokal 23 och 228, Vaksala socken, Uppland (Leif Jonsson)
2004:15. Osteologisk analys av ben från en boplats i Oxie, Skåne (Annica Cardell)
2004:16. Spåren av en slaktplats. Osteologisk analys av ben från en boplats i Tygelsjö, Skåne (Annica Cardell)
2004:17. Osteologisk undersökning av djurben från nio grophus, en lerbotten och två gårdar i Östra Skrävlinge (Annica Cardell)
2004:35. Sädeskorn från Sunnerby. Botaniska analyser från en boplats på Kållandsö, södra Vänern (Mats Regnell)

2007

Ahlnér, Ingrid: Runstenars hus. Om förmedling av runstenar utifrån fallstudier av Rökstenen i Östergötland, Sparlösastenen i Västergötland och Kallebystenen iBohuslän.
Blom, Owe: Strömsund. I Göteborgs norra skärgård under den stora sillperioden ur ett historiskt/arkeologiskt perspektiv.
Claesson, Pia: Symbolik och mänskligt uttruck i Balkans neolitiska figuriner. En studie i deras rumsliga kontext.
Fredriksson, Tommy: Namnen på Stenarna. De fornnordiska gudarna i runinskriptionernas namnskick.
Gren, Gunvor: Kvinnor och gravar. Drottning Hackas grav, Bäckaskogskvinnan och Osebergsdrottningen.
Gustafsson, Lina: Tecken i trä. Om runor, ristande och materialanvändning i det medeltida Norden.
Hedlund, Anna: Pärlans betydelse för kvinnor och män under järnåldern. Betydelse och delaktighet i hantverket.
Jansdotter, Frida: Bakom tolkningens rökridå. Eldstäder i södra Sverige under förromersk och romersk järnålder.
Johannesson, Jenny: Världsberömd i hela Småland. En studie av arkeologen Knut Kjellmarks arkeologiska liv med stenåldern i fokus.
Holén, Johanna: Genus och appearance. Dräkter som källa om män och kvinnor under den yngre järnåldern.
Kjellin, Anders: Våtmarkerna som offerplats. En undersökning av den symbolvärld som hör samman med våtmarksoffer i Norden.
Lénberg, Peter: Den dynamiska hålvägen. En analys av hålvägar ur ett tidsgeografiskt och performance-teoretiskt perspektiv.
Mark, Berith: Kvinnor i periferin männen i centrum.
Persson, Sandra: Det vetenskapliga är politiskt. Hur genus presenteras i arkeologisk litteratur.
Toszegi, Robert: Fossil åkermark, i Vårgårda och på Gotland. En jämförande studie.

2006

Andersson, Birgitta: Mossfynd i form av krigsbyten från romersk järnålder – En jämförelse mellan Illerup Ådal och Finnestorp.

Andersson, Nils: Arkeologins förhållande till två naturvetenskapliga stöddiscipliner.

Berg, Staffan: Historieromantik och fornforskning. Fornforskningen som en del av den politiska maktkampen mellan Sverige & Danmark.

Blomberg, Harri: Arkeologin i Finland under den första republikens tid. En historisk betraktelse av finländska arkeologer och finländsk arkeologi under mellankrigstiden – Finlands två första årtionden av självständighet 1917-1939.

Edmundsson, Martina: Skandinavisk träldom under yngre järnålder och tidig medeltid – Om det skriftliga och arkeologiska källmaterialets roll i trälforskningen, samt om möjligheter för postkoloniala hybridiseringsteorier och det ’tredje rummet’ i arkeologiska trälstudier.

Gillberg, Daniel: Samtid i dåtid - en diskussion kring arkeologins relation till antropologin.

Heikkilä, Jaana: Studier av gränsarbete i norra Sverige – Diskussioner om vem som var först i Norrland.

Hultqvist, Sofie: En insyn i den förhistoriska garderobens mörker – En uppsats om queer, genusöverskridelser och möjligheten till samkönade relationer i förkristen tid.

Karlqvist, Jimmy A: En analys av järnframställningsforskningen i Norden och genomgång av nyare forskning. Inriktning på vilken inverkan arkeologiska teorier och samhällsförändringar har haft på järnframställningsforskningen.

Larsson, Emelie: Tysta utropstecken – om arkeologins förmedling via skyltning med fokus på informationsskyltar i Mölndals kommun.

Lundkvist, Karin: Brakteatstudier 1673-1830. En arkeologihistorisk genomgång av svenska och danska texter.

Lundin, Peter: Den svenska hällkistan med gavelhål, en fransk idé eller en lokal symbol?

Moa, Christoffer: Rumlande rösen – En analys av teorierna kring bronsåldersrösen.

Moström, Jenny: Samtidsarkeologi – Studier av det nära förflutna.

Nilsson, Helena: Fallet med mannen från Piltdown – Conan Doyle och arkeologin.

Norell, Kristina: Neandertalarna och vi. En jämförelse mellan fysiska, genetiska och mentala olikheter.

Perracchione, Teodoro: Kognitiv arkeologi: En problematisering av perspektivbaserat tänkande.

Sandberg, Catrin: Arkeologen som filmhjälte - Illusion och verklighet.

Weichert, Karin: En kontextuell studie av hällmålningen på Tumlehed.

2005

Andersson, Kerstin: En mellanneolitisk gåta - Alvastra pålbyggnad ur ett naturgeografiskt perspektiv.

Bengtsson, Anna: Fem gånggrifter i Falbygden.

Bruzzone, Miguel: Bebyggelsedisposition och arkitektur i olika inkastäder på det peruanska området.

Bäcklund, Malou: Mesolitiska gravpraktiker. Nya perspektiv på Skateholm I och II.

Carlsson, Maria: Bärnsten & stenmonument - hur ett material kan belysa ekonomiska och sociala teorier.

Cruz, Luis: Jordbrukssytem hos Mayafolket - En studie av olika odlingssystem hos Mayakulturen.

Dahlén, Emma: Våldets definitioner och dimensioner - våld och aggression ur ett arkeologiskt perspektiv.

Djamila Wollgast, Fatima: The reconstrocution of material culture and socal behavior. An evaluation of archaeological theoretical perspectives on the basis of the distributive patterns of Early Nordic Bronze Age neck rings.

Ekberg, Sverker Skandinaviens smed under förhistorisk tid - träl "kommunalanställd" eller egenföretagare?

Franzén, Erik: Etniska processer - en diskussion kring samernas närvaro i Mellannorrland under järnåldern.
*

Fred, Elisabet: Squeery tankar?
*

Holm, Christian: Arkeologiska depåer - En diskussion om tolkningssvårigheter kring begreppet depå.
*

Håkman, Ingvar: Landskapsrum, landskapsförändring, fornlämningar och äldre bebyggelsenamn i Bohuslän. En sambandsmodell och ett scenario.
*

Karlsson, Madelene: Vikingatida runstenar i Småland och Uppland - En jämförande studie ur kvinnoperspektiv.
*

Karlsson, Sandra: Ringformade byggnadskomplex under yngre järnåldern. En komparativ studie över; öländska Eketorp, skånska Trelleborgen och jylländska Fyrkat.
*

Kullgren, Johan: När Carl af Ugglas grävde ut Gamla Lödöse.
*

Lang, Achim En arkeologisk historia. Birka och Vita Ansgarii.
*

Lindskoug B, Henrik: Comparing Structures, Investigations of Entrances at Pichao - A study of the different remains at the site of Pichao, North-western Argentina.
*

Lundberg, Christer: Hästar i Bohuslän. Hade de ristade hästarna levande förebilder i trakten eller var de bara symboler i tidens maktpolitiska och religiösa föreställningsvärld.
*

Piirainen, Maria: Arkeologi i Marks härad. En kartläggning av arkeologiska undersökningar och verkningshistoria från 1800- till 2000-talet.
*

Svensson, Annika: Skärgårdsbefolkningens syn på vrak och vrakfynd. En studie gjord i Göteborgs norra skärgård.
*

Svensson, Martina: "Fornborgars" funktion? - En diskussion kring stenanläggningarna och fynden i Djupedal och Havor.
*

Stojakovic´, Goran: Humanosteologi.
*

Widercrantz, Nadia: Älvaskären och Tjörn - En studie över nyttjandebruket i en skärgårdsmiljö under järnåldern.

