Bild
Richard Endörfer porträtt
Foto: Monica Havström
Länkstig

Richard Endörfer: Weapons of Mass Destruction: Financial Crises from a Philosophical Perspective

Kultur & språk

Avhandling för filosofie doktorsexamen i ämnet praktisk filosofi vid Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Disputation
Datum
1 dec 2022
Tid
13:15 - 17:00
Plats
sal J222, Humanisten, Renströmsgatan 6 samt online
Ytterligare information
Länk till
zoom

Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Bild
Richard Endörfer

Avhandlingens titel: Weapons of Mass Destruction: Financial Crises from a Philosophical Perspective

Betygsnämnd: Professor Gunnar Björnsson, Stockholms universitet Professor Eyja Brynjarsdóttir, University of Iceland
Professor Olof Johansson-Stenman, Göteborgs universitet
Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden: Docent Ylwa Sjölin Wirling, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Lisa Herzog, University of Groningen

Ordförande: Professor Anna-Sofia Maurin, Göteborgs universitet

Sammanfattning

Finanskriser är förödande händelser. Den internationella finanskrisen 2008 skapade politisk oro i flera stater och gjorde att miljoner människor förlorade sina hem, sina livsbesparingar, sin hälsa och i många fall sina liv. Men finanskriser är inte oundvikliga naturkatastrofer. De är resultatet av överlagda mänskliga handlingar. Mer precist uttryckt så är de olyckliga bieffekter av utbredda ekonomiska praktiker. Om dessa praktiker inte övervakas noggrant
och begränsas så kan de, med Warren Buffets ord, bli ”massförstörelsevapen”.

Den här avhandlingen är ett försök att göra en tvärvetenskaplig
undersökning av finanskriser. Den kombinerar argument från normativ etik, politisk filosofi, ekonomi och juridik för att diskutera tre kärnfrågor i den offentliga debatten om finanskriser: ”Vem är ansvarig för finanskriser uppstår?”; ”Vad, mer precist, är fel med handlingar som bidrar till en ökad risk för finanskriser”, och ”Vad kan göras för att minska risken för finanskriser?”

Några av den här avhandlingens insikter är: för det första, finanskriser
uppkommer inte på grund av dåligt beteende och girighet hos några få rötägg utan de är snarare konsekvensen av att man på finansmarknaden låtsas som det regnar. För det andra så finns det starka skäl för stater att kraftigt reglera finansmarknaden för att förebygga framtida skadeverkningar. För det tredje så finns det få skäl för att tro att konsumenter kan hållas ansvariga för att bidra till
finanskriser.

Länk till engelska sidversionen.