Göteborgs universitet
Länkstig

Forskning inom mänskliga rättigheter

Institutionen för globala studier bedriver tvärvetenskaplig forskning om mänskliga rättigheter som huvudsakligen knyter an till frågor om implementering av mänskliga rättigheter och rättighetsbaserad utveckling i en mångfald av aktuella problemområden.

Om forskningen

Forskning om mänskliga rättigheter berör företags ansvar för mänskliga rättigheter, urfolks och minoriteters rättigheter, mänskliga rättigheter vid naturkatastrofer, genus och mänskliga rättigheter, religionsfrihet, relationen mellan demokrati och mänskliga rättigheter, jämlik hälsa och visselblåsning.