Göteborgs universitet
Bild

Publikationer

Institutionens forskare publicerar som regel sina forskningsrön i böcker eller i facktidskrifter. Resultat redovisas också i samband med internationella forskarkonferenser. Samtliga sådana publikationer kommer att redovisas i institutionens GUP-bibliografi. För den som söker publikationer i fulltext finns GUPEA. Det är databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet.

Innehåll

Här hittar du en dragspelsmeny med Gotarc Series A-D, In Situ Archaeologica, rapporter från ANL samt en förteckning över C-uppsatser i arkeologi 1963–2007.