2004

*

Agurén, Petter: En levande kulturmiljö? En studie av kulturmiljövården i Göteborg.
*

Andersson, Linda: Järnålder i gränsbygd och brytningstid. Om gravskick i västra Värmland och Dalsland kring romersk järnålder och folkvandringstid.

Andresen, Anneli: Tiden i teorien - ei analyse av tre oversiktsverk.
Antelid, Andreas: De första svenskarna. En fallstudie av förhållandet mellan arkeologi och nationalism.
Ask, Charlotte: Nazcalinjerna. I jämförelse med kalkfigurerna i England.
Bengtsson, Thomas: Folkskollärare och fornminnesinventering - inför Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. En studie i arkeologisk praktikhistoria.
Bille, Ulf: Djurdomesticering och sekundära produkter i gamla och nya världen.
Bjarne, Erland: Gropberättelser. Om närhet och distans till förhistorien.
Bünz, Annika: Platsen, föremålet och handlingen. Boplatser och deponeringar.
Dahlberg, Arvid: Livfulla bilder. En studie av skeppsristningar och hur dess scener förändras under bronsåldern.
Eriksson, Erika: De bortglömda gravfälten i Gissleröd. En studie av gravskicket i Bohuslän under järnåldern.
Gustafsson, Helen: Aten vs London – en studie kring debatten om Parthenon.
Hall, Niklas: Människan, döden & gåvan. En analys av senmesolitiskt och tidigneolitiskt gravmaterial i Sydskandinavien utifrån ett genusperspektiv.
Hammarstrand, Linus: Stupan som social aktant - arkeologiska möjligheter.
Harringer, Anna: Forntid idag – Svensk Kulturmiljövård utifrån exemplet Blomsholm.
Isaksson, Linda: Kameran som dokumentationsmedel inom arkeologin fotografiet vid 1910-1920-talet.
Karlsson, Anna: Specialisering och dess aspekter. Sovande eller bara slumrande?
Karlsson. Lotta: En plats i solen. En analys av mesolitiska och neolitiska boplats-lägen i landskapet exemplifierat på ett område i centrala Bohuslän.
Kretzschmar, Katarina: Arkeologiska fynd och den moderna människans uppkomst – om symbolism i afrikansk mellanpaleolitikum.
Kvick, Amélie: Från dekor till makt - om tolkningar av folkvandringtida djurornamentik.
Lega, Johanna: Hygien i en medeltidsstad. En studie av material från Gamla Lödöse.
Lindeblom, Linda: Västsvenska skärvstenshögar. En studie av kontext, konstruktion och innehåll.
Lundberg, Christer: Hästar i Bohuslän under Bronsåldern.
Lunde, Kim: En levande kulturmiljö? En studie av kulturmiljövården i Göteborg.
Lydén, Christer: Anatoliens och Europas neolitisering och den stora floden.
Malovoz, Andreja: Dalmatia under the Ostrogothic rule.
*

Nilsen, Andrine: Gásir, en internationell handelsplats.
*

Persson, Carina: Årsrit och fruktbarhetskult i skenet av eld. En mytologisk tolkning av kultplatsen vid Stretered.
*

Pettersson, Anna: Bilder och gravar från gotländsk vikingatid. En studie av kvinnliga sociala roller i det vikingatida samhället.
*

Runesson, Anders: The mounbuilder controversy. Myten om högbyggarna - då och nu.
*

Samuelsson, Jonna: Indoeuropéer i Kina under bronsåldern? En undersökning av Xinjiangmumierna och en jämförelse av dessa med danska bronsåldersgravar.
*

Samuelsson, Kristina: Hammarsymboler - En studie av torshammarfynd i Birkagravar.
*

Slätt, Karolina: Myten om vikingarna.
*

Steen, Fanny: Är arkeologin barntillåten? En studie av hur förhistorien beskrivs om och för barn.
Svensson, Fredrik: Den komplexa graven – en studie av bronsålderns religiösa förestälningsvärld.
Svensson, Hans: Hällristningar - ett svårtolkat samtidsdokument.
Tistad, Göran: Varför finns det så få järnåldersgravar vid Joraoset?
Toresson, Martin: Gruppsykologins och ledarskapets roll i statsbildningsprocessen. Med exempel från den Peruanska kusten.
Vallin, Patrik: En dåtida dåtid. Reflexioner kring ett arkeologiskt problemområde utifrån ett röseområde med järnåldersgravar och medeltida odlingslämningar i utkanten av Örebro.
Öhrling, Liselotte: Förmedlingen av arkeologi idag. Förmedling av bilder eller nycklar?

2003

Edqvist, Johanna: På böndernas sätt och latin. Arkeologiförmedling i böcker om Birka.
Engström, Åsa: G. H. Brusewitz – mellan romantikens konstlängtan och det ordnade förnuftet.
Eriksson, Åsa: Fornlämningar i Täby Socken.
Friberg, Niclas: De första människorna i Norden.
Forslund, Pontus: ”MRT Konfidentiellt” – en studie av Middle Range Theory, i begynnelsen, i praktiken, i debatten.
Jönsson, Klas: Holger Finns tecken på institutionaliserad maktutövning och social rum, i jordbrukssamhället under romersk järnålder, i Brogård Halmstad.
Karlsson, Sandra: Antropomorfa figurer på hällristningarna. En studie kring framställningen av kroppen under Skandinavisk bronsålder.
Klingberg, Anders: Skärgårdsverken i Styrsösocken. Ur ett historiskt arkeologiskt perspektiv.
Lega, Johanna: Hygien i en medeltidsstad. En studie av material från Gamla Lödöse.
Leiva Benegas, Sergio: Analysis of possible pre-selection patterns regarding to cemeteries Joel in Calchaqui Valley, Tucuman, Argentina.
Ljunggren, Lina: Minnen i Sten. Runstenar i Skaraborg.
Mattsson, Linn_ Båtgravar – lämningar av forntidens malmtransport? – en studie utifrån Tuna i Badelunda
Svensson, Karin: Ben- och hornhantverk i Gamla Lödöse. Undersökning av en hantverksplats från perioden 1130-1260.
Windestål, Malin: Knivar i en medeltida storstad. En studie av material från Gamla Lödöse.

2002

Andersson, Elisabeth: I betraktarens öga – en studie av Vitlyckehällen.
Barba, Susanne: En diskussion kring konst och arkeologi.
Bergman, Jan: Depåfynd. En mikroarkeologisk studie
Cerbing, Mikael: Göticism, nygöticism och forntid. Om nygöticismen, dess bakgrund och dess betydelse för fornforskningen under det tidiga 1800-talet.
Johansson, Hanna: Urnordiska runstenar i Sverige. Hur användes de i det folkvandrings- och vendeltida samhället?
Galle, Herman: Mortars, pestles and pitfalls – a study of mortars and their environment in NW Argentina.
Holmqvist, Viktoria: Veckoslutsvikingar och den nutida medeltiden. Arkeologiska dräktkonstruktioner, levande historia och vetenskaplig forskning.
Mühr, Carin: Kultplatskontinuitet
Olsson, Sofie: Den vikingatida bosättningen på Orkneyöarna.
Persson, Maria: En diskussion kring fornlämningars olika värden – med en fallstudie utifrån gravfältet i Li vid Fjärås Bräcka.
Ringsmose, Susanne: Vikingatida dräktfynd i Skandinavien och deras representativitet.
Sanglert, Malin: Arkeologi + Naturvetenskap = Samarbete? En studie om integreringen av naturvetenskapliga metoder inom arkeologiska projekt.
Stenh, Marianne: Från träd till produkt under vikingatiden.
Thurang Wallstedt, Sissel: Mjuka kvinnor och hårda män? Skandinaviens kristnande ur ett genusperspektiv.
Toft, Karin: Stridsyxekulturens keramik. Experimentella försök med keramiktillverkning
Ödeén, Anna: Möten över sjön. Om kontakter mellan Visingsö och fastlandet under äldre järnålder.

