Göteborgs universitet
Länkstig

Freds- och utvecklingsforskning

Freds- och utvecklingsforskning syftar till att förstå orsaker, dynamik och effekter av krig, konflikt och fattigdom, samt förutsättningarna för hållbar fred och samhällsutveckling. Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet har varit banbrytande och fram tills nyligen haft få motsvarigheter i resten av världen.

Om forskningen

Freds- och utvecklingsforskning syftar till att förstå orsaker till, dynamik och effekter av krig, konflikt och fattigdom, samt vad som gör det möjligt att uppnå hållbar fred och samhällsutveckling. Ämnet är baserat på två tvärvetenskapliga och problemorienterade forskningstraditioner som alltför ofta varit separerade:

  • Freds- och konfliktforskning – som syftar till att förstå orsaker till, dynamiken, och effekter av krig och olika typer av konflikter, samt vad som skapar förutsättningar för hållbar fred, säkerhet och återuppbyggnad.
  • Utvecklingsforskning – som syftar till att förstå orsaker till, dynamik och effekter av fattigdom, resursknapphet, samhällsstyrning, ojämlikhet, orättvisa, exploatering och sårbarhet. 

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier utmärks av att de två forskningstraditionerna integreras och kombineras på ett närmast banbrytande sätt som på senare tid blivit allt vanligare runtom i världen. 

Freds- och utvecklingsforskningen vid institutionen är pluralistisk och eklektisk vad gäller disciplinära, teoretiska och metodologiska perspektiv– med nära samarbete med övriga ämnen inom institutionen såväl som till närliggande traditioner och discipliner såsom geografi, sociologi, internationell politisk ekonomi, statsvetenskap, och kulturstudier. Den enande faktorn är ett systematiskt fokus på fred, säkerhet och hållbar samhällsutveckling. 

I linje med institutionens globala profil täcker forskningen de flesta områden och regioner i världen, även om det finns en viss övervikt av specialister på Afrika, Asien, och Mellanöstern. Utöver den empiriska bredden är forskningen global i meningen att även specifika problem och fenomen vanligtvis studeras i ett globalt perspektiv. 

Omkring 50 professorer, lektorer, postdoktorer och doktorander från över 15 länder ingår i gruppen av freds- och utvecklingsforskare vid institutionen. En forskarutbildning, med en lång historia och ett enormt söktryck från stora delar av världen, gör freds- och utvecklingsforskningen till en högkvalitativ och så kallad ”komplett” forskningsmiljö.

Forskargruppen är mycket framgångsrik i att erhålla finansiering för en mängd forskningsprojekt, som fokuserar på en rad centrala problem och teman såsom säkerhet, våld, fredsoperationer, statsbyggnad- och återuppbyggnadsprocesser, könsförtyck, migration, försoning, bistånd, globala institutioners legitimitet, demokrati, civilt motstånd, hungerkatastrofer, regionala organisationer, och frågan huruvida stora infrastrukturprojekt leder till fred och utveckling. 
 

Navigate to video: Forskare förklarar: Massflyktsdirektivet
Video (2:11)
Forskare förklarar: Massflyktsdirektivet
Navigate to video: Forskare förklarar: Hur fungerar sexuellt våld i krig?
Video (1:38)
Forskare förklarar: Hur fungerar sexuellt våld i krig?
Navigate to video: Akademisk kvart: Populism in World Politics
Video (12:06)
Akademisk kvart: Populism in World Politics