Bild
stort paketskåp för konsumenter
Foto: Shutterstock
Länkstig

Detaljhandeln och den sista milens transporter

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2019
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Göteborgs universitet och Chalmers inom ramen för Styrkeområde Transport

Kort beskrivning

Projektet har fokus på ”sista milen” dvs transporten som sker från att konsumenten gör ett inköp till att varan konsumeras. Sista milen står för en stor del av de transporter som görs i samhället och är därför ett område där förändringar har stor betydelse för transportsystemets hållbarhet. För att bidra till ett mer hållbart transportsystem behövs ökad kunskap om sista milen och hur dessa transporter kan förändras.

Projektet innehåller tre delstudier:

  • Delstudie 1 fokuserar på shoppingcentrumens framväxt då en betydande omvandling skett i svensk detaljhandel de senaste tre decennierna. Detta har ökat transporterna för inköp som oftast görs med konsumentens egen bil.
  • Delstudie 2 tittar närmare på den pågående digitaliseringen av detaljhandeln med en ökande andel av e-handel där den sista milens transporter görs av detaljhandeln eller olika aktörer inom transportbranschen.
  • Delstudie 3 orienterar sig mot framtiden och med hjälp av kunskapen från de två första delstudierna i kombination med sk backcasting-metoder så kommer man att identifiera hållbarhetskriterier som framtida transportsystem bör uppnå samt vilka åtgärder som behövs för att uppnå sådana resultat och vad åtgärderna får för konsekvenser.
     

De tre delstudierna kommer att genomföras med en kombination av olika metoder. Delstudie ett genomförs med hjälp av intervjuer och arkivstudier. Den andra delstudien genomförs med intervjuer, observationer, dokumentstudier och digitala metoder. Den tredje delstudien genomförs med hjälp av backcasting-metoder som involverar olika intressenter inklusive representanter för detaljhandeln, transportörer, beslutsfattare och forskare.

Projektet kommer bland annat att avrapporteras i en populärvetenskaplig rapport och presentationer som riktar sig till yrkesverksamma samt genom akademiska artiklar och på akademiska konferenser.

Medverkande forskare:
Per Lundin (Projektledare), Docent, Science, Technology and Society, Chalmers
Kajsa Hulthén, Professor, Supply and Operations Management, Chalmers
Johan Hagberg, Professor, Centre for Retailing and Department of Business Administration