Länkstig

Henrik Janson

Professor

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Prefekt

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J557
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Henrik Janson

Professor i historia. Disputerade 1998 på avhandlingen Templum nobilissimum: Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Norden kring år 1075. Har därefter arbetat som lärare och forskare vid historiska institutionen (nu institutionen för Historiska Studier) vid Göteborgs universitet.

Min forskning har huvudsakligen rört sig inom områden vikingatidens och den tidiga medeltidens historia med frågor nära knutna till modernt identitetsskapande och historiebruk, bl.a. Nordeuropas ’kristnande’, ’statsbildning’ och ’hedendom’ (främst ’fornnordisk’ och ’fornslavisk’ religion). Till mina intresseområden hör även modern historiografi. Jag har också arbetat med källutgivning i redaktionskommittén för Dalslands diplomatarium (1996), där jag även bidrog med en lång rad excerpter ur det isländska sagamaterialet.

Genom åren har jag också deltagit i en rad nationella och internationella forskningssamarbeten, t.ex. i det av NorFa finansierade nätverksprojektet Reykholt och den Europeiska skriftkulturen (2002–2006), som jag var med att initiera och leda, samt i ett av NOS-HS-finansierat s.k. Nordic Centre of Excellence Programme (NCEP) under titeln The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe: New Interpretations of a Common Past (2005–2010), samt i det omfattande Pre-Christian Religions of the North project (2000-).

För närvarande är jag prefekt vid institutionen för historiska studier.