2001

Boss, Lotta: Mellan gård och grav. En studie om boplatser, resursutnyttjande och gravar i Ekshärads socken, Värmlands län.
Bäckström, David: Bönders syn på landskap och fornlämningar. Studie av två generationer av bönder på tre gårdar i Strö och Sunnerbergs socknar på Kållandshalvö, Västergötland.
Creutz, Gunnar: Parvisa gånggrifter på Falbygden – En tolkning av sammanfallande kammarriktningar.
Forsman, Camilla: Utsikt och insikt. En studie av rösens funktioner i en sydsvensk brons- och järnåldersbygd.
Goss, Ulrika: Museum – skola – arkeologi. Hur ser mötet ut?
Grave-Müller, Andrea: Måltider- om mat och föreställningar kring mat i Syd- och Mellansverige under bronsåldern.
Hagedorn, Michel: Stora Hammar Urnan – Vad kan man egentligen se?
Hahn, Per: ”De första européerna?” – förlopp i människans förhistoriska utveckling.
Järlström, Mikaela: Sanning och sägner om hackerör.
Klang, Hans: Några källkritiska aspekter på skandinavisk centralplatsforskning.
Lindahl, Henrik: Köpingsvik. Vikingatida och Medeltida ort i Kalmarsund.
Malmqvist, Ove: Hägnader av sten – deras funktion och symbolik i det agrara samhället under järnåldern.
Olausson, Sarah: Berättande bilder – Överhogdalsbonaderna och deras tolkningar.
Olsson, Camilla: Rörelser i landskapet. Stengärdesgårdars koppling till hällristningar i Askum socken, Bohuslän.
Renliden, Jonas: Den svenska statens framväxt.
Renström, Anna: Fåglar i form och bild. En vagt avgränsad studie av fågelmotiv med Champagne och La Tène I i fokus.
Stjärnqvist, Helene: Tid för arkeologi – en diskussion om arkeologers känsla för tid.
Sjöberg, Anna: Med barn i fokus –en introduktion till barnen i vår förhistoria.
Synnestvedt, Anita: Bildvävnaderna från Osebergskeppet och Haugen. Sätt ur ett context of action / context for power perspektiv.

2000

Adriansson, Anders: Bronsåldersbåtens utveckling i Norra Europa och dess rötter.
Bergman, Jenny: Nerthus. En analys av en fruktbarhetskult under bronsålder och tidig järnålder.
Borg, Rikard: Völsungasagan – spår av fornnordisk mytologi.
Dahlander, Ann-Marie: Runstenar och bebyggelse i Kållands, Åse och Viste härader i Västergötland.
Engwall, Magnus: Från gård till grav. Järnåldersbygd vid Fjärås bräcka.
Ericsson, Christina: Arkeologi på TV.
Gjaerum, Helena: Strandlinjediskussioner i västsvensk arkeologi och deras betydelse för dateringen av Tanums hällristningar.
Gullbrandsson, Robin: Kyrkobyggande och sockenbildning i Västergötland.
Gustafsson, Jörgen: Giseboboplatsen – en keramikstudie.
Gustavsson, Anna: Förlorad historia. En studie av etik på svenska museer och illegal hantering av kulturarv.
Gustavsson, Jeanette: Hus och familj under brons- och järnålder.
Hagman, Barbro Individen i graven. C-uppsats om osteologi inom arkeologi.
Holmgren, Ingela: Arkeologiska utställningar. Om ett mediums mål, mening och möjligheter i postmodern tid.
Järlström, Mikaela: Sanning och sägner om hackerör.
Kraft, Anders:Guldets kontext – dess funktion i ett forntida samhälle. En studie av järnålderns Västergötland med tyngdpunkt på romersk järnålder och folkvandringstid.
Liberg, Anders: Agrara lämningar – en forskningsanalytisk diskussion med fokus på röjningsrösen.
Lind, Ulrika: Livet kring Göta älv. En teoretisk diskussion om var människor levde och verkade av längs Göta älv cirka 400-1100 e.Kr.
Manmy, Shihab: Minnesbilden av modergudinnan. En kritik av monoteismens genusperspektiv.
Påhlsson, Helena: Valkyrian i myt och i verklighet. Ett förslag till alternativ tolkning.
Romheimer, Christel: Den medeltida människans hälsostatus.
Åberg, Joakim: Hällristningar och landskap. Diskussion kring hällristnings-lokalernas relation till landskapet utifrån ett undersökningsområde i nordöstra Småland.

1999

von Arbin, Staffan: ”Därifrån till Spårö…” En maritimarkeologisk studie av en av de platser som omnämns i en dansk sjövägsbeskrivning från omkring år 1300.
Bartolich, Maria: Guldgubbar från Helgö och Slöinge. En undersökning med ett bildanalytiskt perspektiv.
Bertheau, Mikael: Övergången från Hallstatt D till La Tène A kulturen i Centraleuropa. En diskussion om ”furste” kulturens uppkomst och försvinnande.
Cardevik, Kristina: Kvinnor i akademien. Det arkeologiska samtalet.
Christensen, Anette: Varför alla dessa smycken? En forskningsanalys av de kvinnliga depåfynden under yngre bronsålder.
Dahlberg, Hanna: Blåöga, snabbfot och billig brons. En läroboksanalys.
Elgestedt, Inger: ”Kan du det där eller har du bara läst det?” Om museernas förmedling av arkeologi till grundskolan.
Först, William: Vikingatida amuletter.
*

Häggström, Leif H. Bosättningsmönster under trattbägartid – en kritisk diskussion utifrån Torsten Madsens modell.
*

Jacobsson, Ulf: Influences and origin on the formation of the Yamato state. Interaction and peer polity interaction within and between socio-political units during Kofun period in present-day Korea and Japan.
Johansson, Christer: Torpgrunder kring Öaknalten. En historisk-arkeologisk fallstudie av 26 torpgrunder i norra Halland.
Johansson, Thomas: "Att gå själv är livsfarligt!" Ekomuseets roll i förmedlingen av förhistoria, med Eketorps fornborg som exempel.
Jonasson, Henrik: En teoretisk diskussion rörande forskningshistorik att lokalisera vikingatida/tidigt medeltida handelsplatser kring Östersjöområdet.
Larsson, Nicklas: Fosfatkarteringsmetoden Spot Test, en utvärdering av en arkeologisk metod i agrar järnåldersbebyggelse.
Lindblad, Daniel: Arkeologins trötta ansikte. En kritisk diskussion om arkeologins behov av utveckling genom förändring.
Lindesfeldt, Karin: Dödsföreställningar under vikingatiden – Valhall, Hel eller det totala slutet?
Möller, Åsa: Skateholm I och Skateholm II: Gravarnas betydelse – på jakt efter tankar kring liv och död under senmesolitikum i södra Skandinavien.
Nordell, Karin: Var Dyrtorp en centralplats? En studie i lokalisering och bestämning av centralplatser i västsvensk äldre järnålder.
Nyqvist, Anna: Domarringen i vetenskap och folktro – En tvärvetenskaplig studie av ett arkeologiskt objekt.
Olsson, Karin: Hällmålningsplatser – om de sydskandinaviska hällmålningarnas placering i landskapet.
Streiffert Eikeland, Katarina: Sannarps keramiska formförråd, i dess grav- och boplatskontexter.
Svensson, Tord: Trattbägarkeramik från ett halländskt perspektiv. En jämförande studie mellan halländsk och övrig skandinavisk keramikdekor i övergången mellan tidig- och mellanneolitisk trattbägarkultur.
Wall, Tora: Torshammare – en uppsats om tolkningen av vikingatida hammarhängen.

