Länkstig

Förinkubation inom Handelshögskolans entreprenörsutbildning

Studenter på Handelshögskolans entreprenörsutbildning utbildas för att kombinera och utveckla fördjupad kunskap på ett systematiskt sätt för att utveckla idéer och projekt. Utbildningen samarbetar med GU Ventures och genom detta samarbete tillhandahåller vi kommersiella projekt för studenterna och de får även testa sina egna entreprenöriella idéer. Vi kallar det för förinkubation. Studenterna arbetar i team och i nära kontakt med GU Ventures och idégivare. GU Ventures roll i utbildningen är att stödja och coacha i en förinkubatorprocess. Syftet med förinkubatorprocessen är att verifiera marknad- och kundbehov av idéerna.

Ett år på entreprenörskapsprogrammet

Studenterna börjar med att ta kurser Assessing Entrepreneurial Ideas från januari till slutet av mars. Inom denna kurs utvärderar studenterna affärspotential för kommersiella idéer och hur dessa genererar och behåller värde. Beroende på affärsidéens status och behov, kan detta inkludera metoder som:

 • Analys av immateriella tillgångar
 • Intressentanalys
 • Marknadsanalys
 • Finansiell analys

Efter utvärderingen kommer ett antal affärsidéer att väljas ut för en fortsatt analys i följande kurs, Methods for Practical Entrepreneurship, med början i slutet av mars. I den här kursen tar studenterna en affärsidé och arbetar för att skapa och / eller revidera en affärsmodell genom en verifieringsprocess som kombinerar akademisk strikthet och en praktisk inställning.

Studenterna fokuserar på:

 • Utveckla och verifiera hypotes om affärsmodellen
 • Generera och testa nya idéer om produkter och tjänster i en iterativ och interaktiv process
 • Insamling och analys av data om kunders och intressenters problem och behov
 • Presentera den utvecklade affärsmodellen och beskriva möjliga vägar framåt

I slutet av vårterminen kan studenter välja att fortsätta att arbeta med affärsidén under hösten. Från september fortsätter studenterna med två kurser i Methods for Practical Entrepreneurship. Fokus för den första kursen är att formalisera verksamheten genom att:

 • Bilda ett effektivt entreprenöriellt team
 • Bygga entreprenöriella nätverk
 • Spridning och försäljning av nya varor och tjänster
 • Kostnadseffektiv marknadsföring

Nästa kurs som börjar i november fokuserar på att starta verksamheten och täcker följande ämnen:

 • Entreprenöriellt lärande och självmedvetenhet
 • Tillväxt och internationalisering
 • Scenarioplanering och alternativa affärsformer
 • Övergång från student till entreprenör

Studenterna har möjlighet att skriva sin MSc-uppsats om ämnen relaterade till affärsidén kommande vår.

Samarbete med GU Ventures

Entreprenörskapsprogrammet samarbetar med GU Ventures i projekt i nyföretagande. Genom detta samarbete kan vi förse våra studenter med verkliga kommersiella projekt från idéutveckling till tillväxtfasen av ett företag.

Studenterna arbetar i team i nära kontakt med GU Ventures och partners. GU Ventures roll i utbildningen är att stödja och coacha i processen för nyföretagande.

GU Ventures är en viktig partner till Handelshögskolans entreprenörsutbildning. GU Ventures tillhandhåller en förinkubatorprocess med coachning och stöd till studenterna under de båda kurserna. Efter utbildningen finns det möjlighet för studenterna att vidareutveckla projekten i GU Ventures ordinarie inkubator. GU Ventures kan också investera i projekt och bolag.

Exempel på verkliga kommersiella projekt

Här presenteras några projektidéer som har utvärderats inom kurserna.

En APP som tillhandahåller erbjudanden IRL till användare som är intresserade av bra erbjudanden
Digital lösning för att tillgängliggöra ledig konferenskapacitet
Ny typ av digital lösning för företag intresserade av finansiell information
Lösning för att göra trådlösa nätverk avsevärt effektivare hastighetsmässigt
Ny typ av båtskrov som sparar drivmedel och kräver mindre motoreffekt
Lösning för the Internet of Things där man kan få hjälp att veta när vätska kokar IRL
Hur man tar fram en ny typ av ytterst potent gödningsmedel genom en patenterad kvarnteknologi
Digital plattform för hantering av DRM vad gäller kunskapsintensiv information
Språkinlärningshjälpmedel genom APP
Digitalt kunskapsverktyg för definiering av alla arter i världen
Möjlighet att genom en patenterad kvarn ta hand om gruvspill med syfte att extrahera ädelmetall
Möjlighet att förbättra jord i syfte att skapa mer potent odlingsjord
Fluorescerande bild- och analysteknik som möjliggör multipla analyser för biokemiska ändamål
Ny typ av hjälpmedel för tandläkare vid operation av tandimplantat
En lösning för att minska drivmedelsförbrukningen i lastbilar genom dynamisk modifiering av lastbilen