Göteborgs universitet
Bild

Migration and Diversity

Forskargruppen Migration and Diversity bedriver forskning som speglar de utmaningar som globaliseringen ställer oss inför i form av både ökad transnationell mobilitet och ökad mångfald i samhällen.

Om forskargruppen

Forskargruppen Migration, Diversity and Borders bygger på en lång forskningstradition vid Institutionen för globala studier. Forskargruppen undersöker hur globaliseringen tar sig uttryck i transnationell rörlighet och mångfald i olika sammanhang, bland annat i Cabo Verde, Grekland, Malaysia, Mexiko, Moçambique, Myanmar, Rwanda, Sri Lanka, Sverige och USA.

Forskningen som utförs av medlemmar i denna grupp omfattar ett antal underteman som är relevanta för bredare migrationsdebatter. Ett av dessa handlar om kopplingarna mellan migranter och deras hemländer, till exempel diasporagruppers roll i processer för övergångsrättvisa. Ett annat undertema handlar om tvångsmigranters, arbetskraftsmigranters och återvändares erfarenheter - i relation till deras rättsliga status, identitet och försörjningsmöjligheter i olika postkoloniala och postmigrationella sammanhang.

På senare år har ett antal projekt intresserat sig för migrationens styrning och infrastruktur, inklusive outsourcing och privatisering av migrationskontroller och system för arbetskraftsinvandring, ofta med betoning på hur olika grupper av migranter navigerar i dessa system för att öka sitt manöverutrymme.

Forskningsprojekt