1998

Agelii, Carl & Ling, Johan Hällristningar & landskap i norra Bohuslän. Spår efter pastoral kommunikation.
ben Salem, Mariah: Terra Incognita. Lyxkeramik och romersk-skandinaviska kontakter.
de Man Lapidoth, Kenneth & O´Hara, Esther: Vittene en perifer boplats med centrala fynd.
Martini, Karin: Kulturmiljövård i Halland. Hur fungerar kulturmiljövården i praktiken?

1997

Andersson, Christel: Yxor och åkrar. Neolitikum på Falbygden. Ett tolkningsförslag.
Backensved, Karin: Spiralornamentik i Sverige under tidig bronsålder – ur ett genderperspektiv.
Bengtsson, Boel & Larsson, Agneta: Bohusläns stenkretsar. En sammanställning och analys av tomtningslokaler på Västkusten med tyngdpunkt på 1500-talet.
Brännström, Pia: Samiska shamantrummor & Altas jägarhällristningar. En studie av figurernas innebörd.
Bäckström, Gösta: Perspektiv på hällristningar.
Carlsson, Elinor: Kyrkan på hednisk grund? En studie av kristningsprocessen ur kyrkligt perspektiv.
Christiansen, Henrik: Romerska dryckesserviser i Skandinavien under järnålder – spridning och funktion.
Claèsson, Annelie & Wirén, Johanna: Kopplingen mellan kungamakten och cistercienserorden i Alvastra under 1100-talet. Ett försök att se tendenser och samband i det arkeologiska och skriftliga källmaterialet.
Elfman, Helena: Manligt och kvinnligt associerade depåfynd i Sydskandinavien.
Ericsson, Anders: En arkeologs vardag.
Hallberg, Patrik: Arkeologisk visualisering med hjälp av datorgrafik i 3D.
Haugene, Heidi: Kambrisk flinta & gropkeramisk kultur. Några synpunkter utifrån fynden vid sjön Östen i Västergötland.
Helliker, Jerry: Ur havets djup. En studie av kust- och havsfiske på den svenska västkusten under stenåldern, med utblickar mot omkringliggande områden.
Jacobsen, Nicholas: Kommunikation och kommunikationsleder under yngre järnålder. Ett försök till rekonstruktion.
Johansson, Linus: SVEDJEBRUK – outnyttjad kunskap.
Knutsson, Staffan Neolitiska bärnstensfynd i Västsverige. En studie av deras datering, härkomst och betydelse.
Larsson, Fredrik: Mesolitiska boplatser i brytningstid. Datering och site catchment analys av två mesolitiska boplatser i brytningstiden mellan Hensbacka och Sandarnakultur i Torslanda socken, Göteborg.
Lindblad, Lars: Tolkningsrätt – en historia i gungning.
Larsson, Stephan: Lerbergsyxan. Regional innovation och utveckling under tidig mesoliticum.
Lindgren, Lotta: Hälsa under stenåldern.
Lindholm, Maria: Det synliga ”arvet” – den osynliga innebörden. Arkeologi som politisk diskurs och arkeologi i identitetsskapande processer.
Lindqvist, Mats: Den förromerska järnålderns dilemma. En studie av den äldsta järnålderns sociala struktur utifrån gravskick, prestigeföremål och depåfynd i Västergötland.
Magnusson, Inga-Lill: Ribe och Århus – diskussion kring två vikingatida handelsplatser.
Malmer, Linda & Nordin, Susanne: Den dolda kunskapen - en undersökning om arkeologins möjligheter att få mer utrymme i samhället.
Mikkelsen, Lis: STAMME – STAT. En analyse af udviklingen fra stamme til stat for det nuvaerende danske område…
Muñoz, Adriana: Museum Objects and Their Value. Objects from North-Western Argentina at the Ethnographical Museum of Gothenburg.
Normark, Johan: Trade, practice, habitus and doxa in Late Formative Northern Belize. Social change in the Southern Maya Lowlands.
Viklund, Sara: Hällmålningar i norra Sverige.
Wahlin, Vivika: Den klassiska mayakulturen och dagens mayakultur – synen på dessa inom mayaforskningen och inom mexikansk arkeologi.

1996

Adlerberth, Suzanne: Sociala sammanhang och människans strategier. En pappersjakt genom neolitikum för att finna framkomliga vägar.
Andersson, Daniel: Quin Shiuhuangdis armé – hur och med vilka medel den stred – med utgångspunkt från fyndet av terrakottaarmén.
Andersson, Kristina: Vägnätet i Möre under yngre järnåldern.
Andersson, Sofia & Willner, Jenny: Framtidens museer. Vetenskaplig arkeologi och samhället i kommunikation.
Borg, Jan: Vraken vid Äskekärr.
Castillo, Lorena & Vidlund, Anna-Lena: Ruta för ruta, tråd för tråd i vikingens spår.
Cronsäter, Carin: Agraffer i Södermanland. En studie av manchettknappens föregångare.
Engström, Henrik: Skärvorna skildrar. En jämförelse mellan keramikfynd från två halländska boplatser ur ett synkront perspektiv.
Engvert, Katarina: Återvinning av arkeologiskt källmaterial - en jämförande undersökning av sju rapporter.
Fredell, Åsa: A future for the past? An interdisciplinary essay of the relation between Organisation and Archaeological Heritage Management in the institutionalised form of Fort Jesus Museum, Kenya.
Gomzi, Susan: Pygmy Hippopotamus – Human prey? A taphonomical study of bone remains of pygmy hippopotamus from Ayia Irini, Cyprus.
Hansson, Marika: Inmark och utmark ur ett nytt perspektiv. Fossilt kulturlandskap från järnåldern.
Helander, Christina: Kontinuitetsproblem. En diskussion utifrån miljö och bebyggelse i Österbotten och Mellannorrland.
Hennius, Andreas: Journalistik och arkeologi. En analys av hur nyhetstidningar bevakar arkeologiska utgrävningar.
Hinnersson Berglund, Maria: ESKIMÅER; INUITER OCH GRÖNLÄNDARE, om artefakter och primärsignaler i eskimåarkeologi på Grönland.
Johansson, Cecilia: Brakteater som centralplatsindikatorer? En studie av fem brakteatfyndplatser i Bohuslän.
Johansson, Kristina: Den svenska fornminnesvårdens historia 1786-1837.
Johansson, Lena: Bohusläns ovala stensättningar. En studie av en gravform.
Kjellman, Marika: Varför Newgrange?
Lennartsson, Sven & Undeby, Eva-Lena: Ladugårdens förbannelse. Stallningens orsaker och följder – en jämförande studie mellan Gene och andra järnåldersboplatser.
Lundeberg, Catrin: Genusfällan. En diskussion kring begreppet gender i arkeologin.
Löfstedt, Marta: Gender och megaliter. Ett försök till genderanalys av ett könsneutralt material.
Nilsson, Sven-Erik: Järnåldersbyn Hössjö i Slätthögs socken. Ett regionsstudium i nordvästra Värend.
Ryderup, Per-Arne: Kvinnogravarna i Valle härad –ett ideologi och genderperspektiv.
Sandelin, Sylvia: Den svart-vita arkeologin. En studie om färg på arkeologiskt material.
Sivula, Minna Kulturlandskapet. Ett arv av förfäderna – men ett arv för framtiden.
Svennung, Eva: Vilken betydelse kan gravmonumenten ha haft i bronsålderssamhället?
Zetterström, Magnus: Arkeologi i den tuktade naturen – om trädgården ur ett arkeologiskt perspektiv.
Åhman, Andreas: Postprocessuella teorier om materiell kultur. En jämförelse av olika tolkningsperspektiv som använts inom arkeologi för att tolka materiella lämningar.
Åshammar, Karin: Apmänniskor, vikingar och gamla greker. En studie av grundskolans undervisning om förhistorien.
Östlund, Annika Det arkeologiska kulturbegreppet.

