Göteborgs universitet
Bild
Flertalet av våra forskare publicerar också böcker regelbundet som ges ut på olika förlag.
Foto: Monica Havström

Publikationer

Merparten av de publikationer som vi ger ut vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori kan du söka fram i universitetets databaser. Där hittar du forskningsrapporter, våra doktoranders avhandlingar, konferens- och projektvolymer med mera samt studenters uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Institutionens forskare publicerar som regel sina forskningsrön i vetenskapliga tidskrifter och i böcker. Referenser till flertalet finns i universitetets databas GUP. I det universitetsgemensamma systemet för e-publicering, GUPEA  finns publikationer i fulltext. (Göteborgs Universitets Publikationer Elektroniskt Arkiv)

Aktuella publikationer i databasen GUP

Institutionens publikationer i GUPEA

Doktorsavhandlingar

Här finns information om doktorsavhandlingar som lagts fram inom våra ämnen: antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, datalingvistik, lingvistik, logik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi och vetenskapsteori –  avhandlingarna är listade i GUPEA.

Skrifter publicerade före 2009

Tyvärr kan du inte få en samlad lista över publikationer från vår institution för tiden före 2009, före sammanslagningen av de tre institutionerna. För att hitta publikationer från tidigare år får du söka på dåvarande institutionsnamn. Här hittar du direktlänkar:

Filosofiska meddelanden

Från 1972 till 1997 gav institutionen ut tre skriftserier under det gemensamma namnet Filosofiska Meddelanden: Röda Serien (färdiga forskningsrapporter), Gröna Serien (arbetsmanuskript och preliminära rapporter) samt Blå Serien (undervisningsmaterial). Webbserien med elektroniska texter är från 1997 och framåt.

Skriftserien finns på webbsidan libris.kb.se. LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek. Kungliga biblioteket ansvarar för driften. De finns också på Universitetsbiblioteket, ub.gu.se.

Nya böcker författade av FLoVs anställda