Göteborgs universitet
Bild
Foto: ”G7 in Catshuis” by Rijksvoorlichtingsdienst is licensed under CC BY-ND 2.0.
Länkstig

REGG - Regional and Global Governance

Regional and Global Governance (REGG) är en mång-och tvärvetenskaplig forskargrupp som studerar samhällsstyrning (governance) på olika nivåer utifrån en rad disciplinära, teoretiska och metodologiska perspektiv. Forskningen fokuserar på frågor om makt, ansvar, rättvisa och myndighetsutövande inom en mängd politikområden, såsom miljöpolitik, handel, ekonomisk integration, infrastruktur, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, migration och infrastruktur.

Om forskargruppen

REGG är en mång- och tvärvetenskaplig plattform för forskare som är intresserade av samhällsstyrning på regional, global såväl som nationell och subnationell nivå och som använder sig av en mångfald av disciplinära, teoretiska och metodologiska perspektiv och ansatser. 

Forskningen fokuserar på frågor om makt, auktoritet och legitimitet; beslutsfattande, myndighetsutövande och implementering; ansvar, rättvisa och effektivitet inom en mängd politikområden såsom miljöpolitik, handel, ekonomisk integration, infrastruktur, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, migration och infrastruktur.

Vissa delar av forskningen fokuserar på globala och regionala institutioners dynamik (såsom Förenta Nationerna, Världshandelsorganisationen, Världshälsoorganisationen, Världsbanken, Europeiska Unionen, och Afrikanska Unionen), medan andra delar är mer fokuserad på olika styrformers dynamik och effekter i en specifik kontext, oftast en världsregion, ett land eller ett lokalsamhälle, eller inom ett visst sakområde, som migration, naturresurshushållning eller rättighetspolitik.

Forskargruppen anordnar regelbundet seminarier, konferenser och andra möten där deltagarna presenterar pågående forskning eller diskuterar forskningsansökningar, utbildningsfrågor eller centrala frågeställningar. 

REGG är till sin natur en utåtriktad och inkluderande grupp. Den har medlemmar från institutionens alla ämnen och discipliner och inkluderar seniora forskare, postdokar och doktorander. Gruppen samarbetar även med forskare från andra institutioner och universitet, till exempel genom gemensamma seminarier och konferenser, inbjudna talare och gästforskare. Gruppen tar även emot praktikanter från olika utbildningsprogram. 

 • Hassan Aden
 • Erik Andersson
 • Bizusew Ashagrie
 • Joakim Berndtsson
 • Alexandra Bousiou
 • Yudi Chang
 • Karen Da Costa
 • Matteo De Dona
 • Maris Gillette
 • Dustin Johnson
 • Hortense Jongen
 • Johan Karlsson Schaffer
 • Benard Kilaka
 • Hanna Leonardsson
 • Sebastian Linke
 • Andréas Litsegård
 • Bryan Mabee
 • Evie Papada
 • Gustav Aldén Rudd
 • Isabell Schierenbeck
 • Jan Aart Scholte
 • Milena Arias Schreiber
 • Lisbeth Segerlund
 • Kilian Spandler
 • Fredrik Söderbaum
 • Cui Ye
 • Sara Van Der Hoeven
 • Amalie Weinrich
 • Marie Widengård

Forskningsprojekt