1995

Anderzén, Christine: Teorierna runt domesticeringsprocesserna.
Andréasson, Anna: Skandinaviens guldgubbar – med kända fynd från 1740-1994.
Arnell, Sven-Erik: Neolitiseringen av Sydskandinavien i ett nordeuropeiskt perspektiv.
Berggren, Karin: ”At the still point of the turning world…” En diskussion kring de brittiska henge monumenten.
Dahnberg, Johan & Sandin, Mats: Natur, kultur och guld som medel för att hitta centrum och periferi i yngre järnålder. En studie med syfte att hitta förhistoriska indelningar i Göteborgs- och Bohuslän.
Edström, Lars: Innovationsprocessen – en teoretisk uppsats om innovationernas uppkomst, spridning och antagande.
Fahlander, Fredrik: Gravarkeologi och genderforskning. Att kasta pärlor för män? Om ”dolda” gendergrupper i gravmaterialet.
Filipsson, Else-Britt: Fettutnyttjande under mesolitikum – med Bua Västergård som typexempel.
Gröndahl, Jani: Arkeologi och informationsteknologi. En introduktion.
Gudmundsdóttir, Hanna: Bönder eller fiskare. En studie om näringsfång under yngre järnålder.
Gutehall, Anders: Kulturlandskap under vatten. En marinarkeologisk studie av Huskvarnaviken.
Gyllensvaan, Ulrika: Det arkeologiska utställningsspråket.
Haglund, Eva-Lotta Det tidiga jordbruket ur ett feministiskt perspektiv.
Hajdu-Rafis, Ann-Charlott: Hällristningar i Kalleby! Om boplatsmönster på mikronivå.
Hellervik, Karl: Järnålder på Hisingen – en bebyggelsearkeologisk studie av gravfälten i Björlanda och Säve socknar.
Häggström, Leif: Bosättningsmönster under trattbägartid – en kritisk diskussion utifrån Torsten Madsens modell.
Jonsson, Carina: Centralbygd i Östergötland. En studie i yngre järnålderns samhällsformering.
Kresa, Dan: Dit ögat inte når – en uppsats kring den arkeologiska disciplinens karaktär.
Kullberg, Niclas: Migration eller diffusion. Den första koloniseringen av Gotland.
Lambertsen, Mikael: Tvång eller val? Ostron mot korn. En studie av jordbrukets introduktion i Sydskandinavien.
Larsson, Katarina: Kvinnliga och manliga arkeologistudenter ur ett genderperspektiv.
Larsson, Lisa & Österström, Katarina: Klinga och Själv. Två brons- och järnåldersgravfält i östra Östergötland. En studie i rumslig och tidsmässig utbredning.
Lundblad, Liselott: Navigering efter rösen – är det möjligt?
Lundell, Anna-Karin: Är nöden uppfinningarnas moder? Ett försök att belysa innovationsstudierna.
Morner, Pernilla: Lödöse stads grävningshistoria.
Nilsson, Susanna: Lösfynd som boplatsindikation. Ett försök att värdera sländtrissor främst av täljsten som indikation på boplatser från yngre järnålder i Halland.
Olsson, Louise: Metkrokar för insjö- eller kustfiske? En funktionell och korologisk analys av 121 benkrokar.
Orsenmark, Stina: Runstenar och utlandsfärder. En kritisk granskning av runstenar och fasta fornlämningar i ljuset av modern äldrehistorisk forskning.
Persson, Carl Carl-Axel: Moberg som teoretiker. En analys av ett urval texter (1950-86) speciellt med avseende på Mobergs användande av och åsikter om vetenskapliga förklaringar.
Persson, Danie:, Kunskapsuppbyggnad och representativitet. En fallstudie av tolknings- och representativitetsproblem i den bebyggelseinriktade järnåldersarkeologin i Västsverige 1976-89.
Raidl, Astrid: ADB. Arkeologisk DataBehandling – en översikt. Reflektioner kring teori, praktik och svenska förhållanden.
Rolöf, Magnus: Den svenska tystnaden. Svensk arkeologisk diskurshistoria mellan åren 1910-1950.
Sjölund, Cathrine: Landskap i förvandling. Röstorp ett tydligt exempel?
Sundberg, Rolf: Litiskt råmaterial och teknologiskt beteende. En analys baserad på kärnyxor inom två skandinaviska områden.
Sutinen, Katja: Makt och gender i neolitikum – en studie av Gotlands mellanneolitiska gravar.
Särborn, Hanna: Blomsholm – ett gravfältsområde i norra Bohuslän.
Thorpenberg, Stefan Tand för tand. En studie över tandevolutionskontroversen.
Vargas Carvajal:Fransisca Eld i Zhoukoudiangrottan. En granskning av bevisen för Pekingmänniskans användande av eld.
Wallin, Annette: Hur behandlas forntiden? En undersöäkning av fem arkeologiska basutställningar.
Zander,Jan: Munkar i Varnhem och bröder i Skara. Kloster och konvent i Skaraborg.
Åström, Cecilia: Skriftliga källor och tolkningsproblematik – två skolor, tre forskare, en källa.

1994

Andersson, Anna-Carin: Kultkontinuitet – Orsak och verkan mellan hedendom och kristendom (eller; Vem byggde kyrkan först?)
Aulin, Anna: Könsbedömning – metoder och frågeställningar.
Berglund, Lena: Mesolitikum – Neolitikum: Kontinuitet eller revolution?
Bergsten, Sandra: Etik i arkeologin – problem angående äganderätten till förhistorien och dess föremål.
Bergstrand, Thomas & Rappe, Marc: Dragsmarks kloster.
Campbell, Fiona: Carpe cogitationes. Arkeologi - sätt att se.
Croona, Karin: Röjningsröseområden och regelbundet partcellindelad mark på sydsvenska höglandet.
Dahlgren, Hans-Erik: Alvastra pålbyggnad. En belysning av olika tolkningsproblem.
Eckerholm, Lena: Försvar och flykt – mot vad och från vem? Hisingens fornborgar.
Eklund, Yvonne: Arketyper hos människan ett användbart synsätt vid tolkning? Koppling mellan C.G. Jungs idé om arketyper och strukturalism samt ett belysande av det allmänmänskliga i en tolkning.
Eriksson, Petra: ”Industrial archaeology” – är det arkeologi?
Eriksson, Roger: Ett försök till datering och funktionsbestämning av Värmlands fornborgar.
Hammarbäck, Linda & Hansson, Jonna: Gender och gravmaterial: en begreppsdiskussion om gender och Akademisk textproduktion som kontextuellt fenomen – en kort dialog.
Jansen, Jane: Norsk arkeologi i årene rundt unions opplösningen – kulturhistorie og typologi.
Johansson, Mats: Bohuslän och norra Jylland – en studie över ett kontaktområde under mellan-neolitikum.
Kadefors, Ola: Piltdownmannen. Ett paleoantropologiskt falsarium.
Kjärsgaard, Jens: ”Dommare-ringen”. Meningspluralism kring en fornlämningstyp – i ett långsiktigt historiskt perspektiv.
Källström, Liselotte: Mursjökulle – en lokal i norra Halland med lihultsmaterial och tvärpilar.
Kärrstrand, Anna-Lena: tolkningar av status och kön utifrån gravgåvor.
Landin, Lina: Öländsk äldre järnålder och folkvandringstid samt ett försök till bebyggelserekonstruktion på alvarsocknarna Kastlösa och Hulterstad.
Larsson, Linda: Förmedlandets Dilemma.
Lindroth, Johan Ett försök till funktionstolkning av två närkingska fornborgar.
Lövkvist, Linda: Socio-psykologisk arkitekturteori – möjlig tolkningsidé i arkeologin?
Markhede, Göran: Aspekter på befolkningsminskningen i Grekland under sen bronsålder och tidig järnålder.
Melchert, Pontus & Thal, Anna: Gotland – Baltikum – Tyskland – en jämförelse av gravskick och gravmaterial utifrån tre mellanneolitiska gravfält på Gotland.
Pajusi, Arwo: Bebyggelseutvecklingen i Dalsland under brons- och järnåldern – ett försök till analys.
Persson, Hans: Jättenefyndet. Ett depåfynd av triangulära fibulor från yngre förromersk järnålder.
Persson, Hans-Bertil: Järnåldershuset ur ett driftsekonomiskt perspektiv.
Ridde-Coffey, Katinka & Svahn, Bengt: Bronsåldersbåtar – en diskussion kring forskning och fynd.
Sommervold, Tone Bronsåldersgravar och depåer - en jämförelse i ett genderperspektiv.

