Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning inom mänskliga rättigheter

Institutionen för globala studier bedriver tvärvetenskaplig forskning om mänskliga rättigheter som huvudsakligen knyter an till frågor om implementering av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserad utveckling i en mångfald av aktuella problemområden.

Om forskningen

Forskning om mänskliga rättigheter berör företags ansvar för mänskliga rättigheter, urfolks och minoriteters rättigheter, mänskliga rättigheter vid naturkatastrofer, genus och mänskliga rättigheter, religionsfrihet, relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och visselblåsning.

Aktuellt

Institutionen för globala studier är medlem i nätverket Association of Human Rights Institutes (AHRI), som består av 75 medlemsinstitutioner som bedriver forskning och utbildning inom området mänskliga rättigheter. Vid sitt årliga styrelsemöte, som hölls den 12 april 2024, gjorde nätverket ett uttalande om kriget i Gaza.

Det lyder:

As human rights scholars, we must stress that International Human Rights Law and International Humanitarian Law must be respected under all circumstances and irrespective of the contexts of a conflict.

Läs hela uttalandet på AHRI:s webbplats (på engelska).