Bild
Foto: Kat Banachowicz
Länkstig

Det nya matlandskapet: Äldre konsumenters inträde på den digitaliserade matmarknaden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1,7 miljoner kronor
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Centrum för konsumtionsforskning

Finansiär
Handelsrådet samt medfinansiering av Mathem och CFR, Handelshögskolan vid GU.

Kort beskrivning

Målet med projektet är att öka kunskapen om hur handeln kan bli mer tillgänglig i äldre konsumenters vardagsliv. Projektet syftar till att öka kunskapen om äldre konsumenters behov och förbättra deras möjligheter att handla mat och dagligvaror. Teoretiskt sett vill vi bidra till kunskapsfältet kring Foodscapes och hur det digitala kan möjliggöra ökad tillgänglighet till mat för äldre. Genom att studera hur äldre konsumenter hanterar sina inköp idag och hur de med hjälp av olika tekniska hjälpmedel kan göra sina egna inköp vill vi bidra till: att (den digitala) handeln kan nå nya kundgrupper; vidga äldre konsumenters matlandskap; utveckla användarvänliga gränssnitt; och att handeln kan stärka sitt arbete inom social hållbarhet. Under 2020 och 2021 har projektet fokuserat på hur äldres matinköp har påverkats av pandemin.

Navigate to video: Silvergenerationen på den digitala matmarknaden – äldres matinköp under pandemin
Video (01:02:00)
Silvergenerationen på den digitala matmarknaden – äldres matinköp under pandemin