1993

Andersson, Tommy: Skurna figurer på hällristningarna i Högsbyn, en studie i hällristningsteknik.
Axelsson, Tony: Lillegårdsboplatsen. En tolkning utifrån T. Madsens modell över bosättningen under Trattbägartid.
Backman, Lars: Neolitisk bosättning i Finsbo-området. Provundersökning av boplatser i Lyse, sn, Bohuslän.
Bengtsson, Kristina: Hälla-Kungahälla där konungarna möttes. Uppsats kring problem om Kungahällas ursprung.
Brynnel, Ulrika: Artbestämning av ben med hjälp av DNA-analys: Undersökningar av benfragment från en förmodad vikingatida grav vid Granastadir på Island.
Henriksson, Catharina: Ornamentik och spånpilspetsar. Om gropkeramisk kronologi.
Jensen, Ola W: Falbygdens äldre stenålder – en rumslig och en ekonomisk studie.
Johansson, Margaretha & Kindhult, Margaretha: Högars och rösens lokalisering på västkusten under bronsåldern. En studie av tre områden.
Karlsson, Yvonne: Hur har ”huler” och ”heller” i norska fjäll använts under förhistorisk tid?
Kristjánsdóttir, Steinunn: Isländsk arkeologi: stagnation eller utveckling? En studie över husgrundstypologi, evolutionism och skriftligt material.
Lappi, Ari: Importerade föremål i Västergötland från romersk järnålder ca 1 –400 e. Kr. Handel – Ekonomi – Samhälle.
Larsson, Anders: Sydhalländsk megalitgravskeramik. Ett sociokulturellt och jämförande perspektiv.
Lundin, Ingela & Skoglund, Marie: Gravfältens minsta. En undersökning av barngravar från förromersk järnålder i södra Sverige.
Montebelli, Marco: A discussion on symbol analyses within archaeological research.
Peterson, Håkan: Slottsmöllan. En statistisk och databaserad metodstudie på tidigneolitiskt keramikmaterial.
Theliander, Claes: Fornlämning – kyrka – socken. En studie av sockenindelningens bakgrund och ursprung i tio medeltida västgötska socknar.
Wahlström, Karl-Erik: Three-dimensional presentation of Ground Penetrating Radar radargrams.
Wiberg, Jacob: Kunskap eller förståelse? Om hermeneutik i arkeologin.

1992

Alexandersson, Kenneth & Johansson, Glenn: Senmesolitikum runt Mjörn. En undersökning av lihultkulturen ett inlandsområde.
Algotsson, Åsa: Mellanneolitikum i Östsverige. En diskussion om förhållandet mellan den gropkeramiska kulturen och båtyxekulturen.
Axelsson, Susanne & Gunnarsson, Pernilla: Järnålder i Värmland – utifrån fornlämningsbilden i tre socknar.
Crawford, Judith: Hällristningar och rösen på Tjörn – en spridningsanalys.
Ericson, Cecilia: Terrace systems at the site of El Pichao, NW Argentina.
Having, Emma: Hamnar och skepp. Ett försök att lokalisera vikingatida hamnar vid Kalmarsund.
Hellgren, Mats: Romerska myntfynd norr om Limes. En jämförelsestudie.
Johnsson, Mats: Västkustens dösar och gånggrifter; markeringar av optimala resursområden.
Knarrström, Bo: Värmländskt mesolitikum – nya infallsvinklar på Värmlands jägarstenålder.
Lund, Karin: Mark – fynd – om stenåldern i Marks kommun.
Sundelius, Maria: Kropp eller själ? Varför är vissa senneolitiska hällkistor utrustade med gavelhål?
Widehag, Martin: Dokumentation och tolkningar av hällristningar i Skandinavien och angränsande områden.

1991

Bäck, Carina: Hällristningar i miljö. En studie från Dalsland.
Carlén, Sven-Åke: Bönder eller fiskare? En jämförande studie mellan ett kust- och ett inlandsområde i Västsverige under bronsåldern.
Claesson, Pia: Arkeologi och nationalism eller Sverige åt svenskarna.
Gillberg, Åsa: Arkeologi och lingvistik. En metodstudie.
Karlsson, Håkan: Keramikmönster och megalitgravsarkitektur som maktlegitimeringsinstrument. En tolkning av mellanneolitisk materiell kultur från västra Orust.
Munkenberg, Betty-Ann: Gånggrifter,spån och brända flintor. En studie av flintmaterialet från mynningsområdena på tre av Falbygdens gånggrifter.
Schmitt, Lou: Why they came
Stenborg, Per: Two approaches to room structure interpretation – a case study in NW Argentine.

1990

Bramstång, Carina: Lihult- och Limhamnsyxor. En undersökning av senmesolitiska förekomster i Halland.
Ekberg, Bo: Funktionsanalys av järnåldershus – en metodstudie.
Gustafsson, Agneta & Jonsson, Håkan: Kvinnor, män och makt
Johansson, Leif & Larsson, Bo: Boplatser i Sotenäs. En studie över den mesolitiska utvecklingen i ett mellanbohuslänskt område.
Johansson, Peter: Skaffare eller roffare? En arkeologisk studie rörande materialinsamling, utställningar och forskning vid Vänersborgs museum.
Larsén, Kristina & Räf, Erika: Från det stora till det lilla. Analys av en bebyggelsearkeologisk modell – exemplet Falkenbergs kommun.
Lindholm, Kristina: Bofästandet. Bofasthet och ekonomi under äldre järnålder.
Lundén, Staffan: Snara, vapen, vatten - mossliken i religionshistoriskt perspektiv.
Malmström, Erik: Förslag till enhetlig fotografisk basdokumentation vid arkeologisk lokalanalys.
Nilsson, Pia: Fossil åkermark i södra Västergötland – en diskussion om samhällsförändringar.
Olsson, Hans: Bebyggelseförändringar. Brons- och järnålder på Värmlandsnäs.
Sjödin, Susanna: Problems and method in ceramic analysis. Ceramic analysis in NW Argentine archaeology and a ceramic example from El Pichao excavations 1989, Valley of Santa Maria.
Swedberg, Stig & Wallsten, Lena: Det upp och nedvända bordet. En studie i processuell arkeologi.

1989

Rågenholm, Gösta: Kungahälla Kastellgården. En forskningsstudie kring frågeställningen om det funnits något Kungahälla före 1100-talet.
Johansson, Ingemar: Trattbägarboplatser och territorier på Orust.
Oreheim, Hans: Vikingatida resor till Bysans. En forsknings- och färdstudie.
Sahlqvist, Leif: Astronomin i forntiden.
Svedberg, Viktor: En studie av strandlinjeförändringarna i Västsverige under 1000 år.
Landin, Gunilla & Nordin, Petra: Danmarks äldre bronsålder. En redogörelse för generella tolkningar av bronsålderns samhälle och egna lokala undersökningar.

