Göteborgs universitet

Gothenburg Centre of Globalization and Development

Bild
World map
Länkstig

Centrumbildningen Gothenburg Centre of Globalization and Development bildades 2009 som en del i arbetet med att utveckla globaliseringsforskningen på Göteborgs universitet. Centrumbildningen är en tvärvetenskaplig organisation där forskare från flera olika institutioner och fakulteter medverkar.

Om centrumbildningen

Gothenburg Centre of Globalization and Development bedriver sin verksamhet i ett internationellt sammanhang och därför hittar du all information om verksamheten på engelska på våra internationella sidor.