Göteborgs universitet
Länkstig

Gästforskarprogram

Som en del i vårt arbete för att skapa och underhålla en levande forskningsmiljö för personal och studenter välkomnar institutionen för globala studier juniora och seniora forskare till vårt gästforskarprogram.

Som gästforskare på institutionen för globala studier bidrar du till och deltar i arbetet med att utveckla och underhålla forskningsmiljön. Under din tid som gästforskare hos oss jobbar du tillsammans med något av våra forskningsämnen, i en forskargrupp eller tillsammans med en specifik forskare.

För att kunna ansöka till gästforskarprogrammet ska du ha upprättat kontakt med en akademisk värd som är anställd på institutionen för globala studier som är villig att introducera och stötta dig under din vistelse.

Information om gästforskarprogrammet, hur du ansöker och presentationer av våra gästforskare hittar du på vår internationella webbplats.