1988

Viking, Ulf: Finnestorpsfyndet. Studier i ett mossfynd från Västergötland – en alternativ tolkning.
Lundgren, Anne-Marie: Fornborgar i Skaraborgs län – en daterings- och tolkningsstudie.
Bengtsson, Lasse: Lågteknisk kopparsmältning. En diskussion kring ett experiment.
Carlsson, Ritwa: Växtutnyttjandet under mesolitikum med Bua Västergård som typexempel.

1987

Hovanta, Elise: Bosättningsmönster och resursutnyttjande under järnåldern i Västsverige
Flagmeier, Marie-Louise: Lågteknisk järnhantering i sydöstra Småland
Ortman, Oscar: Arkeologi i Tyskland mellan åren 1890 och 1945 – en forskningshistorisk studie med utgångspunkt från politiska och vetenskapliga förändringar i det samtida samhället.
Fors, Christina: Depåfynd från bronsåldern i Västsverige – en diskussion om tolkningsalternativ.
Anberg, Staffan: Lödöses tidigmedeltida utveckling. Handel, hantverk och stadsplan belysta genom analys av fynd och bebyggelselämningar från projekt AI.
Nordström, Katarina: Senneolitiska hällkistor i Västergötlands kambrosilurområde – sedda ur socio-ekonomiskt perspektiv.
Jefferey, Sonja & Jönsson Kihlberg, Eva Nyare tids arkeologi – behövs den?
Kindgren, Hans: Material och kultur. Spridningsmönster av kambrisk flinta och etniska grupper i Västergötlands senmesolitikum.

1986

Gustafsson, Anders: Positivism och arkeologi.
Nilsson, Mikael: Fossil åkermark i Fristad sn.
Norlander, Åsa & Pedersen, Viveca: Kvinnans dräktskick och samhällsställning i Danmark under äldre bronsålder.
Olsbo, Bo: Häggums stenkrönika. Försörjningsstrategi och markanvändning i förhistorisk tid.

1985

Ahlgren, Sven: Pollen och arkeologi. 75 år av pollenanalys i arkeologins tjänst.
Cederlöf, Ingrid: En studie i jordbruksutveckling på Jylland under järnåldern.

1984

Andersson, Tomas: Befolkningstillväxt och jordbruksförändring i Laske härad under tiden 500-1100 e Kr – en analys mot europeisk bakgrund.
Cornell, Per: Andinskt jordbruk och samhälle (ca 1000 f v t – 1600 v t ).
Hult, Anita: Hur ser man på samhällsförändringen? Analys och kritik av olika författares syn på statsframväxten i Sverige.
Lundh, Göran: Guldbrakteaten. En studie av dess sociala funktion.
Myrdal , Eva: Produktion under sydindisk järnålder.
Olsson, Agneta: Hantverk under bronsåldern – hemslöjd eller heltidssyssla? En studie med utgångspunkt från en fornlämning i Bua, Värö socken i Halland.
Wallin, Ulf: Flyttningsmönster under mesolitikum – olika metoder för att förklara mänskligt beteende tillämpade på Mjörnboplatserna.
Wetterholm, Allan: Om järnhanteringens uppkomst i Noraskog.

1983

Arnesson, Westerdahl,Agneta: Slaveriet i vikingatidens Sydskandinavien.
Billing, Kerstin: Vadsbo härad kring år 1000 – om nya maktfaktorers inverkan på bygdestrukturen.
Ekman, Göta: Bebyggelse och försörjningsmöjligheter under brons- och järnålder i en västsvensk region.
Gren, Leif: Antikviteter till heder, nytta och lustre. Göticism, fornforskning och samhälle i Sverige 1530-1720.

1982

Fridriksson, Thorvaldur: Keltiska hustyper på Island.
Einarsson, Bjarni & Heiman, Curry: Om bebyggelsemönster, kolonisationsförlopp och fornlämningar. Försök till bebyggelsearkeologisk analys av fem västsvenska socknar.
Nilsson, Göte: Medeltida stadsbildning i norra Halland. Försök till tolkning av städernas uppkomst och betydelse.

1981

Bengtsson, Lisbet: ”Inka-murar”. En kritik av datering av byggnadsverk i formad sten i de centrala Anderna till inka-tid.
Burguete, Fransisco: James Faris, marxismen och den sociala förändringens problematik.
Enmark, Romulo & Nordqvist, Bengt: Metod vid gravfältsanalys – ett försök att konstruera en metod för analys av gravfält som avgränsade kommunikativa enheter.
Hjelm, Sara: Frågeställningar – grävningsmetoder. Analys och diskussion med utgångspunkt från stenåldersboplatser i Västsverige.
Josefsson, Tore: Hällbilder och boplatser. Hällbildslokalernas funktion och kulturtillhörighet.
Millberg, Per-Olof: Järn och samhälle. En undersökning om järnets roll i det vikingatida Skaraborg.
Prohaszka, Marianne: Första kopparn i syd-öst Europa. Diffusion – innovation? En studie i Europas tidigaste metallurgi.
Strömberg, Bo: Västergötland och fjärrhandeln 800-1050 e. Kr. – en översikt.
Ståhl, Elisabeth & Ståhl,Ylva: Gravfynd=könsbestämning=sysselsättning=könsroll?

1980

Artelius Tore& Streiffert, Jörgen: Bolmsö – centralort? Ett försök att lokalisera centralorter i Finnveden under yngre järnålder.
Bergdal Bulukin, Ewa & Holmström, Marianne: Produktionssätt. En analys av förutsättningarna för detta begrepps användning inom arkeologin.
Bryman, Werner: Hällristningar i Göta älvs mynningsområde. Dokumentation samt frågor kring datering och läge.

1979

Adolfsson, Gundula Maya. En studie om sociala strukturer.
Areslätt, Tomas Finnveden och Njudung. En undersökning om den yngre järnålderns gravfältsmaterial återspeglas i medeltida administrativ områdesindelning.
Löfving, Carl Fornminnen och territoriell indelning på västra Orust, Bohuslän. Återspeglar megalitgravar och rösen även förhistoriska territoriella indelningar.

1978

Lindman, Gundela Den sociala stratifieringens uppkomst – ett försök att analysera förändringsteorier.
Ragnesten, Ulf Runstenar. En studie av sociala förhållanden i runstenstexterna med en uppföljande jämförelse mellan Västergötland och Uppland.

1977

Ornell, Per-Erik Lokalt bronshantverk i nordskandinavisk bronsålder?

1976

Bengtsson, Ylva: Koppar, bärnsten och flinta på Jylland under tidig neolitikum. Är smycke en riktig tolkning av kopparspiraler, kopparplattor och bärnstenspärlor? Kan kopparspiraler, bärnstenspärlor eller flintyxor ha fungerat som primitiva pengar?
Brammefors, Bengt-Eric: The classic Maya collaps: The present state of research.
Lundemark, Karin: Flintyxdepåer I Västerbotten. Några alternativa tolkningmöjligheter.
Stenholm,Leifh: Är lundensiskt svartgods lundensiskt? Ett försök att med bottenmärken som utgångspunkt besvara frågan om svartgodstillverklning förekom i Lund under tidig medeltid.
Witzell, Nina: Om samhällsstruktur i Bohuslän under mellanneolitikum, Colin Renfrews modell tillämpas på västsvenskt megalitgravsmaterial.

