Göteborgs universitet
Bild
Vi har åtta ämnesområden på FLoV.
Vi har åtta ämnesområden på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
Foto: Monica Havström

Ämnen att läsa vid FLoV

Hos oss studeras några av de mest ursprungliga och grundläggande frågorna kring tänkande, kommunikation och forskning. Vi ger träning i grundläggande kritiskt tänkande som går att tillämpa inom varje annat område.

Våra ämnesområden: Teoretisk filosofi är inriktat på hur vi kan uttrycka något om hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp. Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Logik studerar bland annat formella språk, korrekta slutledningar och sambandet mellan språk och strukturer. Filosofihistoria analyserar filosofins utveckling med tyngdpunkt på antika och medeltida källor på originalspråk (latin och antik grekiska).  Vetenskapsteori är ett metaämne som empiriskt och teoretiskt studerar andra forskningsområdens kunskapsbildning. Lingvistik behandlar den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation, samt olika aspekter på talat språk som talproduktion, talperception och talakustik. Språkteknologi och datalingvistik studerar hur man kan använda datorer för att hantera mänskligt språk.