1975

Danielsson, Rolf: En studie av Röra-boplatsen med utgångspunkt från en teoretisk modell.
Darmark, Steffen: Varför olika gravformer? Ett studium av gravformer och fyndmaterial på fyra osteologiskt bearbetade järnåldersgravfält i Mälarlandskapet.
Ekblad, Krister: Går det att tillämpa bebyggelsearkeologi på fornminnena vid G:a Uppsala?
Fritzell, Jan: Är det möjligt att spåra en politiskcentralmakt på Gotland under vendel-vikingatid?
Jansson, Ingemar: Nydamsskeppet och Galtabäcksbåten – Krigsskepp eller handelsskepp eller…?
Johansson, Lars: Kan man dra några slutsatser om den sociala differentieringen i ett samhälle på basis av ett gravmaterial? En studie av gravfält 57 på Lovön, Mälaren.
Lund, Anders: Vilken plats i samhället hade smeden i Norge och Sverige under yngre järnåldern?
Manneby, Hans: Salmon Ruins – en förhistorisk pueblo i New Mexico.
Palmqvist, Irma: Rösen i kustzonen av Västra Frölunda. Visar dessa speciella forntida färdleder?
Rehnberg, Eva: Erteböllemänniskorna – Danmarks första bönder? Om det första jordbrukets introducering i Danmark.
Sjögren, Karl-Göran: Fornlämningar, bebyggelse och näringsliv i Väse och Ölme under bronsålder och järnålder.
Steen, Ann-Kathrine: Stonehenge, ett astronomiskt observatorium?
Säfvestad, Ulf: Till vad använde man grophus?
Sördal, Eva: Samhället bakom Vimose. Försök till rekonstruktion med hjälp av Hagbergs utredning om Skedemosse.
Wretman, Björn: Frågor om jordbrukets uppkomst: Tre svar kritikiskt sammanställda.

1974

Hultberg, Ulf: Ett försök att visa villkor och förutsättningar för två stenåldersboplatsers fiskeekonomi. Rotsjärnslid – Rörvik. Ett studium över fiskekrokar och ’vattenmiljö’.
Johansson, Marianne: Bebyggelsehistoria ur begynnelsenamn och forntida gravar.
Karlberg, Agneta: Fornlämningar och benmaterial i Göteborgsområdet under järnåldern. Kan man se något speciellt mönster i kombinationen gravtyper – benmaterial? Om så är fallet kan det visa oss något om människans villkor under järnåldern?
Lidvall, Pia: Vilka var orsakerna till de första stadsbildningarna i Norden under vikingatid? I vad mån kan frågan belysas med fynd från Hedeby och Kaupang?
Martner, Eva: Linnebjär, Rotekärrslid och Karsefors – tre mesolitiska fyndkomplex från tre typografiskt olika miljöer.
Tööj, Hans: Fornlämningarna i tre Värmlandssocknar Visnum, Visnums Kil och Rudskoga.

1973

Andersson, Lena & Jacobsson, Kristina: Cayönû Tepesi – Vallhaga – in comparison with a few Turkish villages . An approach to see how far it is possible to compare so differently investigated settlements in so different environments and at so different times and to see how useful the results would be.
Bergström, Eva: Runstenar – Bautastenar – Samma sak?
Bertilsson, Ulf:Järnåldersgravfält – medeltida kyrkplatser – finns det något samband? En undersökning av förhållanden i några socknar i Göteborgstrakten.
Johansson, Lars-Uno: Helgö och klasskampen?
Kihlberg, Stefan: Jämförelser av ’aktivitetsmönster’ på Askeby och Janneberg. Kan man se några mönster i utväljandet av gravgods och gravgåvor genom att jämföra föremålsbeståndet från två gravfält i Göteborgstrakten.
Lindgren, Anne-Marie: Levde man på samma sätt i Rings och Brostrop? Speciellt gällande näringslivet.
Orviste, Erik: Hällristningar – ett försök att strukturera ett hällristningsmaterial genom ett semiologiskt arbetssätt.
Åhrman, Eva: Helgedom eller skafferi? Några funderingar kring västsvenska depåfynd av järnålderskeramik i samband med stora stenar.

1972

Börjesson, Klas: Bua/Svensby: Något om förändring och tillstånd i förhistoria.
Flinck, Gerhard: Norrländsk fångstkultur i kontakt med bondekultur. Fanns olika befolkningar i Norrland under förhistorisk tid och hur fungerade i så fall kontakten dem emellan? Med speciell inriktning på ett mellan-sydnorrländskt fångstboplatsområde.
Furingsten, Agne: Fornborgar, deras användningssätt med utgångspunkt från några utgrävda borgar i Sverige.
Helander, Margareta: Uppkomsten av keramikkomplexen i Valdivia och Puerto Hormiga - oberoende eller beroende? I senare fallet: i vilken riktning?
Larsson, Ann: I vad mån var Gotland ett isolat under yngre järnåldern?
Mårtensson, Eivor: Hur har naturmiljön påverkat marsklandsboplatsen Tofting i jämförelse med en fastlandsboplats?
Nilsson, Eva: Kan tidsskillnader hos kammaterial användas för att utreda kulturkontakternas förlopp mellan Sverige, Norge och Danmark under medeltid?
Tiozzo, Anna-Karin: En jämförelse mellan G Carks och Laviosa Zambottis uppfattning om världens förhistoria.
Vester, Tommie: En jämförelse mellan tre olika gårdar och tre olika miljöer.
Winberg, Björn: Vilken näringsform föregick ren-nomadismen?


1971

Carlbom, Birgitta: Hur avspeglar sig olika aktiviteter i ett boplatsmaterial? Kan man ur aktivitetsmönstret utläsa något om sociala relationer?
Carlsson, Kristina: Smålands äldsta befolkning. När skedde invandringen? Invandringsvägar?
Gudmundson, Brita: I vilken mån kan det arkeologiska materialet belysa förutsättningarna för de första städerna i Göta älvs mynningsområde?
Jankavs, Peter: Birka-Kaupang. En jämförelse.
Jonsson, Leif: Kan en historisk-materialistisk analysmetod hjälpa oss att förstå de samhällsförhållanden som återspeglas i det arkeologiska materialet?
Josefsson, Isabella: Man eller kvinna? En undersökning av gravinventarier.
Lindgren, Jan-Gunnar: Varför upphörde hällristandet?
Lööf, Lars Olof: Hur gick kontaktvägarna under stenåldern mellan Nordsverige och Sydsverige/Nordfinland/Nordnorge?
Nilsson, Carin: Kan man skilja på östligt och västligt i jämtländsk vikingatid?
Olsson, Hasse: Göteborgsområdets rösen.
Rex, Karin: Varför Hocker? Varför dubbelgravar?
Robertson, Agneta: Flätbandsornamentik i lapsk kultur. Varifrån?
Wigerts, Harriet: En studie av v:a gravfältet vid Fiskeby, Ö Eneby sn, Östergötland.
Wigforss, Johan: Föreligger kontinuitet mellan mesolitiska och gropkeramiska spår i inlandet kring Mjörn.

1970

Arwill, Elisabeth: Kan man acceptera tanken på en norsk kolonisation i Medelpad under folkvandringstid om man prövar materialet med användande av Haury´s kriterier på en folkförflyttning.
Sigsjö, Ragnar: Vägmötet i Skara.
Strömberg, Lars: Är grunden för en nordisk produktion av vikingatida svärd av kontinental karaktär eller rent inhemsk nordisk?
Weiler, Eva: Edsten – ett holländskt vapenfynd från järnåldern.
Åkesson, Britta: Varifrån och på vilket sätt infördes idén att bygga gånggrifter till Falbygden?


1968

Lannerbro, Ragnar: Mesolitiska redskapsformer inom Övre Dalarna.
Urwitz, Lars: Tuve järnåldersbebyggelse.

1967

Lundberg, Monica: Tångenboplatser. En presentation av flintmaterial.
Nordbladh, Jarl: Keramisk form. Morfologisk deskription av symmetriska lerkärl, en introduktion.

1963

Andersson, Stina: Den neolitiska perioden på Hisingen
Cullberg, Kjerstin: Gravformer och gravskick i Bohuslän under Vendel och Vikingatid jämförda med motsvarande företeelser i Östfold.

Innehåll

Här hittar du en dragspelsmeny med Gotarc Series A-D, In Situ Archaeologica, rapporter från ANL samt en förteckning över C-uppsatser i arkeologi 1963–2007.